PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Professional Self Esteem of IT Technologies Preservice Teachers,

Yıl 2014, Cilt 35, Sayı 35, 131 - 142, 01.08.2014
https://doi.org/10.9779/PUJE594

Öz

This research project aims to determine the professional self esteem of IT technologies preservice teachers, and uses both qualitative and quantitative data collection and analysis methods to accomplish this goal. The quantitative data were obtained from a 30-item professional self esteem scale that was developed by Aricak (1999) and the qualitative data were compiled from user blogs. While a t test and one-sided ANOVA tests were used for independent sample survey methods to analyse qualitative data, the analysis of quantitative data was performed by figurative (descriptive) techniques. The participants of the qualitative part of the research consists of 208 freshman students who attend the Computer and Educational Technology Departments of four different state universities. The quantitative part consists three students from each of the four universities. According to the findings of this research, one's professional self esteem does not depend on gender or the ranking of his or her Department; however, it strongly varies from one university to the other. Moreover, both internal and external factors play a role for designation of professional self esteem of the IT technologies preservice teachers.

Kaynakça

 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi (Scientific Research Methods). Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.
 • Körükçü, Ö., Oğuz, V. (2011). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygıları, Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 77-85.
 • Özbudak, Z., Oksal, A. (2012). Farklı programlardaki öğretmen adaylarının mesleki benlik saygı düzeyleri ile fen bilimlerine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin çeşitli parametrelere göre incelenmesi, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize.
 • Rendall, N. D., Wesson, C., Anderson, L., & Bould, E. (2009) Students" Goal Achievement: Exploring Individual and Situational Factors. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 7(3), 1031-1052.
 • Rosenthal R. (2002) Covert Communication in classrooms, clinics, courtrooms and cubicles. American Psychologist, 57, 839-849.
 • Tabassum, F., Ali, M. A. ve Bibi, F. (2011). Comparison of Professional self esteem of public and privat teachers. International Journal of Humanities and Social Science, 1(18), 301-304.
 • Tinsley, R. (2002). The professional self esteem of teacher educators in Texas. Dissertation Abstract International. (UM/No 3058172).
 • Ünal, E., Şimşek, S. (2008). İlköğretim bölümü anabilim dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, İlköğretim Online, 7(1), 41-52.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yıldırım, Y., Kırımoğlu, H. ve Temiz, A. (2010). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi (Hatay İl Örneği), Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 12(1), 29-35.

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları

Yıl 2014, Cilt 35, Sayı 35, 131 - 142, 01.08.2014
https://doi.org/10.9779/PUJE594

Öz

Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırma nicel ve nitel veri toplama ve analiz yöntemlerinin birlikte işe koşulduğu karma desenli bir araştırmadır. Araştırmanın nicel verileri Arıcak (1999) tarafından geliştirilen 30 maddelik Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği ile, araştırmanın nitel verileri ise katılımcıların geliştirilen bir blog ortamından toplanmıştır. Nicel veriler bağımsız örneklemler için t Testi ve tek yönlü ANOVA testleriyle analiz edilirken nitel verilerin analizinde betimsel analiz tekniğine başvurulmuştur. Araştırmanın nicel boyutunun katılımcılarını dört farklı devlet üniversitesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 208 birinci sınıf öğrencisi, nitel boyutunu ise her üniversiteden üçer öğrenci olmak üzere 12 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre mesleki benlik saygısı cinsiyet ve bölümü tercih sırası değişkenleri bağlamında fark göstermemekte; öğrenim görülen üniversiteye göre ise anlamlı bir fark göstermektedir. Ayrıca Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının içsel ve dışsal bazı faktörlerden doğrudan etkilendiği görüşü dile getirilebilir.

Kaynakça

 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi (Scientific Research Methods). Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.
 • Körükçü, Ö., Oğuz, V. (2011). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygıları, Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 77-85.
 • Özbudak, Z., Oksal, A. (2012). Farklı programlardaki öğretmen adaylarının mesleki benlik saygı düzeyleri ile fen bilimlerine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin çeşitli parametrelere göre incelenmesi, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize.
 • Rendall, N. D., Wesson, C., Anderson, L., & Bould, E. (2009) Students" Goal Achievement: Exploring Individual and Situational Factors. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 7(3), 1031-1052.
 • Rosenthal R. (2002) Covert Communication in classrooms, clinics, courtrooms and cubicles. American Psychologist, 57, 839-849.
 • Tabassum, F., Ali, M. A. ve Bibi, F. (2011). Comparison of Professional self esteem of public and privat teachers. International Journal of Humanities and Social Science, 1(18), 301-304.
 • Tinsley, R. (2002). The professional self esteem of teacher educators in Texas. Dissertation Abstract International. (UM/No 3058172).
 • Ünal, E., Şimşek, S. (2008). İlköğretim bölümü anabilim dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, İlköğretim Online, 7(1), 41-52.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yıldırım, Y., Kırımoğlu, H. ve Temiz, A. (2010). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi (Hatay İl Örneği), Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 12(1), 29-35.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tayfun TANYERİ Bu kişi benim


Özcan Özgür DURSUN Bu kişi benim


Cem CUHADAR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2014
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 35, Sayı 35

Kaynak Göster

Bibtex @ { pauefd132797, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {35}, number = {35}, pages = {131 - 142}, doi = {10.9779/PUJE594}, title = {Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları}, key = {cite}, author = {Tanyeri, Tayfun and Dursun, Özcan Özgür and Cuhadar, Cem} }
APA Tanyeri, T. , Dursun, Ö. Ö. & Cuhadar, C. (2014). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (35) , 131-142 . DOI: 10.9779/PUJE594
MLA Tanyeri, T. , Dursun, Ö. Ö. , Cuhadar, C. "Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2014 ): 131-142 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11108/132797>
Chicago Tanyeri, T. , Dursun, Ö. Ö. , Cuhadar, C. "Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2014 ): 131-142
RIS TY - JOUR T1 - Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları AU - Tayfun Tanyeri , Özcan Özgür Dursun , Cem Cuhadar Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.9779/PUJE594 DO - 10.9779/PUJE594 T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 142 VL - 35 IS - 35 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - doi: 10.9779/PUJE594 UR - https://doi.org/10.9779/PUJE594 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları %A Tayfun Tanyeri , Özcan Özgür Dursun , Cem Cuhadar %T Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları %D 2014 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 35 %N 35 %R doi: 10.9779/PUJE594 %U 10.9779/PUJE594
ISNAD Tanyeri, Tayfun , Dursun, Özcan Özgür , Cuhadar, Cem . "Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 / 35 (Ağustos 2014): 131-142 . https://doi.org/10.9779/PUJE594
AMA Tanyeri T. , Dursun Ö. Ö. , Cuhadar C. Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları. PUJE. 2014; 35(35): 131-142.
Vancouver Tanyeri T. , Dursun Ö. Ö. , Cuhadar C. Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 35(35): 131-142.
IEEE T. Tanyeri , Ö. Ö. Dursun ve C. Cuhadar , "Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 35, sayı. 35, ss. 131-142, Ağu. 2014, doi:10.9779/PUJE594

..........................