İletişim Bilgileri

Editör

Güray Alpar
Stratejik Düşünce Enstitüsü
galpar1965@gmail.com

Editör Yardımcısı

Nesrin Güllüdağ
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
nesrin.gulludag@igdir.edu.tr

Teknik İletişim

Hasan Gökmeşe
Stratejik Düşünce Enstitüsü
hsgokmese@hotmail.com