Güncel Sayı

Sayı: 5, 28.12.2023

Yıl: 2023

Seramik Araştırmaları Dergisi [SRMKA], yüzyıllardır insanoğlunun ihtiyaçlarına ve beğenilerine göre şekillenen ve arkeolojik çalışmalarda yoğun olarak bulunan seramik malzemenin değerlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Arkeoloji, Tarih, Arkeometri ya da Sanat Tarihi branşlarında sadece seramik üzerine bir derginin Türkiye’de bulunmaması ve bu dergiyle bu boşluğun doldurulması derginin temel amaçları arasındadır. Günümüzde seramik çalışmalarının teknolojik, analitik ve arkeolojik açıdan birlikte ilerlemesi arkeologlara fayda sağlamıştır. ‘Eski’ seramikler, Sosyal Bilimlerin, Fen Bilimleriyle buluşması açısında bir kavşak görevi görmektedir. Yapılan çalışmaları ve edinilen tecrübeleri bir arada tutabilmek arzusu Seramik Araştırmaları Dergisi’ni yayınlama kararında etkili olmuştur. DergiPark’ta açık erişim imkânı sunulan makalelerin dergi resmi internet siteleri olan www.srmka.com  sitesinde de yayınlanması ve daha geniş kesime ulaştırılması amaçlanmaktadır.

Seramik Araştırmaları Dergisi (The Journal of Ceramic Research) [SRMKA] Neolitik Dönem’den Osmanlı Dönemi sonuna kadarki dönemin seramiklerini kapsayan bir yayın anlayışına sahiptir. Bu süreç içindeki seramiklerin üretim aşamaları, üretim teknolojisi ve üretim yerleri, kullanım amaçları ve bölgeler arası etkileşimlerinin arkeolojik, arkeometrik, etnoarkeolojik veya sanat tarihsel açıdan incelenmesi ise derginin konu kapsamındadır. 

Not: Dergide kör hakemlik uygulaması olduğu için gönderilen makalelerin word dosyası içinde yazar ismi yazmayınız. Yazar ismi makale kabul edilince dergi tarafından eklenecektir.


YAZIM KURALLARI

1-     Seramik Araştırmaları Dergisi [SRMKA], yılda bir kez aralık ayında yayınlanır.

2-     Gönderilen makaleler daha önce bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

3-     Seramik Araştırmaları Dergisi [SRMKA],  değerlendirmede çift taraflı kör hakemlik süreci uygulamaktadır.

4-     Makaleler ilk incelemeden sonra iki hakeme gönderilecektir. Hakemler tarafından sunulan rapora göre, yazılar yayınlanmak üzere kabul edilebilir, düzeltmeler talep edilebilir, yazılar reddedilebilir veya üçüncü hakeme gönderilebilir.

5-     Makaleler Türkçe ve İngilizce yazılabilir.

6-     Makele online sistem (DergiPark) aracılığıyla dergi editörlüğüne gönderilmelidir.

Bu konuda aşağıdaki link size yardımcı olacaktır.

https://drive.google.com/file/d/1O2JZ8A1IHZwGZHk-ZtZCH0fcIR3pT_oA/view 

7-     Yazarlar telif hakkı devir formunu onaylamalıdır.

8-     Dergide yer alan yazılardan doğacak her türlü sorumluluk yazar(lar)ına aittir.

9-     Makaleler için intihal programı kullanılacaktır (Benzerlik %20 altında olmalıdır).

10-  Makaleler Microsoft Word programında yazılmalıdır.

11-  Makaleler Times New Roman tipinde yazılmalıdır.

12-  Başlık sayfanın ortasında 14 Punto (Türkçe ve İngilizce alt alta büyük harflerle),

              Metin yazısı 12 punto, dipnotlar 10 punto olmalıdır.

13-  Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 150, en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır.

            Anahtar Kelimeler: Özetin altında, en az 5, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler mutlaka verilmelidir. Anahtar kelimelerin  ilk harfleri büyük yazılmalıdır ve aralarında                 virgül kullanılmalıdır.

14-  Noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılmalıdır (Ölçülerde kullanılan ‘Virgül’ hariç (Örnek: 5,5 cm)).

15-  Sayfa formatı; A4, kenar boşlukları (normal) (üst, alt, sol, sağ 2,5 cm) olmalıdır.

16-  Paragraf Satır Aralığı 1,5 olmalıdır.

17-  Fotoğraflar ve çizimler vd. 300 dpi çözünürlükte ve TIFF formatında olmalıdır.

18-  Tüm resim, çizim, levha ve haritalar için sadece “Fig.” kısaltması kullanılmalıdır.

19-  Seramikler yayında kullanması istendiği şekliyle toplu ve tek tek gönderilmelidir.

20-  Seramiklerin çizimleri yanına mümkün oldukça fotoğrafları da gönderilmelidir.

