ISSN: 2547-9822
e-ISSN: 2791-6138
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Siyer Yayınları
Kapak Resmi
       
 • SAD altı yılını tamamlamış  hakemli, akademik,  hem basılı  hem de elektronik ortamda yayınlanan bir ilmi dergidir.
 • Makale Kabul Tarihleri: Ocak  için: 15 Kasım;  Temmuz için 15 Mayıs son tarihtir. 
 • Dergiye gelen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. 
 • Makale kabulleri dergipark üzerinden yapılır.
 • Yazarlar makalelerine ORCID numarasını eklemelidir.
 • Bilimsel makalelerin hacmi kaynakça ve dipnot dahil 10.000, kitap tanıtımları 2.000 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Makaleler İsnad Atıf Sistemi (2. Versiyon) esas alınarak hazırlanmalı ve yazım kurallarına riayet edilmelidir.
 • Cift yazarlı makalelerde çıkar çatışması beyanı talep edilir.
 • Yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
 • Dergimiz Ebsco da taranmaktadır.

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Ocak 2022 Bitiş: 15 Mayıs 2022

2022 - Sayı: 12

 1. 88x31.png
  Siyer Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.