Dergi Kurulları

Dergi Kurulu

Hikmet Kavruk, kavrukh@gmail.com, ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

Yayın veya Danışma Kurulu

Abdulhalik Karabulut, akara@agri.edu.tr, AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Erhan Tabakoğlu, erhantabakoglu@trakya.edu.tr, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Mehmet Biber, mbiber@erbakan.edu.tr, ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Musa Yıldız, ymusa@gazi.edu.tr, GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ömer Çomaklı, ocomakli@atauni.edu.tr, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