BibTex RIS Kaynak Göster

QUESTINAIRE DEVELOPMENT

Yıl 2005, Cilt: 3 Sayı: 2, 133 - 151, 01.06.2005

Öz

The purpose of the article is to introduce the questionnaire which is used frequently in social sciences and often referred as a questions list. In the paper, first, brief explanations that describe the questionnaire were given. After that, the questionnaire development process was explained on four steps. These are respectively “defining the problem”, “writing the items”, “asking experts’ opinions about the questionnaire”, and “pilot study”. Then, it was explained the methods of administering questionnaires, face to face interview, using the telephone, using the postal, and using the computer. Finally, some issues regarding problems encountered in the design and construction of questionnaires were considered and suggestions are presented how to overcome those problems.

Kaynakça

 • Aiken, L. R. (1997). Qustionnaires and inventories: Surveying opinions and assessing personality. New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • Anderson, G. (1990). Fundamentals of educational research. Bristol: The Falmer Press.
 • American Statistical Associatin [ASA]. (1997). ASA series: What is a survey. Retrieved December 28, 2002,
 • Balc , A. (2000). Sosyal bilimlerde ara t rma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Yay nlar .
 • Ba , T. (2001). Anket. Ankara: Seçkin Yay nlar .
 • Bell, J. (2000). Doing your research project (Third edition.). Buckingham: Open University Press
 • Burgess, T. (2001). A general introduction to the design of questionnaires for survey research. Leeds.
 • Frary, R. B. (Nov, 1996). Hints for designing effective qustionnaires. Practical Assesment, Research & Evaluation, 5 (3), <http://www.ed.gov/database/ERIC_Digests/ed410233>
 • Hayman, J. L. (1968). Research in education. Columbus: C.E.Merrill Pub.
 • Karasar, N. (1994). Bilimsel ara t rma yöntemi (Be inci bask ). Ankara.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.
 • Mertens, D. (1998). Research methods in education and psycohology. New York: SAGE Pub.
 • Miller, D. C. (2002). Handbook of reseach design and social measurement (5th ed.). Newbury Park: Sage Publications.
 • Oppenheim, A. (1966). Questionnaire design and attitude measurement. New York: Basic Books
 • Özo.lu, S. Ç. (1992). Davran bilimlerinde anket: Bilgi toplama arac n n geli tirilmesi. Ankara Üniversitesi E,itim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25 (2), 321-39.
 • Plumb, C. and Spyridakis, J. H. (1992). Survey research in techinical communication: Designing and administering questionnaires. Techinical Communication, 39 (4), 625-38.
 • Robson, C. (1996). Real world research. Oxford: Blackwell Publishers
 • Thomas, R. M. (1998). Conducting educational research: A comparative view. West Port, Conn: Bergin & Garvey.
 • Wilson, N. & McClean, S. (1995). Questionnaire design: A practical introduction. University of Ulster. Retrieved March 22, 2004,
 • Wolf, R. M. (1988). Questionnaire. Educational reseach methodology and measurement (Ed. P.S.Keeves). Oxford: Pergaman Press.USA.

ANKET GELİŞTİRME

Yıl 2005, Cilt: 3 Sayı: 2, 133 - 151, 01.06.2005

Öz

Bu makalenin amacı, sosyal bilimlerde veri toplamak için sıklıkla kullanılan ve kısaca bir soru listesi olarak da isimlendirilen anketi tanıtmaktır. Yazıda ilk olarak anketi betimleyici kısa açıklamalar yer almıştır. Daha sonra anket geliştirme süreci dört aşamada açıklanmıştır. Bunlar sırasıyla, “problemin tanımlanması”, “madde yazma”, “uzman görüşü alma” ve “ön uygulama yapma”’dır. Daha sonra anket uygulamasına ilişkin dört yöntemden söz edilmiştir. Bu yöntemler şunlardır: Yüz yüze görüşme ile telefon, posta ve bilgisayar kullanımıdır. Yazının son kısmında, anket sorularının oluşturulmasında karşılaşılan bazı sorunlara ve çözüm önerilerine dikkat çekilmiştir.

Kaynakça

 • Aiken, L. R. (1997). Qustionnaires and inventories: Surveying opinions and assessing personality. New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • Anderson, G. (1990). Fundamentals of educational research. Bristol: The Falmer Press.
 • American Statistical Associatin [ASA]. (1997). ASA series: What is a survey. Retrieved December 28, 2002,
 • Balc , A. (2000). Sosyal bilimlerde ara t rma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Yay nlar .
 • Ba , T. (2001). Anket. Ankara: Seçkin Yay nlar .
 • Bell, J. (2000). Doing your research project (Third edition.). Buckingham: Open University Press
 • Burgess, T. (2001). A general introduction to the design of questionnaires for survey research. Leeds.
 • Frary, R. B. (Nov, 1996). Hints for designing effective qustionnaires. Practical Assesment, Research & Evaluation, 5 (3), <http://www.ed.gov/database/ERIC_Digests/ed410233>
 • Hayman, J. L. (1968). Research in education. Columbus: C.E.Merrill Pub.
 • Karasar, N. (1994). Bilimsel ara t rma yöntemi (Be inci bask ). Ankara.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.
 • Mertens, D. (1998). Research methods in education and psycohology. New York: SAGE Pub.
 • Miller, D. C. (2002). Handbook of reseach design and social measurement (5th ed.). Newbury Park: Sage Publications.
 • Oppenheim, A. (1966). Questionnaire design and attitude measurement. New York: Basic Books
 • Özo.lu, S. Ç. (1992). Davran bilimlerinde anket: Bilgi toplama arac n n geli tirilmesi. Ankara Üniversitesi E,itim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25 (2), 321-39.
 • Plumb, C. and Spyridakis, J. H. (1992). Survey research in techinical communication: Designing and administering questionnaires. Techinical Communication, 39 (4), 625-38.
 • Robson, C. (1996). Real world research. Oxford: Blackwell Publishers
 • Thomas, R. M. (1998). Conducting educational research: A comparative view. West Port, Conn: Bergin & Garvey.
 • Wilson, N. & McClean, S. (1995). Questionnaire design: A practical introduction. University of Ulster. Retrieved March 22, 2004,
 • Wolf, R. M. (1988). Questionnaire. Educational reseach methodology and measurement (Ed. P.S.Keeves). Oxford: Pergaman Press.USA.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA52RR25DZ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şener Büyüköztürk Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2005
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2005
Yayımlandığı Sayı Yıl 2005 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Büyüköztürk, Ş. (2005). ANKET GELİŞTİRME. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151.

                                                                                                    Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanmaktadır.

                                                                                                                                      Creative Commons Lisansı