502 Bad Gateway


nginx
Yıl 2018, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 374 - 392 2018-11-30

Relationship Between Economic Complexity Level and GDP per Capita in the Founding Countries of OECD: Panel Cointegration Analysis
OECD Kurucu Ülkelerinde Ekonomik Kompleksite Düzeyi ile Kişi Başına Düşen GSYH Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi

Semanur Soyyiğit [1]


The economic thoughts of what constitutes the prosperity of the societies have been questioned since ancient philosophers. However, wealth of the nations which was identified with the amount of precious metals by the Mercantilists and identified with the land by Physiocrats, has started being addressed as a phenomenon identified with trade since Adam Smith in parallel with the Industrial Revolution. Within the framework of the traditional international trade approach since the period in question, the high export volume of the countries has begun to be seen as a positive contribution to the growth and development of the countries. On the other hand, the degree of complexity of countries' export structures is seen as the driving force for sustainable growth. In this context, the relationship between the level of economic complexity and the per capita GDP level for the founding countries of OECD is examined for the period 1990-2016 in this study. Findings of the panel cointegration analysis have not revealed a statistically significant long-run relationship for the panel. However, findings indicate in terms of countries that there is positive relationship for Austria, Canada, Greece, Ireland and the US while there is negative relationship for Norway.

Toplumların refahını arttıran unsurların ne olduğuna yönelik iktisadi düşünceler Antikçağ filozoflarından beri sorgulanan bir konudur. Bununla birlikte, Merkantilisitlerin ülkelerin sahip oldukları değerli maden miktarına, Fizyokratların toprağa bağladıkları refah, Sanayi Devrimine paralel olarak Smith’le birlikte ticarete bağlı bir olgu olarak ele alınmıştır. Söz konusu dönemden itibaren geleneksel uluslararası ticaret yaklaşımı çerçevesinde, ülkelerin mevcut kaynakları ile yapacakları ihracat hacimlerinin yüksek olması, ülkelerin büyüme ve gelişmelerine olumlu katkı sağlayan bir unsur olarak görülmeye başlanmıştır. Buna karşılık artık ülkelerin ihracat yapılarının kompleksite derecesi sürdürülebilir büyümenin itici gücü olarak görülmektedir. Bu kapsamda, bu çalışmada OECD kurucu ülkeleri açısından, ekonomik kompleksite düzeyi ile kişi başına düşen GSYH düzeyi arasındaki ilişki 1990-2016 dönemi için incelenmektedir. Panel eşbütünleşme analizinin yapıldığı çalışma bulguları panelin geneli için iki değişken arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki ortaya koymazken; birimler için Avusturya, Kanada, Yunanistan, İrlanda ve ABD için pozitif ve Norveç için negatif yönlü bir ilişki olduğu sonucunu vermektedir. 

