PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Effects of Multimedia Based Courseware Prepared on the Basis of Design Principles from Literature on the Academic Achievement and Retention in High School Physics Instruction

Yıl 2008, Cilt 23, Sayı 23, 120 - 131, 01.01.2008

Öz

on the basis sixteen theoritical design principles taking place in the academic literature, on the academic achievement and retention in high school physics instruction was investigated . The study was carried out in 75. Yıl Anatolian Teacher Training High School in the second semester of the 2003-2004 educational year. The research sample was divided into two groups, an experimental group comprised of 24 students and a control group of 24 students. The result of the study showed that the level of academic achievement and retention of learning significantly higher for the experimental group than the control group.

Kaynakça

 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel Desenler Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi, Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Çalışkan, İ. (2001). Bilişim Teknolojileri Işığında Lise Düzeyi Fizik Dersinin Sınıf ve Laboratuar Ortamında Uygulanması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kutlu, O. (1999). Öğretimi Ayrıntılama Kuramına Dayalı Matematik Öğretimi ve Bilgisayar Destekli Sunumun Başarıya Ve Kalıcılığa Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Laurillard, D. (1993). Rethinking university teaching: a framework for the effective use of educational technology , Londra: Routledge.
 • Lillie D., Hannum W., Stuck G. (1989). Computers and effective instruction: using computers and software in the classroom. Longman Publishing Group, New York.
 • Mayer, R. E.; Anderson, R. B. (1992). The instructive animation: Helping students build connections between words and pictures in multimedia learning, Journal of Educational Psychology, 84( 4) : 444-452.
 • Meer, W. D. D. (2001). Using Labview in Physics Simulations for Educational Purposes, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, University of Twente, Institute for Physics Education.Twente, Hollanda.
 • Owens, W L. & Diane L. (2001). Multimedia-Based Instructional Design : Computer-Based Training, Web- Based Training, and Distance Learning, San Francisco, CA: Jossey-Bass/Pfeiffer.
 • Özçelik, D. A. (1998), Ölçme ve Değerlendirme, Ankara: ÖSYM Yayınları
 • Roblyer, M.D., Edwards, J., and Havriluk, M.A. (1997). Integrating educational technology into teaching. New Jersey: Prentice Hall.
 • Sezgin, E. (2000).WWW İçin Etkili Öğretim Materyali Tasarım Önerileri, VI. Türkiye'de Internet Konferansı 9-11 Kasım 2000 Askeri Müze/Harbiye Kültür Sitesi, İstanbul.

Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi

Yıl 2008, Cilt 23, Sayı 23, 120 - 131, 01.01.2008

Öz

Bu çalışmada alanyazında yer alan on altı kuramsal tasarım ilkesine uygun olarak hazırlanmış çokluortam ders yazılımının lise düzeyi fizik öğretiminde akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi incelenmiştir. Araştırma 2003-2004 öğretim yılı ikinci döneminde Mersin 75. Yıl Anadolu Öğretmen Lisesi’nde yapılmıştır. Araştırma örneklemi iki gruba bölünmüş, deney grubu 24 ve kontrol grubu 24 öğrenciden oluşmuştur. Araştırma sonucunda deney grubunda bulunan öğrencilerin akademik başarıları ve kalıcılık düzeylerinin kontrol grubunda bulunan öğrencilere göre anlamlı bir şekilde yüksek olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel Desenler Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi, Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Çalışkan, İ. (2001). Bilişim Teknolojileri Işığında Lise Düzeyi Fizik Dersinin Sınıf ve Laboratuar Ortamında Uygulanması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kutlu, O. (1999). Öğretimi Ayrıntılama Kuramına Dayalı Matematik Öğretimi ve Bilgisayar Destekli Sunumun Başarıya Ve Kalıcılığa Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Laurillard, D. (1993). Rethinking university teaching: a framework for the effective use of educational technology , Londra: Routledge.
 • Lillie D., Hannum W., Stuck G. (1989). Computers and effective instruction: using computers and software in the classroom. Longman Publishing Group, New York.
 • Mayer, R. E.; Anderson, R. B. (1992). The instructive animation: Helping students build connections between words and pictures in multimedia learning, Journal of Educational Psychology, 84( 4) : 444-452.
 • Meer, W. D. D. (2001). Using Labview in Physics Simulations for Educational Purposes, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, University of Twente, Institute for Physics Education.Twente, Hollanda.
 • Owens, W L. & Diane L. (2001). Multimedia-Based Instructional Design : Computer-Based Training, Web- Based Training, and Distance Learning, San Francisco, CA: Jossey-Bass/Pfeiffer.
 • Özçelik, D. A. (1998), Ölçme ve Değerlendirme, Ankara: ÖSYM Yayınları
 • Roblyer, M.D., Edwards, J., and Havriluk, M.A. (1997). Integrating educational technology into teaching. New Jersey: Prentice Hall.
 • Sezgin, E. (2000).WWW İçin Etkili Öğretim Materyali Tasarım Önerileri, VI. Türkiye'de Internet Konferansı 9-11 Kasım 2000 Askeri Müze/Harbiye Kültür Sitesi, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serhat Bahadır Kert Bu kişi benim


Mehmet Tekdal Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2008
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 23, Sayı 23

Kaynak Göster

Bibtex @ { pauefd132983, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2008}, volume = {23}, number = {23}, pages = {120 - 131}, title = {Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi}, key = {cite}, author = {Kert, Serhat Bahadır and Tekdal, Mehmet} }
APA Kert, S. B. & Tekdal, M. (2008). Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (23) , 120-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11120/132983
MLA Kert, S. B. , Tekdal, M. "Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2008 ): 120-131 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11120/132983>
Chicago Kert, S. B. , Tekdal, M. "Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2008 ): 120-131
RIS TY - JOUR T1 - Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi AU - Serhat BahadırKert, MehmetTekdal Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 120 EP - 131 VL - 23 IS - 23 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi %A Serhat Bahadır Kert , Mehmet Tekdal %T Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi %D 2008 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 23 %N 23 %R %U
ISNAD Kert, Serhat Bahadır , Tekdal, Mehmet . "Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 / 23 (Ocak 2008): 120-131 .
AMA Kert S. B. , Tekdal M. Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. PUJE. 2008; 23(23): 120-131.
Vancouver Kert S. B. , Tekdal M. Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 23(23): 120-131.
IEEE S. B. Kert ve M. Tekdal , "Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 23, sayı. 23, ss. 120-131, Oca. 2008

..........................