Dizinler ve Platformlar

58bed83ccfa3e.jpg

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)'nın tarandığı yayın indeksleri listesi:

 • TR Dizin
 • CrossRef
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • EBSCOhost
 • zbMath
 • MathSciNet
 • Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
 • Information Matrix for the Analaysis of the Journals (MIAR)
 • Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD)
 • CAB Abstract
 • IndexCopernicus
 • WorldCat
 • Google Scholar
 • infobase index
 • ResearchBib
 • Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
 • Journal Factor
 • JIFACTOR
 • COSMOS IF
 • Scientific Indexing Services (SIS)
 • Academic Keys