Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Student Opinions on Efficacy-Based Learning Approach in Science and Technology Teaching: A Phenomenological Study

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 40 - 47, 15.01.2019

Öz


The aim of the study is to examine the thoughts of teacher candidates
on Science and Technology Teaching based on effectiveness. For this purpose,
data were obtained by using qualitative research methods. The research was
conducted from qualitative research patterns in the phenomenology pattern. In
the 2017-2018 academic year, an easily accessible sampling method was used in
the research conducted at a State University in Istanbul. In this study, ten
students were interviewed by using semi-structured interview forms and data
were obtained within the limitations of these Interview Questions. In the
semi-structured interview form, questions were applied as pilot practice with
the participation of two students and the understanding of the questions was
tested. The data collected was analyzed by content analysis and the students '
perceptions about activity based learning were determined. As a result of the
analyses, it was determined that the learning approach with an activity-based
approach affects the thoughts of teacher candidates in a positive way. Based on
the findings obtained, it can be said that activity-based learning in Science
and Technology Teaching increases the effectiveness of teaching.


Kaynakça

 • Batdı, V. (2014). Etkinlik temelli öğrenme yaklaşımının akademik başarıya etkisi (Meta-analitik ve tematik bir çalışma). e-International Journal of Educational Research, 5(3), 39-55.
 • Biazak, J,. E., Marley, S,. C., & Levin, J,. L. (2010). Does an activity-based learning strategy improve preschool children’s memory for narrative passages?. Early Childhood Research Quarterly, 25, 515–526.
 • Creswell, J,. W. (2013). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed. Demir, S. B.), Ankara: Eğiten Kitap.
 • Ebret, A. (2015). Etkinlik temelli matematik öğretiminin 3. Sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine ve matematiğe ilişkin tutumlarına etkisi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, B,. H,. ve Taşğın, S. (2014). Sosyal bilimlerde nitel araştırma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Johnson, B., ve Christensen, L. (2014). Eğitim araştırmaları (Çev Ed. Demir, S. B). Anklara: Eğiten Kitap.
 • Kösterelioğlu, İ,. Bayar, A,. ve Akın Kösterelioğlu, M. (2014). Öğretmen eğitiminde etkinlik temelli öğrenme süreci: bir durum araştırması, Turkish Studies, 9(2), 1035-1047.
 • Küpcü, A., R. (2012). Etkinlik temelli öğretim yaklaşımının ortaokul öğrencilerinin orantısal problemleri çözme başarısına etkisi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(3), 175-206.
 • Merriam, S,. B. (2014). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Ed. Turan, S.). Nobel Akademi Yayıncılık: Ankara.
 • Mert Cüce, A., P. (2012). Etkinlik temelli matematik öğretimi yapılan sınıf ortamından yansımalar: aksiyon araştırması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Seggie, F,. N., ve Bayyurt, Y. (2015). Nitel araştırma. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Slavin, R., E. (2013). Eğitim psikolojisi: kuram ve uygulama. (Yüksel, G. Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Student Opinions on Efficacy-Based Learning Approach in Science and Technology Teaching: A Phenomenological Study

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 40 - 47, 15.01.2019

Öz

The aim of the study is to examine the thoughts of teacher candidates
on Science and Technology Teaching based on effectiveness. For this purpose,
data were obtained by using qualitative research methods. The research was
conducted from qualitative research patterns in the phenomenology pattern. In
the 2017-2018 academic year, an easily accessible sampling method was used in
the research conducted at a State University in Istanbul. In this study, ten
students were interviewed by using semi-structured interview forms and data
were obtained within the limitations of these Interview Questions. In the
semi-structured interview form, questions were applied as pilot practice with
the participation of two students and the understanding of the questions was
tested. The data collected was analyzed by content analysis and the students '
perceptions about activity based learning were determined. As a result of the
analyses, it was determined that the learning approach with an activity-based
approach affects the thoughts of teacher candidates in a positive way. Based on
the findings obtained, it can be said that activity-based learning in Science
and Technology Teaching increases the effectiveness of teaching.

Kaynakça

 • Batdı, V. (2014). Etkinlik temelli öğrenme yaklaşımının akademik başarıya etkisi (Meta-analitik ve tematik bir çalışma). e-International Journal of Educational Research, 5(3), 39-55.
 • Biazak, J,. E., Marley, S,. C., & Levin, J,. L. (2010). Does an activity-based learning strategy improve preschool children’s memory for narrative passages?. Early Childhood Research Quarterly, 25, 515–526.
 • Creswell, J,. W. (2013). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed. Demir, S. B.), Ankara: Eğiten Kitap.
 • Ebret, A. (2015). Etkinlik temelli matematik öğretiminin 3. Sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine ve matematiğe ilişkin tutumlarına etkisi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, B,. H,. ve Taşğın, S. (2014). Sosyal bilimlerde nitel araştırma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Johnson, B., ve Christensen, L. (2014). Eğitim araştırmaları (Çev Ed. Demir, S. B). Anklara: Eğiten Kitap.
 • Kösterelioğlu, İ,. Bayar, A,. ve Akın Kösterelioğlu, M. (2014). Öğretmen eğitiminde etkinlik temelli öğrenme süreci: bir durum araştırması, Turkish Studies, 9(2), 1035-1047.
 • Küpcü, A., R. (2012). Etkinlik temelli öğretim yaklaşımının ortaokul öğrencilerinin orantısal problemleri çözme başarısına etkisi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(3), 175-206.
 • Merriam, S,. B. (2014). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Ed. Turan, S.). Nobel Akademi Yayıncılık: Ankara.
 • Mert Cüce, A., P. (2012). Etkinlik temelli matematik öğretimi yapılan sınıf ortamından yansımalar: aksiyon araştırması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Seggie, F,. N., ve Bayyurt, Y. (2015). Nitel araştırma. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Slavin, R., E. (2013). Eğitim psikolojisi: kuram ve uygulama. (Yüksel, G. Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mustafa YEŞİLYURT
YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY
0000-0003-4108-7467
Türkiye


Mustafa EROL
YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY
0000-0002-1675-7070
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2019
Gönderilme Tarihi 21 Ocak 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
YEŞİLYURT, M., & EROL, M. (2019). Student Opinions on Efficacy-Based Learning Approach in Science and Technology Teaching: A Phenomenological Study. Temel Eğitim, 1(1), 40-47.

24007          Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png                      240px-Cc-nc.svg.png No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions