Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

The Role of Municipalities While Moving From Slow City Movement To Slow Food Movement

Yıl 2018, Cilt: 14 - Özel Sayı:1, 1 - 16, 22.12.2018

Öz

Nutrition is one of the most basic physiological
needs of human beings. This basic need has been handled only in terms of
providing the necessary conditions for the survival of mankind until today.
However, food is not only a need for maintaining life but also a phenomenon
which enables us to enjoy life, removes us from the captive effect of fast
life, at the same time. It expresses a situation that brings us together with
our traditional values, enables us to comprehend the meaning of life and leads
us to bring our roots to the future. One of the best ways for achieving this is
the Slow Food Movement. Slow Food is an international movement aiming common
cultural and gastronomic sustainability. At the same time, Slow Food defends
the bio-diversity of food, agriculture around the world. It protects domestic
or wild animal and vegetable species. It mediates for the consciousness of the
consumer. It endeavors to ensure the sustainability of the cultural identities
which are depended on food and gastronomic traditions. It researches the
processing techniques inherited from tradition In the field of food and
agriculture. Today when fast food eating habits are spreading, becoming
prevalent and effective of slow food movement which serves as a bridge to reach
healthy food, undoubtedly depends on supporting. For this reason, in this study
the tasks and the responsibilities of the municipalities in the implementation
of the Slow Food Movement which is also the basis of the Cittaslow movement are
researched.

Kaynakça

 • AYTİMUR, Remzi (2015). Slow Food Hareketi’nin Beslenme Alışkanlıkları ve Sağlıklı Beslenmeye Etkisi Üzerine Bir Uygulama Çalışması: Halfeti ve Seferihisar Örneği, Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Mardin.
 • DEMİRCİ, Mehmet (2011), Beslenme, Yenilenmiş 5. Baskı. Yayın no: 44 ISBN 975-97146-4-2.
 • DONAT, Onur (2016). Sakin Kent (Cittaslow) Üyeliğinin Kamusal Mekânlara Etkisi: Türkiye’deki Sakin Kentler Üzerine Bir İnceleme, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi Anabilim Dalı, Kamu Yönetimi ve Kent Çalışmaları Programı, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • GEZEROĞLU, Erol (2013). STK Kampanyalarında Medyanın Rolü Slow Food/Fikir Sahibi Damaklar “İstanbul Lüfere Hasret Kalmasın” Kampanyasının İncelenmesi, Istanbul Ünıversıtesı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • NAKİLCİOĞLU TAŞ Emine ve ÖTLEŞ Semih, “Slow-Food” Manifestosu ve Dünya Üzerindeki Yansımaları, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 • ÖZMEN, Şule Yüksel, BİRSEN, Haluk ve BİRSEN Özgül (2016). “Yavas Hareketi”: Çevreden Kültüre Hayatın Her Alanında Küreselleşmeye Başkaldırı", İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E- Dergi), s.21-37.
 • PAKSOY, Mücahit ve ÖZDEMİR, Bahar (2014). Yeni Bir Gıda Tüketim Alışkanlığı Olarak Slow Food (Yavaş Yemek) Hareketi. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, Samsun
 • SAĞIR, Gülhan (2017), Küreselleşmeden Geleneksele Dönüşte Slow Food ve Cittaslow Hareketi, The Journal of Social Science 1.1 (2), s. 50-59.
 • TAYAR, Mustafa, KORKMAZ HAŞIL, Nimet ve ÖZKELEŞ, Elif H. (2015). Beslenme İlkeleri, Dora Basım-yayın Ltd. Şti. 3. Baskı. ISBN: 978-605-9929-68-4.
 • ÜNAL, Çiğdem (2016). Turizm Coğrafyasında Yeni Kavramlar ‘’Yavaş Şehirler ve Yavaş Turizm’’. Doğu Coğrafya Dergisi-36. s.13-28.
 • https://www.aa.com.tr/tr/yasam/goynuk-sakin-sehir-secildi/742338, (20.11.2018)
 • https://www.atlasdergisi.com/kesfet/gezi/15836.html, (20.11.2018)
 • https://www.azgezmis.com/germiyan-koyu-slow-food-yavas gida/?doing_wp_cron=1542635662.2805850505828857421875, (19.11.2018)
 • http://www.cografyabilimi.gen.tr/cittaslow-ne-demektir-sakin-sehir-ne-demektir/, (20.11.2018)
 • https://gaiadergi.com/cittaslowun-14-sakin-sehir-olarak-sectigi-ilcemiz-egirdir/, (20.11.2018)
 • https://www.gokceadarehberim.com/nm-Cittaslow-cp-357, (20.11.2018)
 • http://hayatgezinceguzell.blogspot.com/2014/01/turkiyedeki-sakin-sehirler-cittaslow.html, (19.11.2018)
 • http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/mudurnu-sakin-sehir-oldu-40765134, (19.11.2018)
 • https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/ordu/gezilecekyer/persembe---cittaslow, (20.11.2018)
 • http://www.lamaetrama.it/?p=156, (12.11.2018)
 • https://listelist.com/turkiyenin-en-sakin-sehirleri/, (19.11.2018)
 • https://onedio.com/haber/temiz-ve-adil-uretim-turkiye-deki-ilk-slow-food-koyu-germiyan-secildi-711099, (19.11.2018)
 • https://www.sabah.com.tr/karadenizdoguanadolu/2018/03/14/mudurnu-15inci-sakin-sehir-oldu, (20.11.2018)
 • http://www.trakyagastronomi.com/slow-food-hareketi-nedir.html, (28.08.2018)
 • http://www.turizmavrupa.com/sinop-gerze-turkiyenin-en-sakin-sehirlerinden-biri-burasi/, (20.11.2018)

SLOW CITY HAREKETİNDEN SLOW FOOD HAREKETİNE DOĞRU GİDERKEN BELEDİYELERİN ROLÜ

Yıl 2018, Cilt: 14 - Özel Sayı:1, 1 - 16, 22.12.2018

Öz

Beslenme insanoğlunun en temel fizyolojik
ihtiyaçlarından biridir. Bu temel ihtiyaç bugüne kadar sadece insanoğlunun
yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli koşulları sağlaması açısından ele
alınmıştır. Oysaki yemek sadece yaşamı devam ettirmek için bir zorunluluk değil
aynı zamanda hayattan zevk almamızı sağlayan, hızlı yaşamın esir alıcı
etkisinden bizleri uzaklaştıran bir olgudur. Geleneksel değerlerimizle bizi
buluşturan, hayatın anlamını idrak etmemizi sağlayan ve köklerimizi geleceğe
taşımamıza vesile olan bir durumu ifade etmektedir. Bunu gerçekleştirmenin en
iyi yollarından biri Slow Food Hareketidir. Slow Food, ortak kültürel ve
gastronomik sürdürülebilirliği amaçlayan uluslararası bir harekettir. Slow Food
aynı zamanda, dünya genelinde gıda tarım bio-çeşitliliğini savunur. Evcil ya da
vahşi hayvan ve sebze türlerini korur. Tüketicinin bilinçlenmesine aracı olur.
Gıda ve gastronomik geleneklerin bağlı olduğu kültürel kimliklerin
sürdürülebilirliğinin sağlanmasına çalışır. Yiyecek ve tarım alanında,
geleneklerden miras kalan işleme tekniklerini araştırır. Fast food yeme
alışkanlıklarının yaygınlaştığı günümüzde sağlıklı gıdaya ulaşmada bir köprü
görevi gören slow food hareketinin yaygınlaşması ve etkin olabilmesi hiç
kuşkusuz desteklenmesine bağlıdır. Bu nedenle bu çalışmada özellikle Cittaslow
(sakin kent) hareketinin de temelini oluşturan Slow Food Hareketinin
uygulanmasında belediyelerin görev ve sorumlulukları bu alanda yürüttükleri
faaliyetler incelenmiştir.

Kaynakça

 • AYTİMUR, Remzi (2015). Slow Food Hareketi’nin Beslenme Alışkanlıkları ve Sağlıklı Beslenmeye Etkisi Üzerine Bir Uygulama Çalışması: Halfeti ve Seferihisar Örneği, Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Mardin.
 • DEMİRCİ, Mehmet (2011), Beslenme, Yenilenmiş 5. Baskı. Yayın no: 44 ISBN 975-97146-4-2.
 • DONAT, Onur (2016). Sakin Kent (Cittaslow) Üyeliğinin Kamusal Mekânlara Etkisi: Türkiye’deki Sakin Kentler Üzerine Bir İnceleme, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi Anabilim Dalı, Kamu Yönetimi ve Kent Çalışmaları Programı, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • GEZEROĞLU, Erol (2013). STK Kampanyalarında Medyanın Rolü Slow Food/Fikir Sahibi Damaklar “İstanbul Lüfere Hasret Kalmasın” Kampanyasının İncelenmesi, Istanbul Ünıversıtesı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • NAKİLCİOĞLU TAŞ Emine ve ÖTLEŞ Semih, “Slow-Food” Manifestosu ve Dünya Üzerindeki Yansımaları, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 • ÖZMEN, Şule Yüksel, BİRSEN, Haluk ve BİRSEN Özgül (2016). “Yavas Hareketi”: Çevreden Kültüre Hayatın Her Alanında Küreselleşmeye Başkaldırı", İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E- Dergi), s.21-37.
 • PAKSOY, Mücahit ve ÖZDEMİR, Bahar (2014). Yeni Bir Gıda Tüketim Alışkanlığı Olarak Slow Food (Yavaş Yemek) Hareketi. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, Samsun
 • SAĞIR, Gülhan (2017), Küreselleşmeden Geleneksele Dönüşte Slow Food ve Cittaslow Hareketi, The Journal of Social Science 1.1 (2), s. 50-59.
 • TAYAR, Mustafa, KORKMAZ HAŞIL, Nimet ve ÖZKELEŞ, Elif H. (2015). Beslenme İlkeleri, Dora Basım-yayın Ltd. Şti. 3. Baskı. ISBN: 978-605-9929-68-4.
 • ÜNAL, Çiğdem (2016). Turizm Coğrafyasında Yeni Kavramlar ‘’Yavaş Şehirler ve Yavaş Turizm’’. Doğu Coğrafya Dergisi-36. s.13-28.
 • https://www.aa.com.tr/tr/yasam/goynuk-sakin-sehir-secildi/742338, (20.11.2018)
 • https://www.atlasdergisi.com/kesfet/gezi/15836.html, (20.11.2018)
 • https://www.azgezmis.com/germiyan-koyu-slow-food-yavas gida/?doing_wp_cron=1542635662.2805850505828857421875, (19.11.2018)
 • http://www.cografyabilimi.gen.tr/cittaslow-ne-demektir-sakin-sehir-ne-demektir/, (20.11.2018)
 • https://gaiadergi.com/cittaslowun-14-sakin-sehir-olarak-sectigi-ilcemiz-egirdir/, (20.11.2018)
 • https://www.gokceadarehberim.com/nm-Cittaslow-cp-357, (20.11.2018)
 • http://hayatgezinceguzell.blogspot.com/2014/01/turkiyedeki-sakin-sehirler-cittaslow.html, (19.11.2018)
 • http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/mudurnu-sakin-sehir-oldu-40765134, (19.11.2018)
 • https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/ordu/gezilecekyer/persembe---cittaslow, (20.11.2018)
 • http://www.lamaetrama.it/?p=156, (12.11.2018)
 • https://listelist.com/turkiyenin-en-sakin-sehirleri/, (19.11.2018)
 • https://onedio.com/haber/temiz-ve-adil-uretim-turkiye-deki-ilk-slow-food-koyu-germiyan-secildi-711099, (19.11.2018)
 • https://www.sabah.com.tr/karadenizdoguanadolu/2018/03/14/mudurnu-15inci-sakin-sehir-oldu, (20.11.2018)
 • http://www.trakyagastronomi.com/slow-food-hareketi-nedir.html, (28.08.2018)
 • http://www.turizmavrupa.com/sinop-gerze-turkiyenin-en-sakin-sehirlerinden-biri-burasi/, (20.11.2018)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Azize ATİK 0000-0002-3294-380X

İlker ATİK 0000-0001-8049-0465

Yayımlanma Tarihi 22 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 14 - Özel Sayı:1

Kaynak Göster

APA ATİK, A., & ATİK, İ. (2018). SLOW CITY HAREKETİNDEN SLOW FOOD HAREKETİNE DOĞRU GİDERKEN BELEDİYELERİN ROLÜ. Paradoks Ekonomi Sosyoloji Ve Politika Dergisi1-16.