Yazar Rehberi

  • Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisine gönderilen makaleler için "Çift-Kör Hakemlik" sistemi kullanılmaktadır.
  • Makalede isimleri yer alan tüm yazarlar adına makaleden sorumlu yazar, sunulan makalenin orijinal olduğunu, tüm yazarların bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını, makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını, makalede bulunan metin, şekil ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini taahhüt eder.
  • Çalışma sırasında etik açısından toplumu veya kişileri rencide edici herhangi bir olay olmamış ve makalenin tüm etik kurallara uymuş olması gerekir.
  • Makalede isimleri yer alan tüm yazarlar adına makaleden sorumlu yazar, sunmuş oldukları makalede yayın hakları saklı veri/materyal kullandıkları takdirde yayın hakkı sahibinden izin almakla sorumludurlar. Bu durumun dışındaki tüm veri/materyal yazar(lar)ın ürettikleri orijinal veri/materyal olarak kabul edilir.
  • Makalede isimleri yer alan tüm yazarlar adına makaleden sorumlu yazar, yayın haklarını Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisine verdiklerine dair "Telif Hakkı Devir Sözleşmesi" ni imzalamalıdır.
  • Yayınlanan makalelere telif ücreti ödenmez.
  • Bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenen makalelerde, desteği sağlayan kuruluşun adı ve var ise proje numarası belirtilmelidir.
  • Yayınlanan makalelere ait hukuki ve bilimsel tüm sorumluluk yazarlara aittir. 
  • Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisinde yayınlanacak makalelerde her yazar için ORCID* şartı bulunmaktadır.

*ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.