Cilt: 3 Sayı: S1, 15.05.2020

Yıl: 2020

Derleme

Derleme

1. COVID-19 Epidemiyolojisi

Derleme

5. COVID-19 ve Çocuk

Derleme

7. COVID-19 ve Koagülopati

Derleme

8. COVID-19 ve Hemoglobinopatiler

Derleme

9. COVID-19 Enfeksiyonlarında İmmun Plazma Tedavisi ve Sonuçları