ISSN: 1301-9155
e-ISSN: 2536-4863
Başlangıç: 1996
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Şükrü Haluk AKALIN
Kapak Resmi
       

Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Türkoloji alanındaki çalışmaları, makaleleri, tanıtma ve eleştiri yazılarını sanal ortamda yayımlamak amacıyla 1998 yılında kurulmuş çevrim içi ilk Türkoloji dergisidir. Türkçede çeşitli adlarla adlandırılan Türkoloji, dar anlamıyla Türk dili, tarihi, edebiyatı ve halk bilimi araştırmalarını konu edinen bir bilim dalıdır.
Dergiyi yayımlayanlar, kurullarında görev alanlar 1994 yılında ülkemizde başlayan internet erişimiyle birlikte kişisel e-postasına, ağ sayfasına sahip Türkologlardan oluşuyordu. Çukurova Üniversitesi sunucusu üzerinden yayımlanan dergimize makalelerin gönderilmesi, değerlendirilmesi, gerektiğinde düzeltilmesi, yayımlanması ile ilgili bütün aşamalar elektronik ortamda yürütülüyordu. Bugün çeşitli yazılımlar aracılığıyla çok kolay bir biçimde gerçekleştirilen bu işlemleri dergimiz, 1998 yılında Türkoloji alanında uygulayan ilk yayın organı olmuştu.
Kısa adıyla STAD, internetin hızla yayıldığı bir dönemde Türkoloji dünyasında ilgi görmüştü. İkinci yılında yayımına ara vermek zorunda kalan dergimiz 2016 yılından bu yana Dergipark sunucusunda yılda dört sayı yayımlanıyor. STAD Türkolojiyi geniş anlamıyla kapsamakta Türk dili, edebiyatı, tarihi, sanatı, eğitimi, halk bilimi yanı sıra Türk tıp tarihi, Türk iktisat tarihi, Türk bilim tarihi, Türk spor tarihi gibi çeşitli alanlarda makalelere, eleştiri, tanıtma ve haber yazılarına yer vermektedir.

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Eylül 2021 Bitiş: 31 Aralık 2040

Kitap İncelemesi

Mehmet Medeni DOĞAN (2020) ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİNDE YABANCILAŞMA (1950’DEN GÜNÜMÜZE) Ankara: Gece Kitaplığı, 801 sf., ISBN: 978 - 625 - 7702 - 39 - 3.

Araştırma Makalesi

‘SARMAŞIK’ KELİMESİNİN ETİMOLOJİSİ ÜZERİNE

Araştırma Makalesi

METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA “DAĞIN ÖTEKİ YÜZÜ” ROMANINDA ŞİİR KULLANIMI

Araştırma Makalesi

“BAŞAR-” ve “BAŞARI” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER

Araştırma Makalesi

“YAKA” SÖZCÜĞÜNÜN KÖKEN BİLİMİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Dergimizde yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumlulukları yazarlarına aittir.

Bütün hakları saklıdır: STAD©