21-  İlk dipnotta yazar kurum bilgisi, e-posta adresi ve ORCID (Open Researcher and Contributor ID) numarası eklenecektir.

22-  Dipnotlar her sayfanın altında verilmelidir.

23-  İtalik karakter sadece eski diller (Örn. Latince, Akkadca) için kullanılacaktır.

Dipnot: Soyadı tarih, sayfa, figür ya da levha.

Işıklı 1998, 23, Plate 8, Cat. No. 15.

İki İsimde

Yılmaz- Ergürer 2012, 23, Plate 8.

3 isim ve daha fazlasında

Yılmaz vd. 2012, 23, Levha 8, Kat. No. 3.

KAYNAKÇA

Kitaplar

İsim Baş Harfi ve Soyadı, Kitap Tam İsmi, Basım Yeri Tarihi

Hayes 1972

J. W. Hayes, Late Roman Pottery, London 1972.

Crowfoot vd. 1957

 J. W. Crowfoot- G. M. Crowfoot- K. M. Kenyon,  The Object from Samaria. Samaria- Sebaste III, Londra 1957.

Süreli Yayınlar

İsim Baş Harfi ve Soyadı, Tırnak içinde yayın ismi, Dergi ismi ya da kısaltması, Sayfa Aralığı veya Levha

Hayes 1967                     

J. W. Hayes, ”North Syrian Mortaria”, Hesperia 36,  No. 4, 1967, 337- 347.

Borkisch-Böttger 1966                           

G. Borkisch- B. Böttger, “Spätrömische und Frühbyzantinische Keramik”, Klio 47, 1966, 209- 256

Çeviriler

İsim Baş Harfi ve Soyadı, Kitap Tam İsmi (Parantez içinde Çev. Kısaltması ve çeviren yazar), Basım Yeri Tarihi.

Boardman 2005   

J. Boardman, Yunan Heykeli, Klasik Dönem (Çev. G. Ergin), Ankara 2005.

Kitap Bölümleri ve Editörlü Yayınlar/ Chapter in an edited work

İsim Baş Harfi ve Soyadı, “Tırnak içinde yayın ismi”, Kitap İsmi, (Ed. Kısaltması ile editör) , Basım Yeri Tarihi, sayfa aralığı.     

Ergürer 2013       

H. E. Ergürer, “Tiyatro”, Antik Troas’ın Parlayan Kenti Parion, (Ed. C. Başaran), Ankara 2013, 77- 86.

Ergürer 2014

H. E. Ergürer, “Late Roman Light Coloured Ware from Parion”, Late Hellenistic to Medieval Fine Wares of The Aegean Coast Of Anatolia Their Production, Imitation and Use, (Eds. H. Meyza- K. Domzalski),  Varsovia 2014, 175- 192

Sempozyum Yayınları

İsim Baş Harfi ve Soyadı, Tırnak içinde yayın ismi, Yayınladığı Kitap ya da Dergi ismi, varsa (Ed. Kısaltması ile editör ), Basım Yeri Tarihi, sayfa aralığı.         

Mandel 2000                   

U. Mandel, “Die Frühe Produktion Der Sog. Oinophorenware- Werkstätten von Knidos”, RCRFActa 36, Abingdon 2000, 57- 68.

Tezler

İsim Baş Harfi ve Soyadı, tezin ismi, (üniversite, bölüm bilgisi), (Yayınlanmamış/ yayınlanmış), Basım Yeri Tarih.

Ergürer 2012                

                    H. E. Ergürer, Parion Roma Seramikleri, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzurum 2012.

İnternet Kaynağı/ Internet Source

https://www.levantineceramics.org/wares (Alıntı tarihi ve varsa DOI numarası) şeklinde verilmelidir.

KAYNAKÇA ve YAYIN KISALTMALARI ÖRNEĞİ

Süreli yayın ve kitap serilerinin kısaltmaları için aşağıdaki linklere bakabilirsiniz.

https://www.ajaonline.org/submissions/journals-series

http://www.tayproject.org/bibkisaltma.html

AASOR          Annual of the American Schools of Oriental Research

AJA                American Journal of Archaeology

LRCW 1         Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphores in the Mediterranean, Archaeology and Archaeometry, Ed. J. M. Gurt i      Esparraguera, J. Buxeda i Garrigos, M.S. Cau Ontiveros, BAR- IS 1340, The Basingstoke Press, England 2005                     

RIC                 The Roman Imperial Coinage

TAD                Türk Arkeoloji Dergisi

Abadie Reynal- Sodini 1992            

C. Abadie- Reynal- J. P. Sodini, La Céramique Paléochrétienne De Thasos (Aliki, Delkos, Fouilles Anciennes), Études Thasiennes XIII. Athens 1992.

