PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Assessment of Generic Competences of Teaching Profession by Teacher, School Director and Consultants from the Ministry of National Education

Yıl 2008, Cilt 23, Sayı 23, 36 - 46, 01.01.2008

Öz

It is needed to increase supposed teachers’ qualities on the basis of the new curriculum which was developed to educate individuals who are thinking, questioning, criticizing and aware of his/her responsibilities. “Generic Competencies of Teaching Profession” covering the professional knowledge, skill and attitudes was again identified newly by the Ministry of National Education according to the aim of increasing the qualities of teachers who give education supporting social needs and the requirements of the period. The purpose of this study is to define consultants at the Ministry of National Education, the school directors and teachers’ opinions about “the new generic competences of teaching profession”. Qualitative research method is used in this study. Data was collected from the school directors and teachers at primary schools in Ankara which are determined as pilot schools applying “new generic competences of teaching profession” by the Ministry of National Education and the consultants from the Ministry of National Education. Interview form is used as a data collection tool. Data, which was gathered from interviews, was analyzed and interpreted with content analysis.

Kaynakça

 • Balcı, E., (1991). Öğretmenlerin sosyal statüsü ve ödüllendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Dergisi. 6, 121- 128.
 • Cruickshank, D. R., Bainer, D. L. ve Metcalf, K. K..(1995). The act of teaching. New York: McGraw Hill.
 • Danielson, L. (2002). Developing and retaining quality classroom teachers through mentoring. Clearing House. 75(4) 183-185.
 • Demirel, Ö. (2006). Öğretme sanatı. Ankara: PegemA Yayınevi.
 • Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (2007). http://www. meb.gov.tr
 • Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage.
 • Rossman, B. G. ve Rallis, F. S. (1998). Learning in the field: an introduction to qualitative reseach. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Sünbül, A. M. (2005) Bir meslek olarak öğretmenlik (Ed. Ö. Demirel, Z. Kaya), Ankara: PegemA Yayınevi.
 • Tanrıöğen, A. (2000). Temeleğitim öğretmenlerinin okul müdürlerinden bekledikleri öğretimsel liderlik davranışları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7 (12).
 • Tatar, M. (2004). Etkili öğretmen. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (II). http://efdergi.yyu.edu.tr
 • Yıldırım A. ve Şimşek H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Öğretmen, Müdür ve Bakanlık Yetkilileri Tarafından Değerlendirilmesi

Yıl 2008, Cilt 23, Sayı 23, 36 - 46, 01.01.2008

Öz

Düşünen, akıl yürüten, sorgulayan, eleştiren ve sorumluluklarının farkında olan bireyler yetiştirmek amacıyla geliştirilen yeni eğitim programlarına paralel olarak öğretmenlerin sahip olmaları gereken niteliklerin de yükseltilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Çağın gereklerine uygun ve toplumun beklentilerini karşılayacak eğitimi veren öğretmenlerin sahip olmaları gereken niteliklerin yükseltilmesi amacıyla; mesleki bilgi, beceri ve tutumları kapsayan öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden belirlenmiştir. Araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü yetkilileri, okul müdürleri ve öğretmenlerin yeni öğretmenlik yeterliklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ve “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri”nin pilot uygulamasının yapıldığı okullarda görev yapan okul müdürleri, öğretmenler ve Bakanlıkta ilgili birimde çalışan yetkililer oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiş ve yorumlanmıştır.

Kaynakça

 • Balcı, E., (1991). Öğretmenlerin sosyal statüsü ve ödüllendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Dergisi. 6, 121- 128.
 • Cruickshank, D. R., Bainer, D. L. ve Metcalf, K. K..(1995). The act of teaching. New York: McGraw Hill.
 • Danielson, L. (2002). Developing and retaining quality classroom teachers through mentoring. Clearing House. 75(4) 183-185.
 • Demirel, Ö. (2006). Öğretme sanatı. Ankara: PegemA Yayınevi.
 • Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (2007). http://www. meb.gov.tr
 • Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage.
 • Rossman, B. G. ve Rallis, F. S. (1998). Learning in the field: an introduction to qualitative reseach. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Sünbül, A. M. (2005) Bir meslek olarak öğretmenlik (Ed. Ö. Demirel, Z. Kaya), Ankara: PegemA Yayınevi.
 • Tanrıöğen, A. (2000). Temeleğitim öğretmenlerinin okul müdürlerinden bekledikleri öğretimsel liderlik davranışları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7 (12).
 • Tatar, M. (2004). Etkili öğretmen. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (II). http://efdergi.yyu.edu.tr
 • Yıldırım A. ve Şimşek H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Necla KÖKSAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2008
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 23, Sayı 23

Kaynak Göster

Bibtex @ { pauefd132988, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2008}, volume = {23}, number = {23}, pages = {36 - 46}, title = {Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Öğretmen, Müdür ve Bakanlık Yetkilileri Tarafından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Köksal, Necla} }
APA Köksal, N. (2008). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Öğretmen, Müdür ve Bakanlık Yetkilileri Tarafından Değerlendirilmesi . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (23) , 36-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11120/132988
MLA Köksal, N. "Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Öğretmen, Müdür ve Bakanlık Yetkilileri Tarafından Değerlendirilmesi" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2008 ): 36-46 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11120/132988>
Chicago Köksal, N. "Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Öğretmen, Müdür ve Bakanlık Yetkilileri Tarafından Değerlendirilmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2008 ): 36-46
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Öğretmen, Müdür ve Bakanlık Yetkilileri Tarafından Değerlendirilmesi AU - NeclaKöksal Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 46 VL - 23 IS - 23 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Öğretmen, Müdür ve Bakanlık Yetkilileri Tarafından Değerlendirilmesi %A Necla Köksal %T Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Öğretmen, Müdür ve Bakanlık Yetkilileri Tarafından Değerlendirilmesi %D 2008 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 23 %N 23 %R %U
ISNAD Köksal, Necla . "Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Öğretmen, Müdür ve Bakanlık Yetkilileri Tarafından Değerlendirilmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 / 23 (Ocak 2008): 36-46 .
AMA Köksal N. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Öğretmen, Müdür ve Bakanlık Yetkilileri Tarafından Değerlendirilmesi. PUJE. 2008; 23(23): 36-46.
Vancouver Köksal N. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Öğretmen, Müdür ve Bakanlık Yetkilileri Tarafından Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 23(23): 36-46.
IEEE N. Köksal , "Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Öğretmen, Müdür ve Bakanlık Yetkilileri Tarafından Değerlendirilmesi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 23, sayı. 23, ss. 36-46, Oca. 2008

..........................