Siyer Araştırmaları Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 12 Mart 2021
Bitiş: 15 Mayıs 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2547-9822 | e-ISSN 2791-6138 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Siyer Yayınları | http://siyerarastirmalaridergisi.com


Siyer Araştırmaları Dergisi 5. Yılında

Ülkemizde siyer alanında ilk akademik dergi olma özelliği taşıyan Siyer Araştırmaları Dergisi 5. yılına ulaşmıştır. Hz. Peygamber'in hayatını, yaşadığı mekanı, arkadaşlarını, çeşitli açılardan tutum ve davranışlarını akademik bir üslup çerçevesinde ele alan dergimiz sahasında uzman akademisyenlerle çalışmaktadır. 

Makale kabul tarihleri: Ocak sayısı için 15 Kasım; Temmuz sayısı için 15 Mayıs tarihine kadar makaleler kabul edilecektir. 

Yılda iki defa yayınlanan akademik dergimiz, başta ülkemizin üniversiteleri olmak üzere, birçok yerde Siyer alanında yazılmış ilmî ve akademik çalışmaları sizlerle buluşturmaktadır. Hakemli dergimiz, sadece üniversitenin akademik çevresine değil, aynı zamanda siyer alanında kendini yetiştirmek ve geliştirmek isteyen farklı kesimlerden çeşitli okuyucu ve araştırmacılara da hitap eder bir niteliktedir. 


Siyer Araştırmaları Dergisi

ISSN 2547-9822 | e-ISSN 2791-6138 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Siyer Yayınları | http://siyerarastirmalaridergisi.com
Kapak Resmi


Siyer Araştırmaları Dergisi 5. Yılında

Ülkemizde siyer alanında ilk akademik dergi olma özelliği taşıyan Siyer Araştırmaları Dergisi 5. yılına ulaşmıştır. Hz. Peygamber'in hayatını, yaşadığı mekanı, arkadaşlarını, çeşitli açılardan tutum ve davranışlarını akademik bir üslup çerçevesinde ele alan dergimiz sahasında uzman akademisyenlerle çalışmaktadır. 

Makale kabul tarihleri: Ocak sayısı için 15 Kasım; Temmuz sayısı için 15 Mayıs tarihine kadar makaleler kabul edilecektir. 

Yılda iki defa yayınlanan akademik dergimiz, başta ülkemizin üniversiteleri olmak üzere, birçok yerde Siyer alanında yazılmış ilmî ve akademik çalışmaları sizlerle buluşturmaktadır. Hakemli dergimiz, sadece üniversitenin akademik çevresine değil, aynı zamanda siyer alanında kendini yetiştirmek ve geliştirmek isteyen farklı kesimlerden çeşitli okuyucu ve araştırmacılara da hitap eder bir niteliktedir. 


Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 12 Mart 2021
Bitiş: 15 Mayıs 2021