Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik İlkeler ve Etik Kurallar

SDE AKADEMİ Dergisi, Yayın Etiği Kurulu (COPE-Committee on Publication Ethics) ve ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tarafından belirlenen yayın etiği standart ve tavsiyelerini gözetmekte ve bunlara uygun hareket etmektedir. Dolayısıyla SDE AKADEMİ Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler uluslararası etik standartlara uygun olmalıdır. COPE ve ICMJE yayın etiği ilkelerine dayalı olarak editörler, yazarlar ve hakemler aşağıdaki etik kurallara uymalıdır.

Editörün (ve yardımcı editörlerin) uyması gereken etik kurallar:

• Editör (ve yardımcı editörler), gönderilen makalelerde bilimsel kriterler ve hakem değerlendirmelerine göre hareket eder. Editör yazarların din, dil, ırk, etnik köken, siyasi düşünce ve cinsiyet gibi özelliklerine bağlı kalmaz.
• Editör (ve yardımcı editörler), etik ihlal durumunda makaleyi reddeder.
• Editör (ve yardımcı editörler) dergiye gönderilen yazılarla ilgili bilgileri gizli tutar, bu bilgileri sorumlu yazar, hakemler ve yayın kurulu dışında kimseyle paylaşmaz.
• Editör (ve yardımcı editörler), hakem değerlendirme sürecinin çift taraflı kör hakemlik ile yapılmasını sağlar.
• Editör (ve yardımcı editörler), makalede sunulan bilgileri kendi araştırmaları için kullanmaz.
• Editör, dergiye gönderilen makaleleri reddetmek, kabul etmek veya değişiklik istemekte tam sorumluluğa sahiptir.

Yazarların uyması gereken etik kurallar:

• Yazarlar gönderdikleri çalışmanın orijinal olduğunu, daha önce yayınlanmadığını beyan etmelidir.
• Yazarlar, çalışmanın hâlihazırda başka bir dergide değerlendirme altında olmadığını beyan etmelidir.
• Çalışmada adı geçen tüm yazarlar, çalışmadaki deneysel tasarıma ve uygulanmasına ya da verilerin analizi ve yorumlanmasına katkıda bulunmuş olmalıdır.
• Yazarlar gerekli görülmesi halinde makalede kullandıkları veri setlerine ulaşım imkânı sağlamalıdır.
• Yazarların yayınlanan makalelerinde önemli bir hata olduğunu fark etmeleri halinde editör kurulunu bilgilendirmeleri gerekmektedir.
• Yazarlar, Etik kurul onayı gerektiren çalışmalar için etik kurul onayını dergiye sunmalıdır. Araştırmada “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; Etik Kurul onayına ilişkin bilgiler (etik kurulun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi) makalede belirtilmelidir.

Hakemlerin uyması gereken etik kurallar:

• Hakemler, yeterli uzmanlığa sahip olduklarını düşündükleri konularda hakemlik yapmayı kabul etmelidir.
• Hakemler, zamanında ve yeterli olarak değerlendirebileceklerini düşündükleri çalışmalara hakemlik yapmayı kabul etmelidir.
• Hakemler, hakem incelemesinin gizliliğine saygı göstermeli ve bir makalenin inceleme süreci sırasında veya sonrasında, yayınlananların ötesinde çalışmayla ilgili hiçbir bilgiyi açığa çıkarmamalıdır.
• Hakemler, hakemlik sürecinde elde ettikleri bilgiyi kendilerinin veya başkalarının avantajı için kullanmamalıdır.
• Hakemler intihal veya diğer etik ihlallerden şüphelendiklerinde dergi editör kuruluna bildirmelidir.
• Hakemler çıkar çatışması olabilecek durumlarda hakemlik yapmamalıdır.
• Hakemler, değerlendirmelerinde objektif ve yapıcı olmalı, kişisel yorumlar yapmamalıdır.