Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Views of Primary Teachers on Learning Losses Occurring During the Covid-19 Pandemic Process

Yıl 2022, Cilt 20, Sayı 2, 471 - 497, 31.08.2022
https://doi.org/10.37217/tebd.1026925

Öz

The aim of the current study is to determine the opinions of primary teachers about possible learning losses that might have occurred during the Covid-19 pandemic and their suggestions for solutions to this problem. The study was designed in the holistic single case design, which is one of the qualitative research methods. The population of the study is comprised of primary teachers working at primary schools in Ankara. Participants of this study were 10 primary teachers working at primary schools located in the city of Ankara in the 2021-2022 school year. The data of the study were collected with a semi-structured interview form developed by the researcher and consisting of three questions. According to the findings obtained as a result of a descriptive content analysis on the collected data, some learning losses might have occurred during the Covid-19 pandemic due to some psychological conditions, fear of losing the loved ones, anxiety about being sick, stress, familial conflicts and problems in having access to distance education experienced by students in this process. In light of the findings of the study, it can be suggested that education given can be made more qualified by developing distance education applications, and that when face-to-face education is initiated again, it is necessary to repeat and revise the subjects studied through distance education, which requires restructuring of the curriculum.

Kaynakça

 • Arı, A. (2004). Yaz tatili öğrenme kaybı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 243-258.
 • Auger, KA, Shah, SS, Richardson, T., Hartley, D., Hall, M., Warniment, A., ... & Thomson, JE (2020). ABD'de eyalet çapında okulların kapanması ile COVID-19 insidansı ve mortalitesi arasındaki ilişki. Jama , 324 (9), 859-870.
 • Aytaçlı, B. (2012). Durum çalışmasına ayrıntılı bir bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-9.
 • Bawaya, M. (2016). Booty patrol. NEW SCIENTIST, 230(3077), 40-43.
 • Bulunuz, N. & Ünal, M. (2020). COVID-19 salgını dönemi uzaktan eğitim çalışmaları ve sonraki süreçle ilgili fen bilimleri öğretmenlerinin görüş ve önerileri, Millî Eğitim Dergisi, 49(1), 343-369.
 • Burak, B. A. Z. (2020). COVID-19 salgını sürecinde öğrencilerin olası öğrenme kayıpları üzerine bir değerlendirme. Temel Eğitim, 3(1), 25-35.
 • Burgess, S. & Sievertsen, H. H. (2020). Schools, skills, and learning: The impact of COVID-19 on education. https://voxeu.org/article/impact-covid-19-education sayfasından erişilmiştir.
 • Clark, J. T. (2020). Distance education. Clinical Engineering Handbook içinde (ss. 410-415). Editör: Ernesto Iadanza. Floransa-İtalya: Academic Press.
 • Cooper, H., Charlton, K., Valentine, J. C. & Muhlenbruck, L. (2000). Making the most of summer school: A metaanalytic and narrative review. Monographs of the Society for Research in Child Development, 65, 119- 127.
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches. Los Angeles, USA: Sage.
 • Demir, F. & Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292.
 • Di Pietro, G., Biagi, F., Costa, P., Karpinski, Z. & Mazza, J. (2020). The likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets. European Commission JRC Technical Report.
 • Doğanay, G., Güner, B., Mutlu, H. & Yılmaz, D. (2020). Veli algılarına göre pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinin niteliği. Konya: Palet Yayınları.
 • Dorn, E., Hancock, B., Sarakatsannis, J. & Viruleg, E. (2020). COVID-19 and student learning in the United States: The hurt could last a lifetime. McKinsey & Company.
 • Dünya Bankası. (2020). The COVID-19 pandemic: Shocks to education and policy responses. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33696/148198.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Engzell, P., Frey, A. & Verhagen, M. (2021). Learning loss due to school closures during the COVID-19 pandemic. https://osf.io/download/5f995b4687b7df03233b06fe/ sayfasından erişilmiştir.
 • Elleseff, T. (2018). Tips on reducing ‘summer learning loss’ in children with language/literacy disorders. www.smartspeechtherapy.com sayfasında erişilmiştir.
 • Erol, M. & Erol, A. (2020). Koronavirüs pandemisi sürecinde ebeveynleri gözünden ilkokul öğrencileri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 529-551.
 • Fleming, N. (8 Mayıs 2020). Curbing teacher burnout during the pandemic. https://www.edutopia.org/article/curbing-teacher-burnout-during-pandemic, sayfasından erişilmiştir.
 • Gewertz, C. (2020). Don’t rush to ‘diagnose’ learning loss with a formal test: Do this instead. https://www.edweek.org/ew/articles/2020/08/06/dont-rush-to-diagnose-learning-loss-with.html sayfasından erişilmiştir.
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş (Çev. Ed. A. Ersoy & P. Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Görgülü-Arı, A. & Hayır-Kanat, M. (2020). Covid-19 (Koronavirüs) üzerine öğretmen adaylarının görüşleri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(Salgın Hastalıklar Özel Sayısı), 459-492.
 • Gürbüz, S. & Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Hall, S. (2020, Ekim). Eğitimin geleceğinde bizi ne bekliyor? [Video]. TED. https://www.youtube.com/watch?v=ZJLi9rU-TUU sayfasından erişilmiştir.
 • Iqbal, S. A. & Tayyab, N. (2021). COVID‐19 and children: The mental and physical reverberations of the pandemic. Child: Care, Health and Development, 47(1), 136-139. https://doi.org/10.1111/cch.12822 sayfasından erişilmiştir.
 • Kaffenberger, M. (2021). Modeling the long-run learning impact of the COVID-19 learning shock: Actions to (more than) mitigate loss. RISE Insight Series, 81(102326), 1-8. https://doi.org/10.35489/BSG-RISE-RI_2020/017 sayfasından erişilmiştir.
 • Keskin, M. & Özer-Kaya, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kuhfeld, M., Soland, J., Tarasawa, B., Johnson, A., Ruzek, E. & Liu, J. (2020). Projecting the potential impact of COVID-19 school closures on academic achievement. Educational Researcher, 49(8), 549–565. https://doi.org/10.3102/0013189X20965918 sayfasından erişilmiştir.
 • Kuhfeld, M. & Tarasawa, B. (2020). The COVID-19 slide: What summer learning loss can tell us about the potential impact of school closures on student academic achievement. https://www.nwea.org/content/uploads/2020/05/Collaborative-Brief_Covid19-Slide-PR20.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Barışık, C. Ş., & Doğrukök, B. (2020) Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322.
 • MEB. (2020a, 29 Nisan). Uzaktan eğitim 31 Mayıs’a kadar devam edecek. https://www.meb.gov.tr/Uzaktanegitim-31-mayisa-kadar-devam-edecek/haber/20803/tr sayfasından erişilmiştir.
 • MEB. (2020b, 12 Mart). Bakan Selçuk, koronavirüs’e karşı eğitim alanında alınan tedbirleri açıkladı. http://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr sayfasından erişilmiştir.
 • Merriam, S. B. (2014). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed. S. Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Middleton, K. V. (2020). The longer‐term impact of COVID‐19 on K–12 student learning and assessment. Educational Measurement: Issues and Practice, 39(3), 41-44. https://doi.org/10.1111/emip.12368 sayfasından erişilmiştir.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2. b.) Thousan Oaks, CA: Sage.
 • Patton, M. Q. (2015). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Çev. Ed. M. Bütün & S. B. Demir). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Sağlık Bakanlığı. (2020). Covid-19 Yeni Koronavirus Hastalığı Nedir? https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yeni-koronavirus-hastaligi-nedir sayfasından erişilmiştir.
 • Sahlberg, P. (2020). Will the pandemic change schools? Journal of Professional Capital and Community, 5(3/49), 359-365. https://doi.org/10.1108/JPCC-05-2020-0026 sayfasından erişilmiştir.
 • Sarı, T. & Nayır, F. (2020). Pandemi dönemi eğitim: sorunlar ve fırsatlar. Turkish Studies, 15(4), 959-975.
 • Seale, H., Heywood, AE, Leask, J., Sheel, M., Thomas, S., Durrheim, DN, ... & Kaur, R. (2020). COVID-19 hızla değişiyor: Bu gelişen pandemiye yanıt olarak halkın algılarını ve davranışlarını incelemek. PloS bir , 15 (6), e0235112.
 • Sezgin, F., Erdoğan, O. & Dağ, S. (2020). Ortaöğretim öğrencilerinin yaz tatili öğrenme kayıpları: Aile eğitim düzeyine ilişkin bir analiz. Milli Eğitim Dergisi, 49(226), 35-52.
 • Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information(22), 63-75.
 • Simonson, M. (2009). Distance education: Definition and glossary of terms (3. b.). Charlotte, NC: Information Age.
 • TEDMEM (2020). “COVID-19 salgını sürecinde öğretmenler”: https://tedmem.org/covid-19/covid-19-salgini-surecinde-ogretmenler#:~:text=%C3%96%C4%9Fretmenlerin%20sosyal%20ve%20duygusal%20a%C3%A7%C4%B1dan,s%C3%BCrecinde%20%C3%B6%C4%9Fretmenler%20ba%C5%9F%20akt%C3%B6rler%20olacakt%C4%B1r. sayfasından erişilmiştir.
 • Turner, K. L., Hughes, M. & Presland, K. (2020). Learning loss, a potential challenge for transition to undergraduate study following COVID19 school disruption. Journal of Chemical Education, 97, 3346-3352. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.0c00705?ref=pdf sayfasından erişilmiştir.
 • UNESCO. (2020). COVID-19 Education Response Webinar: Distance learning strategies: What do we know about effectiveness? Synthesis report. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373350 sayfasından erişilmiştir.
 • Wilson, M. (2020). COVID-19 learning loss: Recommendations to improve student outcomes during COVID-19 pandemic. https://apluscolorado.org/reports/covid-19-learning-loss/ sayfasından erişilmiştir.
 • World Health Organization. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/needextra-precautions/people-at-higher-risk.html sayfasından erişilmiştir.
 • Wyse, A. E., Stickney, E. M., Butz, D., Beckler, A. & Close, C. N. (2020). The potential impact of COVID‐19 on student learning and how schools can respond. Educational Measurement: Issues and Practice, 39(3), 60-64. https://doi.org/10.1111/emip.12357 sayfasından erişilmiştir.
 • Valentine, D. (2002). Distance learning: Promises, problems, and possibilities. Online Journal of Distance Learning Administration, 5(3), 1-11.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: design and methods. California: Sage.

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Ortaya Çıkan Öğrenme Kayıplarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 20, Sayı 2, 471 - 497, 31.08.2022
https://doi.org/10.37217/tebd.1026925

Öz

Bu araştırmanın amacı, Covid-19 pandemisi sürecinde gerçekleştiği düşünülen öğrenme kayıpları ve çözüm önerileri ile ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan bütüncül tek durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmaya 2021-2022 eğitim öğretim yılında Ankara’daki ilkokullarda görev yapmakta olan 10 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen ve üç sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmada Covid-19 pandemisinin öğrencilerin bu süreçte yaşadıkları bazı psikolojik durumlar, sevdiklerini kaybetme korkusu, hasta olma kaygısı, stres, aile içi huzursuzluklar, uzaktan eğitimlere erişimde yaşanılan zorluklar gibi durumların etkisi ile öğrenme kayıplarına sebep olabileceği, uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin olarak verilen eğitimin ve uzaktan eğitimlerde kullanılan programların daha nitelikli ve işlevsel hale getirilmesi gerektiği, yüz yüze eğitimlere geçilmesi halinde ise konu tekrarlarına, konu özetlerine ve hatırlatıcı etkinliklere yer verilmesi gerektiği fakat zaman kısıtlılığı sebebi ile bunun programın yeniden yapılandırılması ile mümkün olacağı yönünde sonuçlara ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Arı, A. (2004). Yaz tatili öğrenme kaybı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 243-258.
 • Auger, KA, Shah, SS, Richardson, T., Hartley, D., Hall, M., Warniment, A., ... & Thomson, JE (2020). ABD'de eyalet çapında okulların kapanması ile COVID-19 insidansı ve mortalitesi arasındaki ilişki. Jama , 324 (9), 859-870.
 • Aytaçlı, B. (2012). Durum çalışmasına ayrıntılı bir bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-9.
 • Bawaya, M. (2016). Booty patrol. NEW SCIENTIST, 230(3077), 40-43.
 • Bulunuz, N. & Ünal, M. (2020). COVID-19 salgını dönemi uzaktan eğitim çalışmaları ve sonraki süreçle ilgili fen bilimleri öğretmenlerinin görüş ve önerileri, Millî Eğitim Dergisi, 49(1), 343-369.
 • Burak, B. A. Z. (2020). COVID-19 salgını sürecinde öğrencilerin olası öğrenme kayıpları üzerine bir değerlendirme. Temel Eğitim, 3(1), 25-35.
 • Burgess, S. & Sievertsen, H. H. (2020). Schools, skills, and learning: The impact of COVID-19 on education. https://voxeu.org/article/impact-covid-19-education sayfasından erişilmiştir.
 • Clark, J. T. (2020). Distance education. Clinical Engineering Handbook içinde (ss. 410-415). Editör: Ernesto Iadanza. Floransa-İtalya: Academic Press.
 • Cooper, H., Charlton, K., Valentine, J. C. & Muhlenbruck, L. (2000). Making the most of summer school: A metaanalytic and narrative review. Monographs of the Society for Research in Child Development, 65, 119- 127.
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches. Los Angeles, USA: Sage.
 • Demir, F. & Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292.
 • Di Pietro, G., Biagi, F., Costa, P., Karpinski, Z. & Mazza, J. (2020). The likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets. European Commission JRC Technical Report.
 • Doğanay, G., Güner, B., Mutlu, H. & Yılmaz, D. (2020). Veli algılarına göre pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinin niteliği. Konya: Palet Yayınları.
 • Dorn, E., Hancock, B., Sarakatsannis, J. & Viruleg, E. (2020). COVID-19 and student learning in the United States: The hurt could last a lifetime. McKinsey & Company.
 • Dünya Bankası. (2020). The COVID-19 pandemic: Shocks to education and policy responses. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33696/148198.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Engzell, P., Frey, A. & Verhagen, M. (2021). Learning loss due to school closures during the COVID-19 pandemic. https://osf.io/download/5f995b4687b7df03233b06fe/ sayfasından erişilmiştir.
 • Elleseff, T. (2018). Tips on reducing ‘summer learning loss’ in children with language/literacy disorders. www.smartspeechtherapy.com sayfasında erişilmiştir.
 • Erol, M. & Erol, A. (2020). Koronavirüs pandemisi sürecinde ebeveynleri gözünden ilkokul öğrencileri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 529-551.
 • Fleming, N. (8 Mayıs 2020). Curbing teacher burnout during the pandemic. https://www.edutopia.org/article/curbing-teacher-burnout-during-pandemic, sayfasından erişilmiştir.
 • Gewertz, C. (2020). Don’t rush to ‘diagnose’ learning loss with a formal test: Do this instead. https://www.edweek.org/ew/articles/2020/08/06/dont-rush-to-diagnose-learning-loss-with.html sayfasından erişilmiştir.
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş (Çev. Ed. A. Ersoy & P. Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Görgülü-Arı, A. & Hayır-Kanat, M. (2020). Covid-19 (Koronavirüs) üzerine öğretmen adaylarının görüşleri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(Salgın Hastalıklar Özel Sayısı), 459-492.
 • Gürbüz, S. & Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Hall, S. (2020, Ekim). Eğitimin geleceğinde bizi ne bekliyor? [Video]. TED. https://www.youtube.com/watch?v=ZJLi9rU-TUU sayfasından erişilmiştir.
 • Iqbal, S. A. & Tayyab, N. (2021). COVID‐19 and children: The mental and physical reverberations of the pandemic. Child: Care, Health and Development, 47(1), 136-139. https://doi.org/10.1111/cch.12822 sayfasından erişilmiştir.
 • Kaffenberger, M. (2021). Modeling the long-run learning impact of the COVID-19 learning shock: Actions to (more than) mitigate loss. RISE Insight Series, 81(102326), 1-8. https://doi.org/10.35489/BSG-RISE-RI_2020/017 sayfasından erişilmiştir.
 • Keskin, M. & Özer-Kaya, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kuhfeld, M., Soland, J., Tarasawa, B., Johnson, A., Ruzek, E. & Liu, J. (2020). Projecting the potential impact of COVID-19 school closures on academic achievement. Educational Researcher, 49(8), 549–565. https://doi.org/10.3102/0013189X20965918 sayfasından erişilmiştir.
 • Kuhfeld, M. & Tarasawa, B. (2020). The COVID-19 slide: What summer learning loss can tell us about the potential impact of school closures on student academic achievement. https://www.nwea.org/content/uploads/2020/05/Collaborative-Brief_Covid19-Slide-PR20.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Barışık, C. Ş., & Doğrukök, B. (2020) Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322.
 • MEB. (2020a, 29 Nisan). Uzaktan eğitim 31 Mayıs’a kadar devam edecek. https://www.meb.gov.tr/Uzaktanegitim-31-mayisa-kadar-devam-edecek/haber/20803/tr sayfasından erişilmiştir.
 • MEB. (2020b, 12 Mart). Bakan Selçuk, koronavirüs’e karşı eğitim alanında alınan tedbirleri açıkladı. http://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr sayfasından erişilmiştir.
 • Merriam, S. B. (2014). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed. S. Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Middleton, K. V. (2020). The longer‐term impact of COVID‐19 on K–12 student learning and assessment. Educational Measurement: Issues and Practice, 39(3), 41-44. https://doi.org/10.1111/emip.12368 sayfasından erişilmiştir.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2. b.) Thousan Oaks, CA: Sage.
 • Patton, M. Q. (2015). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Çev. Ed. M. Bütün & S. B. Demir). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Sağlık Bakanlığı. (2020). Covid-19 Yeni Koronavirus Hastalığı Nedir? https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yeni-koronavirus-hastaligi-nedir sayfasından erişilmiştir.
 • Sahlberg, P. (2020). Will the pandemic change schools? Journal of Professional Capital and Community, 5(3/49), 359-365. https://doi.org/10.1108/JPCC-05-2020-0026 sayfasından erişilmiştir.
 • Sarı, T. & Nayır, F. (2020). Pandemi dönemi eğitim: sorunlar ve fırsatlar. Turkish Studies, 15(4), 959-975.
 • Seale, H., Heywood, AE, Leask, J., Sheel, M., Thomas, S., Durrheim, DN, ... & Kaur, R. (2020). COVID-19 hızla değişiyor: Bu gelişen pandemiye yanıt olarak halkın algılarını ve davranışlarını incelemek. PloS bir , 15 (6), e0235112.
 • Sezgin, F., Erdoğan, O. & Dağ, S. (2020). Ortaöğretim öğrencilerinin yaz tatili öğrenme kayıpları: Aile eğitim düzeyine ilişkin bir analiz. Milli Eğitim Dergisi, 49(226), 35-52.
 • Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information(22), 63-75.
 • Simonson, M. (2009). Distance education: Definition and glossary of terms (3. b.). Charlotte, NC: Information Age.
 • TEDMEM (2020). “COVID-19 salgını sürecinde öğretmenler”: https://tedmem.org/covid-19/covid-19-salgini-surecinde-ogretmenler#:~:text=%C3%96%C4%9Fretmenlerin%20sosyal%20ve%20duygusal%20a%C3%A7%C4%B1dan,s%C3%BCrecinde%20%C3%B6%C4%9Fretmenler%20ba%C5%9F%20akt%C3%B6rler%20olacakt%C4%B1r. sayfasından erişilmiştir.
 • Turner, K. L., Hughes, M. & Presland, K. (2020). Learning loss, a potential challenge for transition to undergraduate study following COVID19 school disruption. Journal of Chemical Education, 97, 3346-3352. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.0c00705?ref=pdf sayfasından erişilmiştir.
 • UNESCO. (2020). COVID-19 Education Response Webinar: Distance learning strategies: What do we know about effectiveness? Synthesis report. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373350 sayfasından erişilmiştir.
 • Wilson, M. (2020). COVID-19 learning loss: Recommendations to improve student outcomes during COVID-19 pandemic. https://apluscolorado.org/reports/covid-19-learning-loss/ sayfasından erişilmiştir.
 • World Health Organization. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/needextra-precautions/people-at-higher-risk.html sayfasından erişilmiştir.
 • Wyse, A. E., Stickney, E. M., Butz, D., Beckler, A. & Close, C. N. (2020). The potential impact of COVID‐19 on student learning and how schools can respond. Educational Measurement: Issues and Practice, 39(3), 60-64. https://doi.org/10.1111/emip.12357 sayfasından erişilmiştir.
 • Valentine, D. (2002). Distance learning: Promises, problems, and possibilities. Online Journal of Distance Learning Administration, 5(3), 1-11.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: design and methods. California: Sage.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeynep TUNÇ> (Sorumlu Yazar)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4145-6368
Türkiye


Bilge GÖK>
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-1548-164X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Gönderilme Tarihi 22 Kasım 2021
Kabul Tarihi 31 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 20, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Tunç, Z. & Gök, B. (2022). Covid-19 Pandemisi Sürecinde Ortaya Çıkan Öğrenme Kayıplarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 20 (2) , 471-497 . DOI: 10.37217/tebd.1026925

                                                                                                    Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanmaktadır.

                                                                                                                                      Creative Commons Lisansı