Yıl 2019, Cilt , Sayı 36, Sayfalar 21 - 31 2019-07-22

KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUTFAK DEPARTMANLARINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI: MARMARİS ÖRNEĞİ

Alper Kurnaz [1]


Bu çalışma ile Marmaris destinasyonunda yer alan 5 yıldızlı konaklama işletmeleri mutfak departmanlarının dış kaynak kullanım durumları tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bununla birlikte çalışmada, dış kaynak kullanımının mutfak departmanlarında nasıl yürütüldüğü, sürecin nasıl başlatıldığı, hangi bölümlerde ya da hangi ürün gruplarında dış kaynak kullanımı yapıldığı hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Verilen bilgiler, alanyazın taraması ve konaklama işletmeleri mutfak yöneticileri ile yapılan görüşmelerle desteklenmektedir. Görüşmeler Marmaris’te faaliyet gösteren 5 yıldızlı konaklama işletmeleri mutfak yöneticileri ile yüz yüze yapılmış ve bulgular elde edilmiştir. Araştırma sonuçları bölüm bazında mutfak departmanlarında bir dış kaynak kullanımının olmadığını göstermiştir. Daha çok ürün bazında bir dış kaynak kullanımı hakimdir. Genel olarak dış kaynak kullanımı sürecinde bir sıkıntı yaşanmadığı ifade edilmektedir. Araştırma sonuçları doğrultusunda birtakım önerilere yer verilmiştir. Ayrıca katılımcılar dış kaynak kullanımını diğer işletmelere de tavsiye etmektedirler.  

Dış Kaynak Kullanımı, Konaklama İşletmeleri, Mutfak Departmanı
 • Aktaş, A. ve Özdemir, B. (2012). Otel İşletmelerinde Mutfak Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara
 • Arslantaş, C. (1999). Yeni Bir Yönetim Stratejisi Olarak DKY ve İlaç Sanayinde Faaliyet Gösteren Firmaların Dış Kaynaklardan Yararlanma Uygulamaları, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aydınlı, F. (2001), Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Bankacılık Sektöründeki Uygulamalara İlişkin Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Baş, T. ve Akturan, U. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Kitapevi, Ankara
 • Budak, G. ve Budak, G. (2004). İşletme Yönetimi. 5. Baskı, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, İzmir.
 • Coşkun, R. (2002). “Öz Yetkinliklere Odaklanma Stratejisi Olarak Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)”, (Editörler: Dalay, I., Coşkun, R. ve Altunışık, R) Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları (11. Bölüm), Beta Yayınları, İstanbul.
 • Çevirgen, A. (2009). “Konaklama İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 9/4, 1341-1355.
 • Dönmez, A., Arıcı, A. ve Angay Kutluk F. (2011). “Antalya’daki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrolü Ve Fiyatlama Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3/1, 201-222.
 • Ecerkale, K. ve Kovancı, A. (2005). “İnsan Kaynaklarında Dış Kaynak Kullanımı”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 69-75.
 • Embleton, P. R. ve Wright, P. C. (1998). “A Practical Guide to Successful Outsourcing”, Empowerment in Organizations, 6/3, 94–106.
 • Globerman, S. ve Vining, A. (2004). "The Outsourcing Decision: A Strategic Framework," International Trade 0404007, EconWPA.
 • Gökdemir, A. (2009). Mutfak Hizmetleri Yönetimi, (Editör: Alptekin Sökmen), Detay Yayıncılık, Ankara
 • Güzel, A. (1993). “Alt İşveren (Taşeron) Uygulamasının Endüstri İlişkileri Sistemine Etkileri”, Çimento İşveren Dergisi, 3-11.
 • Hacıoğlu, N., Karaman, Ş. ve Şahin, B. (2008). “Turizm İşletmelerinde Dış Kaynaklardan Faydalanma”, (Editörler: Fevzi Okumuş ve Umut Avcı). Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikler, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2018). http://www.muglakulturturizm.gov.tr/Eklenti/57336,konaklama-tesisleripdf.pdf?0 (16.04.2018).
 • Kaya, A. (2000), Misafirperverlik Endüstrisinde Temel Mutfak Bilgisi, Güneş Ofset, Antalya.
 • Koçel, T. (1998). İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul.
 • Lankford, W. M. ve Parsa, F. (1999).” Outsourcing: A Primer”, Management Decision, 37/4, 310–316.
 • Maviş, F. (2003). Endüstriyel Yiyecek Üretimi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Mersin, D. N. (2003). Lojistik Sektöründe Dış Kaynak Kullanımı, 3D Lojistik Dergisi, (Şubat - Mart).
 • Özdoğan, O. N. (2006). Otel İşletmelerinde Faaliyet Alanları Açısından Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Ve Finansal Performans Üzerine Etkileri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şahin, B. (2005), İşletmelerde Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Konaklama İşletmeleri Üzerinde Bir Uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şahin, B. (2011). “Dış Kaynaklardan Yararlanma ve İşletme Fonksiyonlarına Uygulanabilirliği”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. II, 86-106.
 • Türksoy, A. (1997). Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi, Turhan Yayıncılık, Ankara.
 • Türnüklü, A. (2000). “Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24, 543-559.
 • Van Mieghem, J., A. (1999). “Coordinating Investment, Production and Subcontracting”, Management Science. 45/7, 954-971.
 • Zorlu, Ö. (2008). Konaklama İşletmelerinde Yiyecek İçecek Hizmetlerinde Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) ve Marmaris Yöresinde Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5288-0706
Yazar: Alper Kurnaz (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, MARMARİS TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed423762, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {21 - 31}, doi = {10.30794/pausbed.423762}, title = {KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUTFAK DEPARTMANLARINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI: MARMARİS ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Kurnaz, Alper} }
APA Kurnaz, A . (2019). KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUTFAK DEPARTMANLARINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI: MARMARİS ÖRNEĞİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (36) , 21-31 . DOI: 10.30794/pausbed.423762
MLA Kurnaz, A . "KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUTFAK DEPARTMANLARINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI: MARMARİS ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 21-31 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/47232/423762>
Chicago Kurnaz, A . "KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUTFAK DEPARTMANLARINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI: MARMARİS ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 21-31
RIS TY - JOUR T1 - KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUTFAK DEPARTMANLARINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI: MARMARİS ÖRNEĞİ AU - Alper Kurnaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30794/pausbed.423762 DO - 10.30794/pausbed.423762 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 31 VL - IS - 36 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.423762 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.423762 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUTFAK DEPARTMANLARINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI: MARMARİS ÖRNEĞİ %A Alper Kurnaz %T KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUTFAK DEPARTMANLARINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI: MARMARİS ÖRNEĞİ %D 2019 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 36 %R doi: 10.30794/pausbed.423762 %U 10.30794/pausbed.423762
ISNAD Kurnaz, Alper . "KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUTFAK DEPARTMANLARINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI: MARMARİS ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 36 (Temmuz 2019): 21-31 . https://doi.org/10.30794/pausbed.423762
AMA Kurnaz A . KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUTFAK DEPARTMANLARINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI: MARMARİS ÖRNEĞİ. PAUSBED. 2019; (36): 21-31.
Vancouver Kurnaz A . KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUTFAK DEPARTMANLARINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI: MARMARİS ÖRNEĞİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; (36): 31-21.