Akyürek 1992           

N. E. Akyürek, “Terra Sigillata aus dem Heiligtum des Apollon Smintheios”, AMSt 8, Studien zum Antiken Kleinasien II, 1992,  125- 166.

Doğer 2005               

L. Doğer, “Byzantine Ceramics: Excavation at Smyrna Agora”, Çanak, Akdeniz ve Çevresindeki Arkeolojik Kazılarda Ele Geçen Geç Antik ve Ortaçağ Seramiği ve Mimari Seramiği, Byzas 7, (Ed. B. Böhlendorf- Arslan, A.O. Uysal, J. Witte- Orr),  İstanbul 2005, 97- 121.

Hayes 1972               

J. W. Hayes, Late Roman Pottery, London 1972.

Diğer Kısaltmalar

Arş.                 : Arşiv                                                Arch.               : Archive        

Bkz.                : Bakınız                                           

Çev.                : Çeviren                                            Trans.             : Translate

Dn.                  : Dipnot                                              Fn.                  : Footnote

Ed. / Eds         : Editör (ler)                                       Ed. / Eds         : Editör (s)

Env. No.         : Envanter Numarası                          Inv. No.          : Inventory Number

Kat. No.          : Katalog Numarası                           Cat. No.          : Catalogue Number

Lev.                : Levha                                               Pl.                   : Plate

MÖ                 : Milattan Önce                                  BC                  : Before Christ

MS                  : Milattan Sonra                                 AD                  : After Date

Res.                 : Resim

vb.                  : ve benzeri                                        i.a.                  inter altri = among others                                                                                                           

vd.                   : ve diğerleri                                      et al.               : et alii           


Yazım Kuralları: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/24565


A) Etik İlkeler

 • Seramik Araştırma Dergisi’nin yayın etiği ve kötüye kullanım bildirgesi esas itibarıyla yayın etiği komitesi (COPE) ve Bilim Editörleri Konseyi (CSE) politika beyanlarının yürütülmesi, raporlanması, düzenlenmesi için önerilerle yayımlanan kılavuz ve önerilere dayanılarak hazırlanmıştır.
 • İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.
 • Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
 • Yazarlar aktif katkıları manipüle edecek şekilde haksız yazarlık fiilinde ve daha önce istifadeye sundukları çalışmalar üzerinden mükerrer yayınlarda bulunamazlar. Yazarlar diğer her türlü etik ihlale neden olabilecek eylemlerde bulunmamalıdırlar.
 • Gerektiğinde, yeterli düzeltme, açıklama veya özür yayınlanmalıdır.
 • Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.
 • İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.
 • Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbirinin ismi, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez ve yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

B) Yazarların Sorumlulukları

 • Yazarlar aktif katkıları manipüle edecek şekilde haksız yazarlık fiilinde ve daha önce istifadeye sundukları çalışmalar üzerinden mükerrer yayınlarda bulunamazlar. 
 • Yazarlar diğer her türlü etik ihlale neden olabilecek eylemlerde bulunmamalıdırlar.
 • Yazarlar, makalelerini dergi kurallarına uygun bir şekilde hazırlayıp göndermelidirler.
 • 12- Yazarlar, hakem değerlendirmesine tabi tutulmuş makaleleriyle ilgili hakemlerin ve editörlüğün istediği her türlü düzeltmeyi yapmakla yükümlüdürler.
 • Yazarlar, başka kaynaklardan alınan veya kullanılan materyal ile ilgili telif hakkı şartlarına uymak ve telif hakkının Dergiye devrini ifade eden sözleşmeyi imzalamakla yükümlüdürler.
 • Dergide yer alan yazılardan doğacak her türlü sorumluluk yazar(lar)ına aittir.
 • İntihalin her çeşidi, yazarın kendi yayınlarından yaptığı usulsüz aktarımlar dâhil, çok ciddi bir etik sorundur. İntihal içerdiği tespit edilen makalelerin değerlendirme süreci editör ve editör yardımcıları, gerekli önlemleri alacaktır.
 • Yazar, makalesini, yayın kararı alınıncaya kadar, dergi yayın kuruluna bildirmek koşuluyla geri çekme hakkına sahiptir.

C) Editörler İçin Yayın Etiği


Yayın etiği konusunda DergiPark tarafından dergi editörleri için önerilen yönerge (The COPE code of Conduct for Journal Editors) beklenen minimum standartları ortaya koymaktadı

 (Türkçe)
https://dergipark.org.tr/download/file/6

 • Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etmek.
 • Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirmek.
 • Derginin sürekli olarak gelişmesini sağlamak.
 • Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
 • Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
 • Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
 • Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.
 • Gerektiğinde düzeltme, açıklama, geri çekme ve özür yayınlamaktan çekinmez.
 • Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir.
 • Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen göstermelidir.
 • Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar.

