Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Student Opinions on Efficacy-Based Learning Approach in Science and Technology Teaching: A Phenomenological Study

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 40 - 47, 15.01.2019

Öz


The aim of the study is to examine the thoughts of teacher candidates on Science and Technology Teaching based on effectiveness. For this purpose, data were obtained by using qualitative research methods. The research was conducted from qualitative research patterns in the phenomenology pattern. In the 2017-2018 academic year, an easily accessible sampling method was used in the research conducted at a State University in Istanbul. In this study, ten students were interviewed by using semi-structured interview forms and data were obtained within the limitations of these Interview Questions. In the semi-structured interview form, questions were applied as pilot practice with the participation of two students and the understanding of the questions was tested. The data collected was analyzed by content analysis and the students ' perceptions about activity based learning were determined. As a result of the analyses, it was determined that the learning approach with an activity-based approach affects the thoughts of teacher candidates in a positive way. Based on the findings obtained, it can be said that activity-based learning in Science and Technology Teaching increases the effectiveness of teaching.


Kaynakça

 • Batdı, V. (2014). Etkinlik temelli öğrenme yaklaşımının akademik başarıya etkisi (Meta-analitik ve tematik bir çalışma). e-International Journal of Educational Research, 5(3), 39-55.
 • Biazak, J,. E., Marley, S,. C., & Levin, J,. L. (2010). Does an activity-based learning strategy improve preschool children’s memory for narrative passages?. Early Childhood Research Quarterly, 25, 515–526.
 • Creswell, J,. W. (2013). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed. Demir, S. B.), Ankara: Eğiten Kitap.
 • Ebret, A. (2015). Etkinlik temelli matematik öğretiminin 3. Sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine ve matematiğe ilişkin tutumlarına etkisi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, B,. H,. ve Taşğın, S. (2014). Sosyal bilimlerde nitel araştırma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Johnson, B., ve Christensen, L. (2014). Eğitim araştırmaları (Çev Ed. Demir, S. B). Anklara: Eğiten Kitap.
 • Kösterelioğlu, İ,. Bayar, A,. ve Akın Kösterelioğlu, M. (2014). Öğretmen eğitiminde etkinlik temelli öğrenme süreci: bir durum araştırması, Turkish Studies, 9(2), 1035-1047.
 • Küpcü, A., R. (2012). Etkinlik temelli öğretim yaklaşımının ortaokul öğrencilerinin orantısal problemleri çözme başarısına etkisi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(3), 175-206.
 • Merriam, S,. B. (2014). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Ed. Turan, S.). Nobel Akademi Yayıncılık: Ankara.
 • Mert Cüce, A., P. (2012). Etkinlik temelli matematik öğretimi yapılan sınıf ortamından yansımalar: aksiyon araştırması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Seggie, F,. N., ve Bayyurt, Y. (2015). Nitel araştırma. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Slavin, R., E. (2013). Eğitim psikolojisi: kuram ve uygulama. (Yüksel, G. Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Student Opinions on Efficacy-Based Learning Approach in Science and Technology Teaching: A Phenomenological Study

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 40 - 47, 15.01.2019

Öz

The aim of the study is to examine the thoughts of teacher candidates on Science and Technology Teaching based on effectiveness. For this purpose, data were obtained by using qualitative research methods. The research was conducted from qualitative research patterns in the phenomenology pattern. In the 2017-2018 academic year, an easily accessible sampling method was used in the research conducted at a State University in Istanbul. In this study, ten students were interviewed by using semi-structured interview forms and data were obtained within the limitations of these Interview Questions. In the semi-structured interview form, questions were applied as pilot practice with the participation of two students and the understanding of the questions was tested. The data collected was analyzed by content analysis and the students ' perceptions about activity based learning were determined. As a result of the analyses, it was determined that the learning approach with an activity-based approach affects the thoughts of teacher candidates in a positive way. Based on the findings obtained, it can be said that activity-based learning in Science and Technology Teaching increases the effectiveness of teaching.

Kaynakça

 • Batdı, V. (2014). Etkinlik temelli öğrenme yaklaşımının akademik başarıya etkisi (Meta-analitik ve tematik bir çalışma). e-International Journal of Educational Research, 5(3), 39-55.
 • Biazak, J,. E., Marley, S,. C., & Levin, J,. L. (2010). Does an activity-based learning strategy improve preschool children’s memory for narrative passages?. Early Childhood Research Quarterly, 25, 515–526.
 • Creswell, J,. W. (2013). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed. Demir, S. B.), Ankara: Eğiten Kitap.
 • Ebret, A. (2015). Etkinlik temelli matematik öğretiminin 3. Sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine ve matematiğe ilişkin tutumlarına etkisi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, B,. H,. ve Taşğın, S. (2014). Sosyal bilimlerde nitel araştırma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Johnson, B., ve Christensen, L. (2014). Eğitim araştırmaları (Çev Ed. Demir, S. B). Anklara: Eğiten Kitap.
 • Kösterelioğlu, İ,. Bayar, A,. ve Akın Kösterelioğlu, M. (2014). Öğretmen eğitiminde etkinlik temelli öğrenme süreci: bir durum araştırması, Turkish Studies, 9(2), 1035-1047.
 • Küpcü, A., R. (2012). Etkinlik temelli öğretim yaklaşımının ortaokul öğrencilerinin orantısal problemleri çözme başarısına etkisi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(3), 175-206.
 • Merriam, S,. B. (2014). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Ed. Turan, S.). Nobel Akademi Yayıncılık: Ankara.
 • Mert Cüce, A., P. (2012). Etkinlik temelli matematik öğretimi yapılan sınıf ortamından yansımalar: aksiyon araştırması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Seggie, F,. N., ve Bayyurt, Y. (2015). Nitel araştırma. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Slavin, R., E. (2013). Eğitim psikolojisi: kuram ve uygulama. (Yüksel, G. Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mustafa YEŞİLYURT>
YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY
0000-0003-4108-7467
Türkiye


Mustafa EROL>
YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY
0000-0002-1675-7070
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yeşilyurt, M. & Erol, M. (2019). Student Opinions on Efficacy-Based Learning Approach in Science and Technology Teaching: A Phenomenological Study . Temel Eğitim , 1 (1) , 40-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/42508/515532

           Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png           320px-CC-BY_icon.svg.png           nc.svg No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions