Cilt: 7 Sayı: 1, 15.03.2022

Yıl: 2022

        Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi eğitim, öğretim, araştırma, yöntem, teknik, uygulama gibi bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla yayınlanmaktadır. SEAD, okuyucuları eğitim alanındaki yenilik ve gelişmelerden haberdar etmeyi, eğitsel bilgi ve uygulamaları geliştirmeyi, eğitim kurumlarının niteliğini artırmaya yönelik etkili, kullanışlı, yenilikçi ve uygulanabilir fikirler sunmayı hedeflemektedir. Bu süreçte eğitim ve araştırma alanını geliştirmeye, mesleki bilgileri yaygınlaştırmaya öncelik verilmektedir. Bu anlayışla hazırlanan Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisinin amacı;

·       Eğitim  alanında uluslararası düzeyde nitelikli yayınlar yapmak,

·       Eğitim  alanını geliştirecek bilimsel araştırma ve çalışmalara öncelik vermek,

·       Eğitimde  yeni yöntem ve teknikleri içeren bilimsel çalışmaların yayılmasını desteklemek,

·       Nitelikli yayınlarla eğitim biliminin gelişmesine ve niteliğinin artmasına  katkı sağlamak,

·       Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yükseköğretim ve yaygın eğitim kurumlarda eğitim-öğretim sürecinin geliştirilmesine çalışmak,

·       Nitelikli ve donanımlı, mesleğindeki yenilikleri ve gelişmeleri izleyen, çağdaş bilimin gerektirdiği ölçütlere uygun öğretmenler yetiştirmeye katkı sağlamak,

·       Bilimsel araştırmaların sonuçlarının okullarda uygulanabilir olduğunu göstererek öğretmenlerde mesleki gelişimi sağlamak,

·       Sınırsız eğitim ve araştırma  hakkında öğrenci, okul ve öğretmenlere  farkındalık kazandırmak,

·       Ülkemizde tarih, güzel sanatlar, kültür, çevre, doğal zenginliklerin gelişmesine katkı sağlayacak eğitim içerikli çalışmaları yayınlamak, olarak belirlenmiştir.

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisinin ilgi alanını eğitim ve araştırma üzerine yapılan bilimsel çalışmalar oluşturmaktadır. Eğitim dünyayı değiştiren ve geliştiren en önemli güçtür. Bu güce ulaşmada bilimsel araştırmaların önemli bir payı vardır. Araştırma öğrenmeyi, öğrenme de eğitimi geliştirmektedir. Bu bağlamda dergimiz, okul öncesinden üniversiteye, lisansüstü eğitimden mesleki eğitime, temel eğitimden yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenmeye, alan eğitiminden eğitim bilimlerine, öğretmen eğitimine kadar geniş bir alanda yazılmış özgün makaleleri kapsamaktadır.

Dergide Türkçe ve İngilizce yazılmış, eğitim alanına yenilik getiren, yeni yaklaşım ve modeller sunan, özgün ve nitelikli, bilimsel bir yöntemle ele alınan çalışma, araştırma ve makalelere yer verilir.

Değerli Araştırmacılar,

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, eğitim alanındaki yenilik ve gelişmeleri duyurmak, bilimsel araştırma ve çalışmaları yaymak, eğitim öğretimle ilgili kullanışlı, yenilikçi ve uygulanabilir fikirler sunmak, öğretmenlik mesleğini geliştirmek, eğitimin bilimselleşmesine yardım etmek, okuyuculara çeşitli bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla yayınlanmaktadır.

1. Dergimiz, her yılın Mart, Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere yılda üç sayı e-dergi olarak yayımlanır; basılı dergi değildir.

2. Dergimize makale göndermenin ilk ve son tarihi yoktur.

3. Gönderilen her makale ön taramaya alınır. Blok alıntılar barındıran, alıntı kurallarına uyulmayarak yazılan, yeterince özgün olmayan, alana katkısı az olan, eğitim bilimleri ve alan eğitimi ile ilgili olmayan, etik kurul onayı bulunmayan çalışmalar iade edilir. Dergi yayın kurulu, gerekli gördüğü durumlarda makaleleri yazarına iade edebilir.

4. Dergimiz sayılarında makale veya sayfa sınırlaması bulunmamaktadır.

5. Hakem sürecini mümkün olan en kısa sürede tamamlamak, önceliklerimiz arasındadır.

6. Her sayıda bildirilerden ve tezlerden üretilen 2 makaleye yer verilmektedir, ancak bu çalışmalarda açıklama bilgisi yazılması zorunludur.

7. Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için çalışma, klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar kapsamında ise, etik kurul kararı alınmış, çalışmada belirtilmiş ve makale ile birlikte sisteme yüklenmiş olmalıdır. Etik Kurul Onay belgesi yüklenmiş olan çalışmaya “Bu makale için Etik Kurul Onayı alınmıştır.” İbaresi eklenecektir.

8. Yazım kurallarımız ve makale takip kılavuzu üst menüde yer almaktadır. Makale göndermeden önce yazım kurallarımızı okumanızı rica ederiz.

9. Makalenizi e-postalarımızla takip edebilirsiniz. Gönderdiğimiz e-postaların spam/junk/istenmeyen posta klasörüne düşme İhtimali bulunmaktadır, lütfen dikkate alınız.

10. Süreçle İlgili her türlü iletişim için editor@sead.com.tr adresine yazabilirsiniz, kısa süre içinde mutlaka sizinle bağlantı kurulacaktır. Lütfen üçüncü kişiler aracılığı ile iletişim kurmaya çalışmayınız.

11. Bu dergide makale yayımlatmak veya hakem sürecini başlatmak için herhangi bir ücret talep edilmez.Gizlilik Beyanı

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi'ne gönderilen bütün yazılar, çalışmanın hakemi dışında, üçüncü kişilerle paylaşılmaz.
Yazarın ve hakemlerin bilgileri gizli tutulur. Hakem raporları sadece ilgili yazara iletilir. Yayımlanan çalışmalar, açık arşive alınır ve herkesin kullanımına sunulur. Yayımlanmayan çalışmalar arşivde tutulur. Bu çalışmalar, yazarının izni olmadan başka yayıncılarla paylaşılmaz.

İntihal Değerlendirme Süreci

Benzerlik raporu, Turnitin, iThenticate gibi benzerlik programları kullanılarak yazar tarafından yapılır ve çalışma sisteme yüklenirken gerekli bölüme yüklenir.
Ayarlarda sadece Bibliyografyayı çıkar “Exclude Bibliogaphy” ve Şundan daha az olan kaynakları çıkarın: 5 Kelime “Exclude sources that are less than: 5 words” ayarları kullanılmalıdır.
Tarama sonucu çalışmanın tamamında %25’ten fazla ve tek kaynaktan %5’ten fazla benzeşiklik çıkan çalışmalar ön değerlendirmeye alınmaz.
Benzeşiklik oranı %25’in altında olan çalışmalar;
Alıntı yapılan her cümlenin sonunda kaynak verilip verilmediği (bazı durumlarda 4-5 cümleden oluşan bir paragraflık alıntı yapılmakta ve sadece son cümlede kaynak verilmektedir. Böyle durumlarda alıntı yapılan ifade çift tırnak içine alınmalı ve italik gösterilmelidir),
Benzeşiklik bulunan bölümlerde kaynak verilip verilmediği, (bazı durumlarda alıntı yapıldığı halde kaynak verilmemektedir)
Benzeşikliğin ana kaynaktan olup olmadığı (bazı durumlarda farklı kaynaktan alıntı yapılmakta aktaran olarak vermek yerine ana kaynağa atıf yapılmaktadır.), gibi yönlerden kontrol edilir.
Çalışmada blok alıntı varsa, benzeşiklik bulunan bölümlerin atıfları yapılmamışsa ya da benzeşiklik ana kaynak dışında bir kaynağa aitse ve aktaran ifadesi bulunmuyorsa çalışma değerlendirmeye alınmaz.
Bu incelemelerden geçen makalelerin ön değerlendirme işlemi tamamlanır.
Etik ihlaller konusunda her türlü sorumluluk yazarlara aittir.
Etik Kurul Onayı

TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN’in ilgili kurullarınca alınan kararlara göre 2020 yılı için TR DİZİN’de dizinlenen ve değerlendirme aşamasında olan tüm dergilerde yayınlanmak üzere başvurusu yapılacak derleme türü dışındaki makalelerin yazarlarından;

Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alındığı (etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı) aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmesi ve belgelendirilmesi,
Bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye makalede yer verilmesi,
Veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterildiğinin kanıtlarının (başkalarının ölçek, anket, belgelerinin kullanılması için izin alınması gibi) makale içinde sunulması,
Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğunun belirtilmesi istenilecektir.

Dergimizde makalelerin yayımlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

29844

17775


Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.