Cilt: 6 - Sayı: 12

Yıl: 2020

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Yüksel DEMİRKAYA Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi 0000-0002-2683-8579
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Kamu Yönetimi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Aleaddin YALÇINKAYA Marmara Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Yerel Yönetimler
Prof. Dr. Calin HİNTEA University of Cluj, RO
Political Sciences and Public Management
Prof. Dr. Miguel A. RODRİGUES University of Minho, PO
Political Sciences and Public Management
Dr. Recep YÜCEDOĞRU Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Dr. Murat TÜYSÜZ Marmara Üniversitesi
Dr. Muhammet Erdal OKUTAN Marmara Üniversitesi
Adem SARICA Marmara Üniversitesi

13772


13776

13777