Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

BASIN-YAYIN ORGANLARININ YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) HASTALIĞIYLA İLGİLİ GELİŞMELERİ TOPLUMA YANSITMALARI VE BU SALGIN HASTALIĞIN ETKİLERİNİN TURİZM AÇISINDAN İRDELENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 130 - 150, 30.04.2020

Öz

Bu araştırmanın amacı; basın-yayın organlarının Yeni Koronavirüs (Covid-19) hastalığıyla ilgili gelişmeleri topluma karşı nasıl yansıttığı ve bu salgın hastalığın turizm sektörünü nasıl etkilediği hakkında insanları bilgilendirmektir. Yine aynı şekilde çalışmada; İstanbul halkının Yeni Koronavirüs (Covid-19) hastalığına karşı tutumlarının nasıl olduğu, pandemi sürecinde ne tür tedbirlerin alındığı, tedbirlere uyulduğu veya uyulmadığı, hayatlarında ne şekilde bir değişim söz konusu olduğu, turizm alanındaki olumsuzlukların nasıl gerçekleştiği vb. gibi konulara açıklık getirmeye çalışılmıştır. Salgın hastalıklar hususunda gelişen olaylara yeni bir soluk kazandırmak, fikir önerileri sunmak, turizm literatürüne kayda değer yeni bilgiler kazandırmak küresel açıdan önem teşkil etmektedir. Bu araştırmada sosyal bilimlerde araştırma metotlarından olan nitel araştırma metodu kullanılmış ve söz konusu araştırmanın verileri basın taraması tekniği kullanılarak elde edilmiş, betimsel analiz tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın evrenini; Türkiye, örneklemini ise; İstanbul oluşturmaktadır. Araştırma İstanbul ili ile sınırlandırılmış ve İstanbul dışındaki iller çalışmaya dâhil edilmemiştir. Araştırma esnasında yararlanılan kaynaklardan elde edilen bilgilerin objektif bilgileri yansıttığı varsayılmıştır.

Kaynakça

 • Acar, Y. (2020). Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 7-21.
 • Akın, L., Emiroğlu, N., Özcebe, H. ve Tumay, Ş. (1996). Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Ocağı ve Sağlık Evi Düzeyinde Bulaşıcı Hastalık Salgınları ile Mücadele Yöntemleri. Ankara: Sağlık Bakanlığı.
 • Akit TV. (2020). İstanbul'da COVID-19 Tedbirlerine Uyulmuyor! Erişim Adresi: https://akittv.com.tr/video-galeri/5782-istanbulda-covid-19-tedbirlerine-uyulmuyor [Erişim Tarihi: 07.09.2020].
 • Aksakoğlu, G. ve Ellidokuz, H. (1996). Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş İlkeleri. İzmir: Açılım Yayıncılık.
 • Al Jazeera. (2020). Koronavirüs Vakaları Arttıkça İstanbul Kapalı Düğünleri Yasakladı: CANLI. Erişim Adresi: https://www.aljazeera.com/news/2020/08/case-coronavirus-reinfection-identified-live-news-200829013820307.html [Erişim Tarihi: 07.09.2020].
 • Anadolu Ajansı (AA). (2020). İstanbul Havalimanı'nda 1500 Yolcuya Koronavirüs Testi Yapıldı. Erişim Adresi: https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/istanbul-havalimaninda-1500-yolcuya-koronavirus-testi-yapildi/1912721 [Erişim Tarihi: 07.09.2020].
 • Atabey, S. ve Yokuş, İ. (2016). Küresel Isınmanın Artış Nedenlerinin Su Kaynakları ve Turist Sağlığı Üzerindeki Yansımaları. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (54), 188-203.
 • Aydın, E. (2006). Türkiye’de İl Sağlık Yöneticilerinin Bulaşıcı Hastalık Salgınları ve Kontrolü Konusundaki Bilgi Düzeyleri Uygulamaları ve Salgınlarla İlgili Veriler. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Beaglehole, R., Bonita, R. & Kjellström, T. (1993). Basic Epidemiology. World Health Organization, Geneva, 97-105.
 • Bilal, A. K. ve Sevin, H. D. (2000) Turist Sağlığı ve Turist Sağlığı İmkânları Açısından Antalya Bölgesinde Bir İnceleme. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 5(1).
 • BirGün Gazetesi. (2020). İstanbul'da 24 Aile Hekimi ve Hemşirede Koronavirüs Çıktı. Erişim Adresi: https://www.birgun.net/haber/istanbul-da-24-aile-hekimi-ve-hemsirede-koronavirus-cikti-293132 [Erişim Tarihi: 07.09.2020].
 • Bursa’da Bugün. (2020). Drone'lu Corona Virüs Denetimi. Erişim Adresi: https://www.bursadabugun.com/haber/drone-lu-corona-virus-denetimi-1329027.html [Erişim Tarihi: 07.09.2020].
 • Crouch, G. I. & Ritchie, J. R. B. (1999). Tourism, Competitiveness and Societal Prosperity. Journal of Business Research, 44 (3), 137-152.
 • Çeti, B. ve Ünlüönen, K. (2019). Salgın Hastalıklar Sebebiyle Oluşan Krizlerin Turizm Sektörü Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi, 22 (2), 109-128.
 • Çılgınoğlu, H. (2018). Uluslararası Sağlık Turizminin Ekonomik, Hukuki ve İdari Yönden Değerlendirilmesi: Türkiye’deki Hastaneler Üzerinde Örnekleme (Doktora Tezi). Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
 • Deutsche Welle (DW). (2020). Salgın Hastalık Korkusu: Yeni Corona Virüsü Hakkında Bilinenler. Erişim Adresi: https://www.dw.com/tr/salg%C4%B1n-hastal%C4%B1k-korkusu-yeni-corona-vir%C3%BCs%C3%BC-hakk%C4%B1nda-bilinenler/a-52108231 [Erişim Tarihi: 14.03.2020].
 • Diken Gazetesi. (2020). Corona önlemleri. Erişim Adresi: http://www.diken.com.tr/corona-onlemleri/ [Erişim Tarihi: 07.09.2020].
 • Dünya Gazetesi. (2020). İstanbul’da ‘Koronavirüs’ Trafiği. Erişim Adresi: https://www.dunya.com/gundem/istanbulda-koronavirus-trafigi-haberi-464561 [Erişim Tarihi: 07.09.2020].
 • Eren, N. (1989). Bazı Salgın Hastalıkların Öyküsü. HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yayını, No: 89/47, Kısa Dizi No: 8, Ankara.
 • Fotomaç Gazetesi. (2020). Son Dakika Corona Virüsü Haberleri: İstanbul'da Tehlike Sürüyor! Ara Sokakları Kullanmayın. Erişim Adresi: https://www.fotomac.com.tr/galeri/aktuel/son-dakika-corona-virusu-haberleri-istanbulda-tehlike-suruyor-ara-sokaklari-kullanmayin/15 [Erişim Tarihi: 07.09.2020].
 • Güler, Ç. ve Çobanoğlu, Z. (1994). Turist Sağlığı. Ankara: Aydoğdu Ofset.
 • Haber7.com. (2020). İstanbul’da Corona Virüsün Yoğun Olduğu İlçeler Açıklandı? İşte İstanbul Vaka Haritası! Erişim Adresi: https://www.haber7.com/guncel/haber/2961294-istanbulda-corona-virusun-yogun-oldugu-ilceler-aciklandi-iste-istanbul-vaka-haritasi [Erişim Tarihi: 07.09.2020].
 • https://www.sorhocam.com/konu.asp?sid=1481&endemi--epidemi-ve-pandemi-nedir.html [Erişim Tarihi: 22.04.2020].
 • Köşker, H. (2017). Krizlerin Turizm Sektörüne Etkileri Üzerine Bir Araştırma: 2016 Yılı Türkiye Örneği. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (62), 216-230.
 • Mugomba, C. & Cabellero - Danell, S. (2007). Medical Tourism and Its Entrepreneurial Opportunities – A Conceptual Framework for Entry in to the Industry. Goteborg: Tourism and Hospitality Management Master Thesis School of Business, Economics and Law. Goteborg University.
 • NTV. (2020). İstanbul'da Bugün (Corona Virüs Etkisi). Erişim Adresi: https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/istanbulda-bugun-corona-virus-etkisi,g54dC5j4r0iqCRVRpSwyIA/568hEmSIg0OAx5AoKSk_Cg [Erişim Tarihi: 07.09.2020].
 • Öztek, Z. (1998). Halk Sağlığı Sözlüğü. Ankara: Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü.
 • Pike, S. (2005). Tourism Destination Branding Complexity. Journal of Product & Brand Management, 14 (4), 258-259.
 • Quilty B. J , Clifford S., CMMID nCoV working group , Flasche S. & Eggo R.M . (2020). Effectiveness of airport screening at detecting travellers infected with novel coronavirus (2019-nCoV). EuroSurveill. 2020;25(5):pii=2000080. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.5.2000080.
 • Rezende - Parker, A. M., Alastair, M. M. & Ismail, J. A. (2003). Dazed and Confused? An Exploratory Study of the Image of Brazil as a Travel Destination. Journal of Vacational Marketing, 983, 243-259.
 • Ritchie, B.W. (2004). Chaos, Crisis and Disaster: A Strategic Approach to Crisis Management in the Tourism Industry. Tourism Management, 25, 669-683.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. (2020a). Covid-19 Yeni Koronavirüs Hastalığı Nedir? Erişim Adresi: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yeni-koronavirus-hastaligi-nedir [Erişim Tarihi: 14.03.2020].
 • T. C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. (2020b). COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Rehberi 11 Mart 2020 Versiyonu. Erişim Adresi: https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=covid-19_rehbersunum-11mart.pdf [Erişim Tarihi: 21.04.2020].
 • Tezcan, S. (1992). Epidemiyoloji Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi. Ankara: Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı
 • Tezcan, S., Akın, L., Aktulay, G., Altıntaş, H., Doğan, B., Özcebe, H., Şahin, N. (1995). Epidemiyoloji ve Halk Sağlığı Epidemiyolojinin İlkeleri. Uygulamalı Epidemiyoloji ve Biyoistatistiğe Giriş, Ders 6, Salgın İncelemesi, CDC.
 • The New York Times. (2020). İstanbul Ölüm Ücreti, Türkiye'nin Daha Geniş Bir Koronavirüs Felaketini Sakladığını İfade Ediyor. Erişim Adresi: https://www.nytimes.com/2020/04/20/world/middleeast/coronavirus-turkey-deaths.html [Erişim Tarihi: 07.09.2020].
 • Therkelsen, A. (2003). Imagining Places: Image Formation of Tourists and Its Consequences for Destination Promotion. Scandinavian Journal of Hospitalty and Tourism. 3 (2), 134 – 150.
 • Türkiye Belediyeler Birliği (TBB). (2020). İstanbul Bülteni Korono Virüs Temasıyla Yayınlandı. Erişim Adresi: https://www.tbb.gov.tr/basin-ve-yayin/covid-19/belediyelerimizden-covid-19-haberleri/istanbul-bulteni-korono-virus-temasiyla-yayinlandi/ [Erişim Tarihi: 07.09.2020].
 • UNWTO, Tourism and Coronavirus Disease (COVID-19). (2020). https://www.unwto.org/sustainable-development/resilience-oftourism [Erişim Tarihi: 10.03.2020]. Wilson, M.E. & Chen, L. H. (2020). Travellers Give Wings to Novel Coronavirus (2019-nCoV). Journal of Travel Medicine, 2020, 1–3. https://doi.org/10.1093/jtm/taaa015 [Erişim Tarihi: 09.03.2020].
 • Yeniçağ Gazetesi. (2020). İstanbul'dan Kalkan Uçakta Corona Virüs Çıktı! Erişim Adresi: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/istanbuldan-kalkan-ucakta-corona-virus-cikti-270658h.htm [Erişim Tarihi: 07.09.2020].
 • Yeni Medya. (2020). Yazı Dizisi: Pandemi Günlerinde Yeni Medya, Zaman ve Tüketim Alışkanlıklarımız. Erişim Adresi: https://yenimedya.wordpress.com/2020/04/20/yazi-dizisi-pandemi-gunlerinde-yeni-medya-zaman-ve-tuketim-aliskanliklarimiz/ [Erişim Tarihi: 21.04.2020].

