Amaç ve Kapsam

Yılda üç sayı olarak yayımlanacak olan dergimizin amacı, savunma, güvenlik, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve politik iktisat konularında hazırlanmış akademik niteliğe haiz özgün makalelerin düşünce dünyamıza kazandırılmasıdır.

Dergimiz, savunma, güvenlik, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve politik iktisat alanlarında alanında özgün akademik çalışmaları yayınlayan ulusal hakemli bir dergidir.