PDF BibTex RIS Kaynak Göster

TARIMSAL YAYIM'A YENİ BİR YAKLAŞIM: İNSANCIL TARIMSAL YAYIM

Yıl 2010, Cilt: 16 Sayı: 1 ve 2, 45 - 57, 01.06.2010

Öz

Bu çalışmada, tarımsal yayım olgusu için yeni bir anlayış geliştirilmiştir. Bu çözümlemenin amacı, kuramsal bir çerçeve ekseninde geliştirilen ölçütler ışığında, yeni bir tarımsal yayım yaklaşımı oluşturmak ve bu anlayışı tartışmaya sunmaktır. Geleneksel Tarımsal Yayım Anlayışı'nda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB) bürokratları, taşradaki kuruluş yetkilileri ve tarımsal yayım alanındaki bilim insanları, tarımsal yayım çalışmasını, üretici insanı eğitilecek bir nesne olarak görmektedir. Önerilen yeni yaklaşıma göre ise, tarımsal üretici insanlar, düşünen, sorgulayan, usunu kullanan, kararlar alan ve kararların sonuçlarına bilinçli katlanan, etkileşim özelliği olan ve birlikte eşit düzeyde çalışabilecek insan olduğundan bir özne olarak görülmektedir. Bu bağlamda “Geleneksel Tarımsal Yayım Yaklaşımı” ile “İnsancıl Tarımsal Yayım Yaklaşımı” tarımsal yayımın tanımı, felsefe, ilkeler, amaç, yöntem, program planlama, yaymanların eğitimi, üretici-yayman ilişkileri gibi ana ölçütler temel alınıp kuramsal bir çerçevede çözümlenmiş ve karşılaştırılmıştır. Böylece, TKB'ce uygulanan ve göreceli özelleştirilen yayım çalışmalarının daha etkili ve verimli yürütülmesine katkıda bulunma öngörülmektedir

Kaynakça

 • Akkoyun, F. 2007. Psikolojide Çözümleme Yaklaşımı
 • Transaksiyonel Analiz, Ankara, 290S. Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Yayınları, Ankara, 751S. Aksinn, G.H. 1988. Guide on Alternative Extension Approaches. Roma, 148S.
 • Türk Dil Kurumu. 1971.Türk Dili Dergisi. Sayı: 238,
 • Aktaş, Y. 1976. Landwirtschaftliche Beratung in einem Ankara, S.307
 • Bewaesserungsprojekt der Südtürkei. Saarbrücken. S.5-6
 • Türk Dil Kurumu. 1974. Türkçe Sözlük. 6. Baskı, Ankara, S.858
 • Aktaş, Y. 2000. Şanlıurfa Tar. İl Md. Bitki Koruma Şb.
 • Türk Dil Kurumu. 1979. Türkiye'de Halk Ağzından Derleme
 • Harran Ovası'nda Yürütülen Pamukta Entegre Örnek Çiftçi Mücadele Çalışmasının Bir Değerlendirme Denemesi. HR.Ü. Yayın no.1, Ş.urfa, 73S. Sözlüğü XI, U-Z. TDK yayınları sayı: 211/11 Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, S. 4213 4214
 • Türkay, K. TDK Terim Uzmanı, sözlü görüşme. Ankara, Aktaş, Y. 2002a. Tarımsal Yayım Bilimdalı'nda Kavram
 • Sorunu. HR.Ü.Z.F. Dergisi, 6(3-4), 1-15, Şanlıurfa, Aktaş, Y. 2002b. Tarımsal Yayım'ın Felsefesi. HR.Ü.Z.F.
 • Van den Ban, A.V. ve Havkins, H.S. 1996. Agricultural
 • Extension. 2. Edition Oksford London, Edinburgh, Madlen, Paris. 294 S. Dergisi 2002, 6 (1-2):75-86, Şanlıurfa
 • Aktaş, Y. 2005. Tarımsal Yayım ve Haberleşmeye Giriş.
 • Vilson, M.C. ve Gallup,G. 1955. Extension Teaching Trabzon, 283S.
 • Methods and other Factors that Influence Adoption of A g r i c u l t u r a l a n d H o m e E c o n o m i c s Practices.Vashington, D.C. USDA. F. Extension Service Circ. 495. Anonim. 2004. Denemeler Eleştiriler. Orhan Burian.
 • Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, 2. Basım, Ankara, 370S. Yurttaş, Z. 2000. Tarımsal Yayım ve Haberleşme. A.Ü.Z.F.
 • Yayınları No: 67, Erzurum. Arensberg, C.M. 1954. The Community Study Method, The Yazar Notu:

A New Approach To Agricultural Extension: Humanitarian Agricultural Extension

Yıl 2010, Cilt: 16 Sayı: 1 ve 2, 45 - 57, 01.06.2010

Öz

In this study, a new concept for agricultural extension is developed. The purpose of this analysis, in the light of criteria developed on the basis of a theoretical framework, is to create a new agricultural extension approach and to provide an environment for a discussion of this understanding. Traditional agricultural extension approach (typically performed by the bureaucrats from the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, its country side representatives, and the scholars working in the field) describes the producer as an object to be trained. On the contrary, the new approach proposed sees the producer as a subject who can think, question, behave rationally, take decisions and consciously tolerate the consequences of these decisions, act interactively and harmoniously in a team work etc. In this context, both approaches of the “traditional agricultural extension” and “humanitarian agricultural extension” are analyzed and compared theoretically on the basis of main criteria such as the definition of agricultural extension, philosophy, principles, objectives, methods, program planning, training and producer-extentionist relations. In this way, it is expected that agricultural extension efforts applied and relatively privatized by the Ministry of Agriculture and Rural Affairs are carried out in a more efficient and productive manner

