e-ISSN: 2687-2765
Başlangıç: 2015
Yayımcı: Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü
Kapak Resmi
 
Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi (TEAD), Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü’nün süreli, ulusal ve hakemli bilimsel yayın organıdır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce olup yılda iki kez yayınlanır. Derginin İngilizce adı “The Journal of Agricultural Economics Researches (JAER)” dır.
Derginin amacı; tarım ekonomisinin farklı alanlarındaki bilimsel gelişmelerin bilim insanları, araştırmacılar ve tarım ile ilgili tüm paydaşlar arasında paylaşımının sağlanmasıdır.
TEAD farklı disiplinlerden araştırmacıların "Tarım Ekonomisi" alanında yaptığı çalışmalardan elde edilen makaleleri kabul edebilmektedir.  
Dergimizde, makale değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında, hakemlerin ve yazar(lar)ın isimlerinin saklı tutulduğu "çift-kör hakemlik sistemi" kullanılmaktadır.
Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi’nin yayın süreci etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup süreç içerisinde yer alan tüm paydaşlar Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics -COPE) tarafından belirtilen etik ilkelere uymak zorundadır.

2023 - Cilt: 9 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

7. TR22 Bölgesinde İyi Tarım Uygulamaları Yapan Üreticilerin Çevre ve Küresel İklim Değişikliği Algısı