Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of Study on the 5E Instructional Model in Science Education

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 1, 1 - 16, 20.04.2022
https://doi.org/10.33710/sduijes.977784

Öz

In this study, it is aimed to examine the studies on science education using the 5E instructional model carried out between 2010-2020 according to various variables. Articles and thesis studies conducted between 2010 and 2020 were scanned from YÖKTEZ and TR Index databases and 55 studies were included in this research. The distribution of these studies by years, the type of research, the research model, the type of sample, the number of samples, the data collection tools used in the researches, the analysis methods and topics of the studies were examined. As of 2017, it has been observed that there has been an increase in the use of the 5E instructional model in the field of science, the studies on this subject are generally carried out in accordance with the quantitative research model, and the researches are conducted with the quasi-experimental method. In addition, it was observed that the sample group of the studies generally consisted of secondary school students, tests were used as a data collection tool, and t-test was frequently used as a data analysis method. Again, in the studies examined, it was seen that the change in students' attitudes and academic success as a result of the use of the 5E instructional model in the field of science were frequently researched subjects.

Kaynakça

 • Agalday, M.(2014). Fen ve teknoloji 4. sınıf öğretmen kılavuz kitabı. MEB, Ankara
 • Anagül, Ş.(2020). Fen bilimleri öğretimi için etkinlik örnekleri. Anı yayıncılık, Ankara
 • Arslan, M. (2007). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımlar. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2007, vol: 40, no: 1, 41-61
 • Aşiroğlu, S. Eğitim programları ve öğretimde karma yönteme dayalı doktora tezlerinin incelenmesi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 165-178.
 • Baynazoğlu, L., & Atasoy, E. (2020). Türkiye’de Kavram Karikatürleriyle İlgili Yapılan Araştırmalara Yönelik Bir Meta-Sentez Çalışması. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(2), 390-409.
 • Bozdoğan, A. E., & Altunçekiç, A. (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 5E öğretim modelinin kullanılabilirliği hakkındaki görüşleri.
 • Arzu, A. S. A., & Çalış, S.(2020). Fen bilimleri eğitimindeki okul dışı öğrenme ortamlarının etkisini belirleme üzerine yapılan çalışmaların analizi. . 13. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu
 • Çelenk, S.(2021). Öğretim ilke ve yöntemleri. Pegem akademi, Ankara
 • Dal, S., Köse, M.(2017). öğretim ilke ve yöntemleri etkinlik ve ders planı örnekleriyle zenginleştirilmiş. Anı yayıncılık, Ankara
 • Dağlı, A., & Yazıcı, M. Fen bilimleri eğitimi alanında 2014-2017 yılları arasında yapılan yüksek lisans tezleri üzerine bir araştırma. Harran Maarif Dergisi, 5(1), 113-152.
 • Ekici, G., & Güven, M. (2020). Yeni öğrenme öğretme yaklaşımları ve uygulama örnekleri. Pegem akademi, Ankara
 • Gökalp, M.(2019). Öğretim ilke ve yöntemleri. Pegem akademi, Ankara
 • Herdem, K., & İbrahim, Ü. N. A. L. (2018). STEM eğitimi üzerine yapılan çalışmaların analizi: Bir meta-sentez çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 48(48).
 • KAHYAOĞLU, M. (2016). Türkiye’de doğa eğitimi üzerine yapılan çalışmalarının analizi: Bir meta sentez çalışması. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-14.
 • Komisyon,(2017). Pedagojik formasyon için öğretim ilke ve yöntemleri. Anı Yayıncılık, Ankara
 • Okumuşlar, M. (2007). 5E yapilandirmaci öğretim modeli ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersi işleniş örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 24(24), 171-184.
 • Sayın, V., Sağır, Ş. U., & Ermiş, M. (2021). Türkiye’de 2015-2020 yılları arasında pedagojik alan bilgisi ile ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(1), 379-413.

Fen Eğitiminde 5E Öğrenme Modeli İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 1, 1 - 16, 20.04.2022
https://doi.org/10.33710/sduijes.977784

Öz

Bu çalışmada 2010-2020 yılları arasında fen eğitiminde 5E öğrenme modeli üzerine yapılan çalışmaların çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. 2010- 2020 yılları arasında yapılan makale ve tez çalışmaları YÖK TEZ ve TR Dizin veri tabanlarından taranmış ve bu araştırmaya 55 çalışma dahil edilmiştir. Bu çalışmaların yıllara göre dağılımı, araştırmanın türü, araştırma modeli, örneklem türü, örneklem sayısı, araştırmalarda kullanılan veri toplama araçları, araştırmaların analiz yöntemleri ve konuları açısından dağılımları incelenmiştir. 2017 yılı itibariyle 5E öğrenme modelinin fen alanında kullanımında bir artış olduğu, bu konuda yapılan çalışmaların genellikle nicel araştırma modeline uygun olarak yapıldığı, araştırmaların yarı deneysel yöntemle yapıldığı görülmüştür. Ayrıca çalışmaların örneklem grubunun genellikle ortaokul öğrencilerinden oluştuğu, veri toplama aracı olarak testlerin kullanıldığı ve veri analiz yöntemi olarak ise sıklıkla t testi kullanıldığı görülmüştür. Yine incelenen çalışmalarda 5E öğrenme modelinin fen alanında kullanımı sonucunda öğrencilerin tutumun ve akademik başarısındaki değişimin sık araştırılan konular olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Agalday, M.(2014). Fen ve teknoloji 4. sınıf öğretmen kılavuz kitabı. MEB, Ankara
 • Anagül, Ş.(2020). Fen bilimleri öğretimi için etkinlik örnekleri. Anı yayıncılık, Ankara
 • Arslan, M. (2007). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımlar. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2007, vol: 40, no: 1, 41-61
 • Aşiroğlu, S. Eğitim programları ve öğretimde karma yönteme dayalı doktora tezlerinin incelenmesi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 165-178.
 • Baynazoğlu, L., & Atasoy, E. (2020). Türkiye’de Kavram Karikatürleriyle İlgili Yapılan Araştırmalara Yönelik Bir Meta-Sentez Çalışması. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(2), 390-409.
 • Bozdoğan, A. E., & Altunçekiç, A. (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 5E öğretim modelinin kullanılabilirliği hakkındaki görüşleri.
 • Arzu, A. S. A., & Çalış, S.(2020). Fen bilimleri eğitimindeki okul dışı öğrenme ortamlarının etkisini belirleme üzerine yapılan çalışmaların analizi. . 13. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu
 • Çelenk, S.(2021). Öğretim ilke ve yöntemleri. Pegem akademi, Ankara
 • Dal, S., Köse, M.(2017). öğretim ilke ve yöntemleri etkinlik ve ders planı örnekleriyle zenginleştirilmiş. Anı yayıncılık, Ankara
 • Dağlı, A., & Yazıcı, M. Fen bilimleri eğitimi alanında 2014-2017 yılları arasında yapılan yüksek lisans tezleri üzerine bir araştırma. Harran Maarif Dergisi, 5(1), 113-152.
 • Ekici, G., & Güven, M. (2020). Yeni öğrenme öğretme yaklaşımları ve uygulama örnekleri. Pegem akademi, Ankara
 • Gökalp, M.(2019). Öğretim ilke ve yöntemleri. Pegem akademi, Ankara
 • Herdem, K., & İbrahim, Ü. N. A. L. (2018). STEM eğitimi üzerine yapılan çalışmaların analizi: Bir meta-sentez çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 48(48).
 • KAHYAOĞLU, M. (2016). Türkiye’de doğa eğitimi üzerine yapılan çalışmalarının analizi: Bir meta sentez çalışması. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-14.
 • Komisyon,(2017). Pedagojik formasyon için öğretim ilke ve yöntemleri. Anı Yayıncılık, Ankara
 • Okumuşlar, M. (2007). 5E yapilandirmaci öğretim modeli ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersi işleniş örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 24(24), 171-184.
 • Sayın, V., Sağır, Ş. U., & Ermiş, M. (2021). Türkiye’de 2015-2020 yılları arasında pedagojik alan bilgisi ile ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(1), 379-413.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şeyma ŞEREMET Bu kişi benim
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0001-8654-9448
Türkiye


Esra KIZILAY> (Sorumlu Yazar)
Erciyes Üniversitesi
0000-0001-8329-0186
Türkiye


Fulya ÖNER ARMAĞAN>
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2085-1390
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduijes977784, journal = {SDU International Journal of Educational Studies}, eissn = {2148-9068}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {9}, number = {1}, pages = {1 - 16}, doi = {10.33710/sduijes.977784}, title = {Fen Eğitiminde 5E Öğrenme Modeli İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Şeremet, Şeyma and Kızılay, Esra and Öner Armağan, Fulya} }
APA Şeremet, Ş. , Kızılay, E. & Öner Armağan, F. (2022). Fen Eğitiminde 5E Öğrenme Modeli İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi . SDU International Journal of Educational Studies , 9 (1) , 1-16 . DOI: 10.33710/sduijes.977784
MLA Şeremet, Ş. , Kızılay, E. , Öner Armağan, F. "Fen Eğitiminde 5E Öğrenme Modeli İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi" . SDU International Journal of Educational Studies 9 (2022 ): 1-16 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduijes/issue/69499/977784>
Chicago Şeremet, Ş. , Kızılay, E. , Öner Armağan, F. "Fen Eğitiminde 5E Öğrenme Modeli İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi". SDU International Journal of Educational Studies 9 (2022 ): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - Fen Eğitiminde 5E Öğrenme Modeli İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi AU - ŞeymaŞeremet, EsraKızılay, FulyaÖner Armağan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.33710/sduijes.977784 DO - 10.33710/sduijes.977784 T2 - SDU International Journal of Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 9 IS - 1 SN - -2148-9068 M3 - doi: 10.33710/sduijes.977784 UR - https://doi.org/10.33710/sduijes.977784 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 SDU International Journal of Educational Studies Fen Eğitiminde 5E Öğrenme Modeli İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi %A Şeyma Şeremet , Esra Kızılay , Fulya Öner Armağan %T Fen Eğitiminde 5E Öğrenme Modeli İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi %D 2022 %J SDU International Journal of Educational Studies %P -2148-9068 %V 9 %N 1 %R doi: 10.33710/sduijes.977784 %U 10.33710/sduijes.977784
ISNAD Şeremet, Şeyma , Kızılay, Esra , Öner Armağan, Fulya . "Fen Eğitiminde 5E Öğrenme Modeli İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi". SDU International Journal of Educational Studies 9 / 1 (Nisan 2022): 1-16 . https://doi.org/10.33710/sduijes.977784
AMA Şeremet Ş. , Kızılay E. , Öner Armağan F. Fen Eğitiminde 5E Öğrenme Modeli İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi. SDU International Journal of Educational Studies. 2022; 9(1): 1-16.
Vancouver Şeremet Ş. , Kızılay E. , Öner Armağan F. Fen Eğitiminde 5E Öğrenme Modeli İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi. SDU International Journal of Educational Studies. 2022; 9(1): 1-16.
IEEE Ş. Şeremet , E. Kızılay ve F. Öner Armağan , "Fen Eğitiminde 5E Öğrenme Modeli İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi", SDU International Journal of Educational Studies, c. 9, sayı. 1, ss. 1-16, Nis. 2022, doi:10.33710/sduijes.977784
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

ISSN:2148-9068