Kaynakça

 • Akkoyun, F. 2007. Psikolojide Çözümleme Yaklaşımı
 • Transaksiyonel Analiz, Ankara, 290S. Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Yayınları, Ankara, 751S. Aksinn, G.H. 1988. Guide on Alternative Extension Approaches. Roma, 148S.
 • Türk Dil Kurumu. 1971.Türk Dili Dergisi. Sayı: 238,
 • Aktaş, Y. 1976. Landwirtschaftliche Beratung in einem Ankara, S.307
 • Bewaesserungsprojekt der Südtürkei. Saarbrücken. S.5-6
 • Türk Dil Kurumu. 1974. Türkçe Sözlük. 6. Baskı, Ankara, S.858
 • Aktaş, Y. 2000. Şanlıurfa Tar. İl Md. Bitki Koruma Şb.
 • Türk Dil Kurumu. 1979. Türkiye'de Halk Ağzından Derleme
 • Harran Ovası'nda Yürütülen Pamukta Entegre Örnek Çiftçi Mücadele Çalışmasının Bir Değerlendirme Denemesi. HR.Ü. Yayın no.1, Ş.urfa, 73S. Sözlüğü XI, U-Z. TDK yayınları sayı: 211/11 Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, S. 4213 4214
 • Türkay, K. TDK Terim Uzmanı, sözlü görüşme. Ankara, Aktaş, Y. 2002a. Tarımsal Yayım Bilimdalı'nda Kavram
 • Sorunu. HR.Ü.Z.F. Dergisi, 6(3-4), 1-15, Şanlıurfa, Aktaş, Y. 2002b. Tarımsal Yayım'ın Felsefesi. HR.Ü.Z.F.
 • Van den Ban, A.V. ve Havkins, H.S. 1996. Agricultural
 • Extension. 2. Edition Oksford London, Edinburgh, Madlen, Paris. 294 S. Dergisi 2002, 6 (1-2):75-86, Şanlıurfa
 • Aktaş, Y. 2005. Tarımsal Yayım ve Haberleşmeye Giriş.
 • Vilson, M.C. ve Gallup,G. 1955. Extension Teaching Trabzon, 283S.
 • Methods and other Factors that Influence Adoption of A g r i c u l t u r a l a n d H o m e E c o n o m i c s Practices.Vashington, D.C. USDA. F. Extension Service Circ. 495. Anonim. 2004. Denemeler Eleştiriler. Orhan Burian.
 • Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, 2. Basım, Ankara, 370S. Yurttaş, Z. 2000. Tarımsal Yayım ve Haberleşme. A.Ü.Z.F.
 • Yayınları No: 67, Erzurum. Arensberg, C.M. 1954. The Community Study Method, The Yazar Notu:

Ayrıntılar

Diğer ID JA35SJ65TT
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yaşar AKTAŞ Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir


Fatma ÖCALKARA Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir


Alper DEMİRDÖĞEN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2010
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 16 Sayı: 1 ve 2

Kaynak Göster

APA
AKTAŞ, Y., ÖCALKARA, F., & DEMİRDÖĞEN, A. (2010). TARIMSAL YAYIM’A YENİ BİR YAKLAŞIM: İNSANCIL TARIMSAL YAYIM. Tarım Ekonomisi Dergisi, 16(1 ve 2), 45-57.
MLA
AKTAŞ, Yaşar vd. “TARIMSAL YAYIM’A YENİ BİR YAKLAŞIM: İNSANCIL TARIMSAL YAYIM”. Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 16, sy. 1 ve 2, 2010, ss. 45-57.
Chicago
AKTAŞ, Yaşar, Fatma ÖCALKARA, ve Alper DEMİRDÖĞEN. “TARIMSAL YAYIM’A YENİ BİR YAKLAŞIM: İNSANCIL TARIMSAL YAYIM”. Tarım Ekonomisi Dergisi 16, sy. 1 ve 2 (Haziran 2010): 45-57.
EndNote
AKTAŞ Y, ÖCALKARA F, DEMİRDÖĞEN A (01 Haziran 2010) TARIMSAL YAYIM’A YENİ BİR YAKLAŞIM: İNSANCIL TARIMSAL YAYIM. Tarım Ekonomisi Dergisi 16 1 ve 2 45–57.
ISNAD
AKTAŞ, Yaşar vd. “TARIMSAL YAYIM’A YENİ BİR YAKLAŞIM: İNSANCIL TARIMSAL YAYIM”. Tarım Ekonomisi Dergisi 16/1 ve 2 (Haziran 2010), 45-57.
AMA
AKTAŞ Y, ÖCALKARA F, DEMİRDÖĞEN A. TARIMSAL YAYIM’A YENİ BİR YAKLAŞIM: İNSANCIL TARIMSAL YAYIM. TED - TJAE. Haziran 2010;16(1 ve 2):45-57.
Vancouver
AKTAŞ Y, ÖCALKARA F, DEMİRDÖĞEN A. TARIMSAL YAYIM’A YENİ BİR YAKLAŞIM: İNSANCIL TARIMSAL YAYIM. TED - TJAE. 2010;16(1 ve 2):45-57.
IEEE
Y. AKTAŞ, F. ÖCALKARA, ve A. DEMİRDÖĞEN, “TARIMSAL YAYIM’A YENİ BİR YAKLAŞIM: İNSANCIL TARIMSAL YAYIM”, TED - TJAE, c. 16, sy. 1 ve 2, ss. 45–57, 2010.
JAMA
AKTAŞ Y, ÖCALKARA F, DEMİRDÖĞEN A. TARIMSAL YAYIM’A YENİ BİR YAKLAŞIM: İNSANCIL TARIMSAL YAYIM. TED - TJAE. 2010;16:45–57.