Diğer
BibTex RIS Kaynak Göster

A Reading of Bilge Olgaç’s Gülüşan

Yıl 2010, Cilt: 1 Sayı: 2, 125 - 131, 15.05.2019

Öz

This text deals with Gülüşan, directed by Bilge Olgaç, a female director who has struggled to survive in the business, and this film is analyzed in terms of Olgaç’s film language. It claims that she brings identities of femininity and masculinity and the construction of roles into the discussion. She also shows in this film that people can change, and she tries to understand and express the social conditions that have an influence on people and their history.

Kaynakça

 • Acar-Savran, G. (2004). Beden Emek Tarih: Diyalektik Bir Feminizm İçin. İstanbul: Kanat.
 • Dönmez-Colin, G. (2005). Kadın, İslam ve Sinema (D. Koç, Çev.). İstanbul: Agora.
 • Kalaycıoğlu, S. & Rittersberger-Tılıç, H. (2001). Evlerimizdeki Gündelikçi Kadınlar. İstanbul: Su.
 • Kandiyoti, D. (1997). Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler. İstanbul: Metis.
 • Mansfield, N. (2006). Öznellik (H.Çetinkaya, R.Durmaz, Çev.). İzmir: Ara-lık.
 • Olgaç, B. (Yönetmen/Senarist). (1985). Gülüşan [Film]. Türkiye: Şeref Film.
 • Öztürk, S.R. (2004). Sinemanın Dişil Yüzü: Türkiye’de Kadın Yönetmenler. İstanbul: Om.
 • Sirman, N. (1993). Köy Kadınının Aile ve Evlilikte Güçlenme Mücadelesi. Ş.Tekeli (Ed.), 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar (s. 253–280). İstanbul: İletişim.
 • Soykan, F. (1993). Türk Sinemasında Kadın: 1920- 1990. İzmir.
 • Suner, A. (2006). Hayalet Ev: Yeni Türk Sinemasında Aidiyet, Kimlik ve Bellek. İstanbul: Metis.
 • Wright, E. (2002). Lacan ve Postfeminizm (E. Kılıç, Çev.). İstanbul: Everest.

Bilge Olgaç'ın Gülüşan Filmi İçin Bir Okuma Denemesi

Yıl 2010, Cilt: 1 Sayı: 2, 125 - 131, 15.05.2019

Öz

Yazıda, sinema sektöründe var olma mücadelesi veren bir kadın yönetmen olarak Bilge Olgaç’ın Gülüşan filmi ele alınıyor ve bu film üzerinden Olgaç’ın sinema dili inceleniyor. Olgaç’ın bu filmde bir yandan kadınlık ve erkeklik kimliklerini, rollerin kuruluşunu tartışmaya açtığı; diğer yandan da insanların değişebileceklerini, tarihselliklerini veinsanları yaratan toplum koşullarını anlamaya ve anlatmaya çalıştığı vurgulanıyor.

Kaynakça

 • Acar-Savran, G. (2004). Beden Emek Tarih: Diyalektik Bir Feminizm İçin. İstanbul: Kanat.
 • Dönmez-Colin, G. (2005). Kadın, İslam ve Sinema (D. Koç, Çev.). İstanbul: Agora.
 • Kalaycıoğlu, S. & Rittersberger-Tılıç, H. (2001). Evlerimizdeki Gündelikçi Kadınlar. İstanbul: Su.
 • Kandiyoti, D. (1997). Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler. İstanbul: Metis.
 • Mansfield, N. (2006). Öznellik (H.Çetinkaya, R.Durmaz, Çev.). İzmir: Ara-lık.
 • Olgaç, B. (Yönetmen/Senarist). (1985). Gülüşan [Film]. Türkiye: Şeref Film.
 • Öztürk, S.R. (2004). Sinemanın Dişil Yüzü: Türkiye’de Kadın Yönetmenler. İstanbul: Om.
 • Sirman, N. (1993). Köy Kadınının Aile ve Evlilikte Güçlenme Mücadelesi. Ş.Tekeli (Ed.), 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar (s. 253–280). İstanbul: İletişim.
 • Soykan, F. (1993). Türk Sinemasında Kadın: 1920- 1990. İzmir.
 • Suner, A. (2006). Hayalet Ev: Yeni Türk Sinemasında Aidiyet, Kimlik ve Bellek. İstanbul: Metis.
 • Wright, E. (2002). Lacan ve Postfeminizm (E. Kılıç, Çev.). İstanbul: Everest.
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Değini
Yazarlar

Feryal Saygılıgil Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Mayıs 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Saygılıgil, F. (2019). Bilge Olgaç’ın Gülüşan Filmi İçin Bir Okuma Denemesi. Sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 1(2), 125-131.

sinecine TR DİZİN ve FIAF tarafından taranmaktadır.