Cilt: 9 - Sayı: 2

232     |     891
Kabul Edilen Makaleler

Çiriş otu (Asphodelus aestivus Brot.)  ile biyolojik mücadelede Capsodes infuscatus Brulle’un kullanım olanağının araştırılması

Investigation of the possibility use of Capsodes infuscatus Brulle in biological control of Asphodelus aestivus Brot. 

Efecan YAZMIŞ, Ali ÖZPINAR 

The determination of host biological stages preferred by Aenasius arizonensis Girault (Hymenoptera: Encyrtidae) parasitization of Phenacoccus solenopsis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae)

Aenasius arizonensis Girault (Hymenoptera: Encyrtidae)’in Phenacoccus solenopsis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae)’i parazitlemede tercih ettiği biyolojik dönemlerin belirlenmesi

Doğancan KAHYA  Mehmet Rifat ULUSOY  Asime Filiz ÇALIŞKAN KEÇE


Entomopatojen nematodların Kavun sineği (Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) (Diptera: Tephritidae) üzerindeki etkinliği

Efficacy of entomopathogenic nematodes on Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) (Diptera: Tephritidae)

Abdulfatah ALABOUID      Erol BAYHAN     Uğur GÖZEL 

Control of Pine Processionary Moth Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) by Native Entomopathogenic Nematodes 

Çam Kese Böceği Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff (Lepidoptera: Thaumetopoeidae)’nın Yerel Entomopatojen Nematodlar ile Kontrolü

Çiğdem GÖZEL  Uğur GÖZEL  

New records of Chamaemyiidae and Cryptochaetidae (Diptera) on Scale Insects (Hemiptera: Coccomorpha) in Turkey

Türkiye’de Coccomorpha (Hemiptera) üzerindeki Chamaemyiidae ve Cryptochaetidae türlerine ait yeni kayıtlar

Selma ÜLGENTÜRK           Şevkiye BALCI         

New Parasitoids Records of Eulecanium rugulosum (Archangelskaya, 1937) (Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoidea: Coccidae) for Diyarbakır 

Diyarbakır için Eulecanium rugulosum’un (Archangelskaya, 1937) (Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoidea: Coccidae) yeni kayıt parazitoidleri

Halil BOLU 

Eurygaster maura L. (Hemiptera: Scutelleridae) yumurtalarında Trissolcus semistriatus Nees ve Trissolcus grandis Thomson (Hymenoptera: Scelionidae)’in biyolojisi

Biology of Trissolcus semistriatus Nees and Trissolcus grandis Thomson (Hymenoptera: Scelionidae) in Eurygaster maura (Hemiptera: Scutelleridae) eggs

Münevver KODAN  M. Oktay GÜRKAN