Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Views on Interactive E-Book Use in Science Education of Teachers and Students Who Perform E-book Applications

Yıl 2020, Cilt 11, Sayı 2, 247 - 279, 30.04.2020
https://doi.org/10.17569/tojqi.569211

Öz

In parallel with the development in information and communication technologies, technology integration has been initiated in science education programs and lesson environments, and educational e-contents have been created by National Education and related institutions by making the books compatible with technology supported education. In parallel with this situation, the aim of the study was to obtain the interactive e-book views of the teachers and students performing the applications. This research, conducted in accordance with the case study, was carried out with three teachers working in three different secondary schools in Bursa and 71 students studying in their classrooms. Interactive e-book prepared in HTML format was developed by the researcher. The student opinion form, student interview form and teacher interview form were used as data collection tools. The data obtained were analyzed in accordance with the content and descriptive analysis. In the findings obtained from the teachers, it was understood that the teachers liked the interactive e-book and found it useful. The main reason for this is thought to be that the interactive e-book was prepared as a progressive system in line with the regular, systematic and curriculum objectives. In addition, students stated that they liked the interactive e-book and found it beautiful. In this context, it can be said that similar interactive e-book examples can be created in different science subjects.

Kaynakça

 • Akbaş, O., & Pektaş, H. (2011). The effects of using an interactive whiteboard on the academic achievement of university students. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 12(2), 1-19.
 • Alfrijat, A. M., Al-Msie’deen, R., & Alhalhouli, Z. T. (2010). Interactive book as e-training material for the eduwave system in jordan. Advances in Computer Science and Engineering, 5(1), 97-104.
 • Al-Qassabi, H., & Al-Samarraie, H. (2013). Applying Gagne’s nine events in the design of an interactive ebook to learn 3D animation. Advances in Computing, 3(3), 60-72.
 • Arslan, A. S. (2014). Halk kültürü ve zenginleştirilmiş kitaplar: Digital araçlarla zenginleştirme araçlarını örneklerle değerlendirme “E-Anagnosis”. Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 4(4), 87.
 • Aydın, G. (2015). The effects of computer-aided concept cartoons and outdoor science activities on light pollution. International Electronic Journal of Elementary Education, 7(2), 143-156.
 • Barate, A., Ludovico, L. A., & Mangione, G. R. (2014, July). A new paradigm for music education: Creating active e-books through the IEEE 1599 Standard. Advanced Learning Technologies (ICALT), 2014 IEEE 14th International Conference, Athens, Greece.
 • Başarmak, U., & Mahiroğlu, A. (2015). Çevrimiçi öğrenme ortamında kullanılan karikatür animasyonuna ilişkin öğrenci görüşleri. International Journal of Eurasia Social Sciences, 6(19), 234-253.
 • Baughman, M., Ehmann, M., & Vilcheck, A. (2013). The effects of iBooks biology on student science achievement and motivation. Always Learning, Pearson.
 • Bayram, Z. (2015). Öğretmen adaylarının rehberli sorgulamaya dayalı fen etkinlikleri tasarlarken karşılaştıkları zorlukların incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 15-29.
 • Belveal, L. K. (2016). No Nā Hale: Developing an interactive iBook to promote learning for the Hawaiian ımmersion lower elementary classroom. https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/40216/2/TCCPaper2.pdf adresinden 21.09.2016 tarihinde edinilmiştir.
 • Bozkurt, A. (2013). Açık ve uzaktan öğrenmeye yönelik etkileşimli e-kitap değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Bozkurt, A., & Bozkaya, M. (2013). Bir öğrenme malzemesi olarak etkileşimli e-kitap hazırlama adımları. Eğitimde Politika Analizi, 2(2), 8-20.
 • Brajković, M. (2014). Tools and methodologies for developing interactive electronic books. Doctoral dissertation, Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • Campbell, C., & Martin, D. (2010). Interactive whiteboards and the first year experience: Integrating IWBs into pre-service teacher education. Australian Journal of Teacher Education, 35(6), 68-75.
 • Chen, C. C., & Chen, C. M. (2011, July). The application of interactive media display technology in environmental science learning. HCI International 2011, Japan.
 • Choiriyah, N. (2015). Developing of interactive e-book media on subject matter of chemicals in daily life for high school deaf student. UNESA Journal of Chemical Education, 4(1), 119-125.
 • Çepni, S., & Çil, E. (2009). Fen ve teknoloji programı (tanıma, planlama, uygulama ve SBS’yle ilgili ilişkilendirme) ilköğretim 1. ve 2. kademe el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Dalacosta, K., Kamariotaki-Paparrigopoulou, M., Palyvos, J. A., & Spyrellis, N. (2009). Multimedia application with animated cartoons for teaching science in elementary education. Computers & Education, 52(4), 741-748.
 • Daşdemir, İ., Uzoğlu, M., & Cengiz, E. (2012). 7. sınıf vücudumuzdaki sistemler ünitesinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 54-62.
 • Doğan, D., Murat, Ç., & Seferoğlu, S. S. (2016). “Her çocuğa bir bilgisayar” projeleri ve Fatih projesi: karşılaştırmalı bir değerlendirme. SDU International Journal of Educational Studies, 3(1) 1-26.
