Cilt: 25 Sayı: 6, 25.11.2019

Yıl: 2019

Makale

Araştırma Makalesi

5. Yapay bir göldeki termal değişikliklerin bir boyutlu sayısal model ile simülasyonu

Derleme

Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.