Cilt: 20 - Sayı: 1

Yıl: 2012

KAMU HUKUKU

ÖZEL HUKUK

Araştırma Makalesi

3. Hukuki İşlemlerde “Amaç”