D) Hakemlerin Görev ve Sorumlulukları

 • Hakemlerin araştırmayla ilgili, yazarlarla ve/veya araştırmanın finansal destekçileriyle çıkar çatışmaları olmamalıdır. 
 • Gönderilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar.
 • Hakemler, iki yönlü kör hakem usulüne riayet ederek çalışmayı adil ve tarafsız olarak değerlendirmelidirler.
 • Teslim edilen makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına Yayın Kurulu tarafından karar verilmesinde hakem görüşleri önceliklidir.
 • Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.
 • Hakemler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar.
 • Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler. Makalenin akademik niteliğini artırmak maksadıyla, hakemlerin düzeltme önerileri yazarlara iletilir ve hakemlerin talep etmeleri halinde, yazar tarafından yapılan düzeltmeler hakeme iletilir.

E) Yayın Politikası

 • Seramik Araştırmaları Dergisi [SRMKA], yılda bir kez aralık ayında yayınlanır.
 • Seramik Araştırmaları Dergisi, yazarlardan yayın ücreti talep etmez.
 • Makaleler iki uzman tarafından çift kör hakemlik uygulaması ile değerlendirilir.
 • Makale değerlendirmesinde görev yapan hakemler objektif ve tarafsız olarak değerlendirme yapmalıdırlar.
 • Hakemler değerlendirmeleri üzere kendilerine gönderilen makalelerin verilerini kimseyle paylaşamazlar.
 • Düzeltme isteyerek makalenin yayınlanabileceği yönünde kanaate varan hakemler, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra makaleyi yeniden inceleme hakkına sahiptirler.
 • Yayın Kurulu kararında bağımsızdır.
 • Makalelerin ön değerlendirmeleri Yayın Kurulu tarafından yapılır.
 • Makale değerlendirme süreci tamamlandığında, editör kararı sorumlu yazara iletir
 • Editör, bir makalenin kabulüne ya da reddine karar verirken, makalede ismi bulunan kişi ya da kişilerle olan çıkar çatışmasından etkilenmemelidir.
 • Gönderilen makaleler daha önce bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
 • Yazarlar, makalelerini dergi kurallarına uygun bir şekilde hazırlayıp göndermelidirler.
 • Yazarlar, hakem değerlendirmesine tabi tutulmuş makaleleriyle ilgili hakemlerin ve editörlüğün istediği her türlü düzeltmeyi yapmakla yükümlüdürler.
 • Yazarlar, başka kaynaklardan alınan veya kullanılan materyal ile ilgili telif hakkı şartlarına uymak ve telif hakkının Dergiye devrini ifade eden sözleşmeyi imzalamakla yükümlüdürler.
 • Makaleler için intihal programı (Turnitin) kullanılacaktır (Benzerlik %20 altında olmalıdır).
 • Dergide yer alan yazılardan doğacak her türlü sorumluluk yazar(lar)ına aittir.
 • Makaleler Türkçe ve İngilizce yazılabilir.
 • Danışma Kurulu üyeleri, değerlendirmeleri üzere kendilerine gönderilen makalelerin verilerini gizli tutar ve hiçbir şekilde paylaşamazlar.

F) Lisanslama ve Telif Hakkı 

 • Seramik Araştırmaları Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisansla Paylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kullanıcılar bu lisans kapsamında, lisans sahibine atıfta bulunarak eseri dağıtabilir, kopyalayabilir, üzerinde çalışmalar yapabilir, yine sahibine atıfta bulunarak türevi çalışmalar için eseri kullanabilir. Dergi tarafından makale, yazı vb. için herhangi bir işlem ücreti talep edilmemektedir. Dergide yayımlanan yazılar için yazarlara herhangi bir ücret ödenmemektedir. Yazarlar gönderilen makale ve yazılar için telif devir formunu doldurmalıdır.

G) İntihal Denetimi

 • Rapor edilen araştırmalar etik kurallara uygun olarak hazırlanmalı ve metin içinde yapılan atıflar mutlaka belirtilmelidir. Dergimize gönderilen çalışmalar hakem değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, yayımlanmadan önce intihalin önüne geçilmesi amacıyla Turnitin programında değerlendirilmektedir.
 • Benzerlik oranı üst sınırı %20' dir.
 • Etik Olmayan Bir Durum ile Karşılaşırsa; Yayımlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark edildiğinde ya da yukarıda bahsedilen etik sorumluluklara uygun olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşıldığında srmkarsder@gmail.com adresine e-posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir.

Dergide makale süreçlerinin yürütülmesi için gönderim ücreti talep edilmemektedir. Dergiye gönderilen ya da yayınlanmak üzere kabul edilen makaleler için de yayınlama ücreti alınmamaktadır. Ayrıca makalelerin yazarlarına telif ücreti ödenmemektedir.

E-Dizinler

17348    17628 17796 17977

19287 2043420595  24518