Cilt: 1 Sayı: 2, 15.05.2019

Yıl: 2010

Makale

Araştırma Makalesi

3. THE HURT LOCKER: MALE INTIMACY, VIOLENCE AND THE IRAQ WAR MOVIE

Çeviri

Değini

Sinecine Kitaplığı

sinecine TR DİZİN ve FIAF tarafından taranmaktadır.