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oğuz ÇAM (Sorumlu Yazar)
Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
0000-0003-3222-3367
Türkiye


Hakkı ÇILGINOĞLU
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi
0000-0002-6787-3397
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { saktad912587, journal = {Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2630-6360}, address = {Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Yeni Mahalle Mah. Prof. Dr. Metin Sözen Cad. 78600 Safranbolu / KARABÜK}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {130 - 150}, doi = {}, title = {BASIN-YAYIN ORGANLARININ YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) HASTALIĞIYLA İLGİLİ GELİŞMELERİ TOPLUMA YANSITMALARI VE BU SALGIN HASTALIĞIN ETKİLERİNİN TURİZM AÇISINDAN İRDELENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Çam, Oğuz and Çılgınoğlu, Hakkı} }
APA Çam, O. & Çılgınoğlu, H. (2020). BASIN-YAYIN ORGANLARININ YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) HASTALIĞIYLA İLGİLİ GELİŞMELERİ TOPLUMA YANSITMALARI VE BU SALGIN HASTALIĞIN ETKİLERİNİN TURİZM AÇISINDAN İRDELENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 130-150 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/62197/912587
MLA Çam, O. , Çılgınoğlu, H. "BASIN-YAYIN ORGANLARININ YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) HASTALIĞIYLA İLGİLİ GELİŞMELERİ TOPLUMA YANSITMALARI VE BU SALGIN HASTALIĞIN ETKİLERİNİN TURİZM AÇISINDAN İRDELENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ" . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 130-150 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/62197/912587>
Chicago Çam, O. , Çılgınoğlu, H. "BASIN-YAYIN ORGANLARININ YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) HASTALIĞIYLA İLGİLİ GELİŞMELERİ TOPLUMA YANSITMALARI VE BU SALGIN HASTALIĞIN ETKİLERİNİN TURİZM AÇISINDAN İRDELENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 130-150
RIS TY - JOUR T1 - BASIN-YAYIN ORGANLARININ YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) HASTALIĞIYLA İLGİLİ GELİŞMELERİ TOPLUMA YANSITMALARI VE BU SALGIN HASTALIĞIN ETKİLERİNİN TURİZM AÇISINDAN İRDELENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ AU - Oğuz Çam , Hakkı Çılgınoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 130 EP - 150 VL - 4 IS - 1 SN - -2630-6360 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi BASIN-YAYIN ORGANLARININ YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) HASTALIĞIYLA İLGİLİ GELİŞMELERİ TOPLUMA YANSITMALARI VE BU SALGIN HASTALIĞIN ETKİLERİNİN TURİZM AÇISINDAN İRDELENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ %A Oğuz Çam , Hakkı Çılgınoğlu %T BASIN-YAYIN ORGANLARININ YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) HASTALIĞIYLA İLGİLİ GELİŞMELERİ TOPLUMA YANSITMALARI VE BU SALGIN HASTALIĞIN ETKİLERİNİN TURİZM AÇISINDAN İRDELENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ %D 2020 %J Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2630-6360 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Çam, Oğuz , Çılgınoğlu, Hakkı . "BASIN-YAYIN ORGANLARININ YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) HASTALIĞIYLA İLGİLİ GELİŞMELERİ TOPLUMA YANSITMALARI VE BU SALGIN HASTALIĞIN ETKİLERİNİN TURİZM AÇISINDAN İRDELENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 4 / 1 (Nisan 2020): 130-150 .
AMA Çam O. , Çılgınoğlu H. BASIN-YAYIN ORGANLARININ YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) HASTALIĞIYLA İLGİLİ GELİŞMELERİ TOPLUMA YANSITMALARI VE BU SALGIN HASTALIĞIN ETKİLERİNİN TURİZM AÇISINDAN İRDELENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ. saktad. 2020; 4(1): 130-150.
Vancouver Çam O. , Çılgınoğlu H. BASIN-YAYIN ORGANLARININ YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) HASTALIĞIYLA İLGİLİ GELİŞMELERİ TOPLUMA YANSITMALARI VE BU SALGIN HASTALIĞIN ETKİLERİNİN TURİZM AÇISINDAN İRDELENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(1): 130-150.
IEEE O. Çam ve H. Çılgınoğlu , "BASIN-YAYIN ORGANLARININ YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) HASTALIĞIYLA İLGİLİ GELİŞMELERİ TOPLUMA YANSITMALARI VE BU SALGIN HASTALIĞIN ETKİLERİNİN TURİZM AÇISINDAN İRDELENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ", Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 130-150, Nis. 2020