Amaç

Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi (TEAD), T.C. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü’nün ulusal hakemli bilimsel yayın organıdır. Dergimizin yazı dili Türkçe ve İngilizce olup yılda iki kez yayınlanır. İngilizce adı  ise “The Journal of Agricultural Economics Researches (JAER)” dır.

Dergimizin amacı, tarım ekonomisinin farklı alanlarındaki bilimsel gelişmelerin; bilim insanları, araştırmacılar ve tarım ile ilgili tüm paydaşlar arasında paylaşımının sağlanması olup ana hedefimiz; tarım ekonomisi alanında yapılmış orijinal araştırmaları paylaşmaktır. 

Kapsam

Dergimizde tarım ekonomisi alanında yapılmış orijinal araştırma makaleleri basım için kabul edilmekte olup derlemeler de kabul edilebilir. Ancak derleme niteliğindeki çalışmalarda yazarın, o konuda ulusal ya da uluslararası düzeyde orijinal yayın ve araştırmalar yapmış olması koşulu aranır. Ayrıca derlemeler, orjinal olması, en son yenilikleri içermesi ve klasik bilgilerin tekrarı olmaması durumunda kabul edilir. 

TEAD’a gönderilen bütün çalışmalar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Çalışmalar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde TEAD bütün yayın haklarına sahiptir. Yayınlanan çalışmalardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. 

Yayınlanması için TEAD’a gönderilen ve bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenen çalışmalarda, desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası belirtilmelidir. 

Yayınlaması istenen çalışmalarda makalenin bir kopyası ve “Telif Hakkı Devir Sözleşmesi” nin gönderilmesi gerekmektedir. Çalışmalarda canlı hayvan materyali kullanılması ve gerekli görülmesi durumunda “Etik Kurul Onayı” da gönderilmelidir.