Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

COVİD-19 SALGINI SÜRECİNİN KÜLTÜR TURİZMİ DESTİNASYONLARI ARZ YAPILARI ÜZERİNE ETKİSİ: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 5 - 19, 30.04.2020

Öz

Günümüzde turizm sektöründe meydana gelen değişim ve gelişmelerle birlikte özel ilgi alanları ön plana çıkarak turistlerin alternatif turizm türlerine yönelimi artış göstermiştir. Bu değişim ve gelişmeler sonucunda destinasyonların turizm pazarındaki paylarını artırabilmeleri, turizm ürünlerini çeşitlendirmeleri ile sağlanacaktır. Bu bağlamda kültür turizmi gün geçtikçe popülerliği artan bir alternatif turizmi olarak öne çıkmış durumdadır. Dolayısıyla bu araştırmada, Safranbolu destinasyonunun kültür turizmi potansiyeli belirlenerek alternatif turizm kapsamında bir farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Her geçen yıl yerli ve yabancı turistlerde artış olması konaklama arz yapısının önemini ortaya çıkartmaktadır. Çalışmada nicel analiz yöntemlerinden ikincil veri olarak kamu ve resmi kurumların (TÜİK, Safranbolu İlçe Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Safranbolu Turizm Danışma Bürosu, Safranbolu Kaymakamlığı) yayınlamış oldukları istatistiksel verilerden yararlanılmıştır. Bu bağlamda Safranbolu’nun arz yapısındaki istatistiklerine bakıldığında turist artışına göre yeterli konaklama arzının olmadığı saptanmıştır. Çalışma Safranbolu’da geceleme süresinin az (ort.1.2 gün) olduğunu göstermektedir. Ayrıca (Covid-19) salgın nedeniyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer Safranbolu ilçesini ziyaret eden turist sayısında dört kat düşüş yaşandığı görülmektedir.

Kaynakça

 • Albayrak, A. (2013). Alternatif Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık. Ayaz, N., Apak, Ö. C. ve Batı, T. (2016). Yöneticilerin Kültür Turizmi Algısı: Safranbolu Destinasyonu Örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 84-96.
 • Ayaz, N., Batı, T. ve Gökmen, F. (2015). Safranbolu'yu Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algıları. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı 1, 54-6.
 • Aydın, F. (2018). Kültürel Turizmin Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Etkilerine Yönelik Bir Araştırma: Safranbolu Örneği. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 7(2), 461-474.
 • Bezirgan, M. ve Kömür, T. (2020). Konaklama Arz Yapısı Bakımından Turistik Destinasyonlarda Dış Çevre Analizi: Ayvalık Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 295-311.
 • Boz, M. ve Uğur, İ. (2015). Tarihi Kentler ve Turizm: Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Safranbolu’da Turizm Gelişimine İlişkin Algıları. II. International Congress of Tourism ve Management Researches, 01-03 Mayıs, Kuşadası.
 • Ceylan, S., ve Somuncu, M. (2016). Kültür Turizmi Alanlarında Turizmin Çeşitlendirilmesine Eleştirel Bir Bakış: Safranbolu UNESCO Dünya Miras Alanı. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 53-64.
 • Chen, H. ve Rahman, I. (2018). Culturaltourism: An analysis of engagement, culturalcontact, memorabletourismexperienceanddestinationloyalty. Tourism Management Perspectives, (26), 153-163.
 • Dönmez, Y., ve Türkmen, F. (2015). Turistlerin Satın Alma Kararında Peyzaj Düzenlemelerinin Rolü: Belek Örneği. Turizm Akademik Dergisi, 2(2).
 • Dönmez, Y., ve Türkmen, F. (2018). The relation between the landscape design and brand image in purchase preferences of tourists: The case of Safranbolu and Nevşehir, in Turkey. Applied Ecology and Environmental Research, 16(1), 629-643.
 • Gökdeniz, A., Yakup, D. İ. N. Ç., Aşık, N. A., Münger, L., ve Taşkır, H. (2009). Türkiye’de İç Turizm Kavramı ve İç Turizmde Önemli Bir Destinasyon Olan Ayvalık’ta Müşteri Arz ve Talebine Yönelik Ampirik Bir Araştırma Işığında Geliştirme Stratejileri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(22), 216-231.
 • Gürbüz, A. (2002). Yerel kalkınma stratejisi içinde turizm ve Safranbolu. Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 22 (Bahar), 29-48.
 • Khan, A. A. (2020). Covid-19 Salgınının Turizme Etkileri: Safranbolu Miras Kenti Örneği. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 8(2), 28-37.
 • Safranbolu İlçe Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2020). Turist İstatistikleri.
 • Safranbolu Kaymakamlığı (2021). Müze İstatistikleri.
 • Shishmanova, M. V. (2015). Culturaltourism in culturalcorridors, itineraries, areasandcoresnetworked. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (188), 246-254.
 • Silberberg, T. (1995). Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage sites. Tourism management, 16(5), 361-365.
 • Uygur, S. M. ve Baykan, E. (2007). Kültür Turizmi ve Turizmin Kültürel Varlıklar Üzerindeki Etkileri. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 30-49.
 • Varol, F. (2018). Konya’nın Konaklama Sektörü Arz Yapısı ve Gelişimi. Journal of Social And Humanities Sciences Research, 5(31), 4742-4749.
 • Wansborough, M. ve Mageean, A. (2000). The Role of Urban Design in Cultural Regeneration. Journal of Urban Design, 5(2), 181-197.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İsa UĞUR (Sorumlu Yazar)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4592-8641
Türkiye


Ömer Ceyhun APAK
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1409-6707
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { saktad869409, journal = {Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2630-6360}, address = {Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Yeni Mahalle Mah. Prof. Dr. Metin Sözen Cad. 78600 Safranbolu / KARABÜK}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {5 - 19}, doi = {}, title = {COVİD-19 SALGINI SÜRECİNİN KÜLTÜR TURİZMİ DESTİNASYONLARI ARZ YAPILARI ÜZERİNE ETKİSİ: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Uğur, İsa and Apak, Ömer Ceyhun} }
APA Uğur, İ. & Apak, Ö. C. (2020). COVİD-19 SALGINI SÜRECİNİN KÜLTÜR TURİZMİ DESTİNASYONLARI ARZ YAPILARI ÜZERİNE ETKİSİ: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 5-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/62197/869409
MLA Uğur, İ. , Apak, Ö. C. "COVİD-19 SALGINI SÜRECİNİN KÜLTÜR TURİZMİ DESTİNASYONLARI ARZ YAPILARI ÜZERİNE ETKİSİ: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ" . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 5-19 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/62197/869409>
Chicago Uğur, İ. , Apak, Ö. C. "COVİD-19 SALGINI SÜRECİNİN KÜLTÜR TURİZMİ DESTİNASYONLARI ARZ YAPILARI ÜZERİNE ETKİSİ: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 5-19
RIS TY - JOUR T1 - COVİD-19 SALGINI SÜRECİNİN KÜLTÜR TURİZMİ DESTİNASYONLARI ARZ YAPILARI ÜZERİNE ETKİSİ: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ AU - İsa Uğur , Ömer Ceyhun Apak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 19 VL - 4 IS - 1 SN - -2630-6360 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi COVİD-19 SALGINI SÜRECİNİN KÜLTÜR TURİZMİ DESTİNASYONLARI ARZ YAPILARI ÜZERİNE ETKİSİ: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ %A İsa Uğur , Ömer Ceyhun Apak %T COVİD-19 SALGINI SÜRECİNİN KÜLTÜR TURİZMİ DESTİNASYONLARI ARZ YAPILARI ÜZERİNE ETKİSİ: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ %D 2020 %J Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2630-6360 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Uğur, İsa , Apak, Ömer Ceyhun . "COVİD-19 SALGINI SÜRECİNİN KÜLTÜR TURİZMİ DESTİNASYONLARI ARZ YAPILARI ÜZERİNE ETKİSİ: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 4 / 1 (Nisan 2020): 5-19 .
AMA Uğur İ. , Apak Ö. C. COVİD-19 SALGINI SÜRECİNİN KÜLTÜR TURİZMİ DESTİNASYONLARI ARZ YAPILARI ÜZERİNE ETKİSİ: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ. saktad. 2020; 4(1): 5-19.
Vancouver Uğur İ. , Apak Ö. C. COVİD-19 SALGINI SÜRECİNİN KÜLTÜR TURİZMİ DESTİNASYONLARI ARZ YAPILARI ÜZERİNE ETKİSİ: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(1): 5-19.
IEEE İ. Uğur ve Ö. C. Apak , "COVİD-19 SALGINI SÜRECİNİN KÜLTÜR TURİZMİ DESTİNASYONLARI ARZ YAPILARI ÜZERİNE ETKİSİ: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ", Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 5-19, Nis. 2020