Sayı: 1

Yıl: 2008

Araştırma Makalesi

1. Denizli merkezinde 6-15 yaş grubu çocuklarda obezite sıklığı

2. Psoriazisli hastalarda kontakt duyarlılığın araştırılması

3. Pamukkale üniversitesi hastanesi’nde diyabetik ayak İnfeksiyonlarının mikrobiyolojik ve klinik değerlendirilmesi

7. Koroner arter baypas cerrahisi sonrasında gecikmiş Ekstübasyonun risk faktörleri

9. Radyoterapi ile tedavi edilen klasik kaposi sarkomu olgusu

12. Karpal tünel sendromu
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır