e-ISSN: 2587-2699
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Bekir KOCADAŞ
Kapak Resmi
       

Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa online (e-dergi) olarak yayımlanır.


Dergimiz yılda iki defa yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir. Dergimiz sosyoloji başta olmak üzere sosyal bilimlere ait diğer alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara yer vermektedir.

Değerlendirme Süreci

Dergiye sunulan bütün makaleler kör hakemlik (çift körleme yöntemi) ilkesi ile en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.

Dergiye gönderilen çalışmalar Yayın Kurulu kararıyla en az iki hakemin değerlendirilmesine sunulur. Yayın Kurulu gerekli gördüğü durumlarda çalışmayı ikiden fazla hakeme inceletebilir. Yayınlanacak çalışma ile ilgili nihai karar hakem çoğunluğunun görüşü de dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından verilir. Dergi yönetimi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak haklarına sahiptir.

Dergimiz "DOI" numarası vermektedir.

Lütfen YAZAR REHBERİNİ ve YAZIM KURALLARINI inceledikten ve makalenizi burada istenen kurallara göre düzenledikten sonra yükleyiniz. Teşekkür ederiz.

YENİ SAYI MAKALE ÇAĞRISI

Dergimizin HAZİRAN 2022'de çıkacak yeni sayısı için makale gönderimi başlamıştır. Yayın ilkeleri ve makale yazım kurallarına uygun çalışmalarınızı 15 MAYIS 2022 tarihine kadar ana sayfamızdaki "Makale Gönder" sekmesinden gönderebilirsiniz.

Creative Commons Lisansı
Bu dergide yayınlanan eserler  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.