 • Bai, Jushan ve Josep Lluis Carrion-i-Silvestre, (2013) “Testing Panel Cointegration with Unobservable Dyanmic Common Factors That Are Correlated with the Regressors”, Econometrics Journal 16, s. 222-249.
 • Ferraz, D., H. F. Moralles, J.S. Campoli, F.C. Riberio de Oliveira ve D. Aparecida do Nascimento Rebelatto, (2018) “Economic Complexity and Human Development: DEA Performance Measurement in Asia and Latin America”, Complexidade Economica e Desenvolvimento Humano: uma analize a partir do DEA.
 • Gala, P., I. Rocha, ve, G. Magacho, (2018) “The Structuralist Revenge: Economic Complexity as an Important Dimension to Evaluate Growth and Development”, Brezilian Journal of Political Economy 38, s. 219-236.
 • Hausmann, R., C.A. Hidalgo, S. Bustos, M. Coscia, S. Chung, J. Jimenez, A. Simoes ve M.A. Yıldırım, The Atlas of Economic Complexity Mapping Paths to Prosperity, Center for International Development at Harvard University.
 • Hidalgo, C. A. (2009) “The Dynamics of Economic Complexity and the Product Space over a 42 Year Period”, CID Working Paper, Center for International Development, 189.
 • Hidalgo, C. A. ve, R. Hausmann (2009) “The Building Blocks of Economic Complexity”, PNAS 106 (26), s. 10570-10575.
 • MIT https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/usa/ erişim tarihi 06.08.2018.
 • Pan, C., T. Chang, ve Y. Wolde-Rufael, (2015) “Military Spending and Economic Growth in the Middle East Countries: Bootstrap Panel Causality Test”, Defence and Peace Economics 26 (24), s. 443-456.
 • Pesaran, M. H., (2004) “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”, CWPE, 0435.
 • Pesaran, M. H., (2006) “Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure”, Econometrica 74 (4), s. 967-1012.
 • Pesaran, M. H., (2007) “A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross-Section Dependence”, Journal of Applied Econometrics 22, s. 265-312.
 • Stojkoski, V. ve Kocarev, L., (2017) “The Relationship Between Growth and Economic Complexity: Evidence from Southeastern and Central Europe”, MRPA Paper 77837.
 • Şak, N., (2015) “Panel Eşbütünleşme Analizi”, Stata ile Panel Veri Modelleri, (Ed: Güriş, B.), Der Yayınları, İstanbul.
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/iktisadi-isbirligi_ve-gelisme-teskilati-_oecd_.tr.mfa erişim tarihi 06.08.2018.
 • WORLDBANK https://data.worldbank.org/indicator#topic-14 erişim tarihi 27.07.2018.
 • Yerdelen Tatoğlu, F., (2013) İleri Panel Veri Analizi Stata Uygulamalı, 2. baskı, Beta, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5679-6875
Yazar: Semanur Soyyiğit (Sorumlu Yazar)
Kurum: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2018

Bibtex @araştırma makalesi { selcuksbmyd452901, journal = {Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7458}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {21}, pages = {374 - 392}, doi = {10.29249/selcuksbmyd.452901}, title = {OECD Kurucu Ülkelerinde Ekonomik Kompleksite Düzeyi ile Kişi Başına Düşen GSYH Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi}, key = {cite}, author = {Soyyiğit, Semanur} }
APA Soyyiğit, S . (2018). OECD Kurucu Ülkelerinde Ekonomik Kompleksite Düzeyi ile Kişi Başına Düşen GSYH Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 21 (2) , 374-392 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.452901
MLA Soyyiğit, S . "OECD Kurucu Ülkelerinde Ekonomik Kompleksite Düzeyi ile Kişi Başına Düşen GSYH Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 21 (2018 ): 374-392 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/selcuksbmyd/issue/39843/452901>
Chicago Soyyiğit, S . "OECD Kurucu Ülkelerinde Ekonomik Kompleksite Düzeyi ile Kişi Başına Düşen GSYH Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 21 (2018 ): 374-392
RIS TY - JOUR T1 - OECD Kurucu Ülkelerinde Ekonomik Kompleksite Düzeyi ile Kişi Başına Düşen GSYH Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi AU - Semanur Soyyiğit Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.452901 DO - 10.29249/selcuksbmyd.452901 T2 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 374 EP - 392 VL - 21 IS - 2 SN - -2564-7458 M3 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.452901 UR - https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.452901 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi OECD Kurucu Ülkelerinde Ekonomik Kompleksite Düzeyi ile Kişi Başına Düşen GSYH Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi %A Semanur Soyyiğit %T OECD Kurucu Ülkelerinde Ekonomik Kompleksite Düzeyi ile Kişi Başına Düşen GSYH Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi %D 2018 %J Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi %P -2564-7458 %V 21 %N 2 %R doi: 10.29249/selcuksbmyd.452901 %U 10.29249/selcuksbmyd.452901
ISNAD Soyyiğit, Semanur . "OECD Kurucu Ülkelerinde Ekonomik Kompleksite Düzeyi ile Kişi Başına Düşen GSYH Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 21 / 2 (Kasım 2018): 374-392 . https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.452901
AMA Soyyiğit S . OECD Kurucu Ülkelerinde Ekonomik Kompleksite Düzeyi ile Kişi Başına Düşen GSYH Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2018; 21(2): 374-392.
Vancouver Soyyiğit S . OECD Kurucu Ülkelerinde Ekonomik Kompleksite Düzeyi ile Kişi Başına Düşen GSYH Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2018; 21(2): 392-374.