Yayın Kurulu

Prof. Dr. Aykut GÜL - Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Duygu Aktürk - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Fahri YAVUZ - Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Gamze SANER - Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet BOZOĞLU - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ - Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Osman Orkan ÖZER - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Özdal KÖKSAL - Ankara Üniversitesi

Dr. Kübra POLAT - Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü

Dr. Umut GÜL - Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü

Dr. Zeliha YASAN ATASEVEN - Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü

Volkan BURUCU - Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü