e-ISSN: 2687-2765
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü
Kapak Resmi
       

Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi (TEAD), Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü’nün süreli, ulusal ve hakemli bilimsel yayın organıdır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce olup yılda iki kez yayınlanır. Derginin İngilizce adı  ise “The Journal of Agricultural Economics Researches (JAER)” dır.

Derginin amacı; tarım ekonomisinin farklı alanlarındaki bilimsel gelişmelerin bilim insanları, araştırmacılar ve tarım ile ilgili tüm paydaşlar arasında paylaşımının sağlanmasıdır.

Dergimizde, makale değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında, hakemlerin ve yazar(lar)ın isimlerinin saklı tutulduğu "çift-kör hakemlik sistemi" kullanılmaktadır.

Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi’nin yayın süreci etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup süreç içerisinde yer alan tüm paydaşlar Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics -COPE) tarafından belirtilen etik ilkelere uymak zorundadır.

2021 - Cilt: 7 Sayı: 2

Derleme

6. Türkiye’de Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar