Cilt: 11 - Sayı: 1-2 (S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ 20. YIL ARMAĞANI)

Yıl: 2003

KAMU HUKUKU

Araştırma Makalesi

1. Cezaların Bireyselleştirilmesi

Araştırma Makalesi

2. Küreselleşme ve Demokrasi

Araştırma Makalesi

3. İdare Hukuku Kuralı: Fransız Conseil D’etat’sının Önleyici Rolü

ÖZEL HUKUK

MAKALELER / EKONOMİ - MALİYE

METİNLER / SEMİNER - KONFERANS