 • Emron, S., & Dhindsa, H. S. (2010). Integration of interactive whiteboard technology to improve secondary science teaching and learning. International Journal of Research and Engineering (IJRE), 28, 1-24.
 • Erdoğdu, E. (2016). Açık ve uzaktan öğrenme kapsamında etkileşimli ekitaplar: etkileşim, teknoloji, üretim boyutu ve örnekleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(3), 88-114.
 • Erduran, A., & Tataroğlu, B. (2009, Mayıs). Eğitimde akıllı tahta kullanımına ilişkin fen ve matematik öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. 9th International Educational Technology Conference, Ankara, Türkiye.
 • Erişti, S. D., Uluuysal, B., & Dindar, M. (2013). Görsel algı kuramlarına dayalı etkileşimli bir öğretim ortamı tasarımı ve ortama ilişkin öğrenci görüşleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 3(1), 47-66.
 • Gadbois, S. A., & Haverstock, N. (2012). Middle years science teachers voice their first experiences with interactive whiteboard technology. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 12(1), 121-135.
 • Garrison, D. R., & Cleveland-Innes, M. (2005). Facilitating cognitive presence in online learning: Interaction is not enough. The American Journal of Distance Education, 19(3), 133-148.
 • Gasouka, M., Kapaniaris, A., Arvanitidou, Z., Foulidi, X., & Raptou, E. (2013, March). Folk culture and digital enriched books: The case study of the digital enriched tool “e-anagnosis”. 7th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain.
 • Gebya Oktammeria, H., & Novita, D. (2012). The assessment of student’s mind mapping result on limited trial towards bilingual interactive e-book media through mind mapping strategy on chemical bonding matter for SMA RSBI. Unesa Journal of Chemical Education, 1(1), 115-123.
 • Gibson, H. L., & Chase, C. (2002). Longitudinal impact of an inquiry-based science program on middle school students' attitudes toward science. Science Education, 86(5), 693-705.
 • Gümüş, S., Güler, E., Güler, C., & Erorta, Ö. (2012, Kasım). Mobil cihazlar için etkileşimli e-kitap tasarım araçları. XVII. Türkiye'de İnternet Konferansı, Eskişehir, Türkiye.
 • Hakkari, F., Yeloğlu, T., Tüysüz, C., & İlhan, N. (2017). Zenginleştirilmiş kitap (z-kitap) kullanımı için dokuzuncu sınıf kimya dersi “kimyasal türler arası etkileşimler” ünitesi ile ilgili materyal geliştirme ve geliştirilen materyalin etkisinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 42(192), 327-348.
 • Hakverdi-Can, M., & Sönmez, D. (2012). Learning how to design a technology supported inquiry-based learning environment. Science Education International, 23(4), 338-352.
 • Hall, I., & Higgins, S. (2005). Primary school students' perceptions of interactive whiteboards. Journal of Computer Assisted Learning, 21(2), 102-117.
 • Hennessy, S., Deaney, R., Ruthven, K., & Winterbottom, M. (2007). Pedagogical strategies for using the interactive whiteboard to foster learner participation in school science. Learning, Media and Technology, 32(3), 283-301.
 • Kara, M., & Keş, Y. (2016). Bir öğrenme aracı olarak etkileşimli e-kitap. Art-e Sanat Dergisi, 9(17), 189-209.
 • Karakuş, U. (2006). Coğrafyada iklim konularının öğretiminde deney yönteminin öğrenci başarı düzeyine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Karakuyu, Y., Bilgin, İ., & Sürücü, A. (2013). Araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımlarının üniversite öğrencilerinin genel fizik laboratuvarı I dersindeki başarı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 237-250.
 • Khan, B. H. (Ed.). (1997). Web-based instruction. New Jersey: Educational Technology Publications.
 • Kırbağ Zengin, F., Kırılmazkaya, G., & Keçeci, G. (2012). Akıllı tahta kullanımının fen ve teknoloji dersindeki başarı ve tutuma etkisi. E-Journal of New World Sciences Academy, 7(2), 526-537.
 • Kızılaslan, A., Sözbilir, M., & Yaşar, M. D. (2012). Inquiry based teaching in Turkey: A content analysis of research reports. International Journal of Environmental and Science Education, 7(4), 599-617.
 • Kwasu, I. A., Yalams, S. M., & Ema, E. (2016). Using design & animation concepts to produce animated instructional resources that can facilitate open distance learning in science and technology education. Journal of Education and Practice, 7(17), 166-170.
 • Laili, M. I., & Novita, D. (2014). The assessment result of mind mapping in implementation of bilingual interactive e-book media through mind mapping strategy on chemical bonding. UNESA Journal of Chemical Education, 3(1), 83-87.
 • Llewellyn, D. (2014). Inquiry within: Implementing inquiry- based science standarts. USA: Corwinn Pres, Inc. A Sage Publications Company.
 • Luaran, J. E., Rom, K. B. M., Nadzri, F. A., & Jain, J. (2016). E-Book usage in teaching science: The perspectives of science teachers in secondary schools in Selangor. Malaysian Journal of Distance Education, 18(1), 13-27.
 • Mayer, R. E., & Moreno, R. (2002). Animation as an aid to multimedia learning. Educational Psychology Review, 14(1), 87-99.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2010). Eğitimde fırsatları artırma teknolojiyi iyileştirme hareketi projesi (FATİH). Ankara: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.
 • O'Mahony, N. (2014). Cognitive learning and motivation of first year secondary school students using an interactive and multimedia-enhanced e-book made with ibooks author. Irish Journal of Academic Practice, 3(1), 1-34.
 • Ourania, P., Symeon, R., Ioannis, P. George, S., & Spyridoula, L. (2014, June). Inquiry based learning in primary education: a case study using mobile digital science lab. Thinking Assessment in Science and Mathematics - Science And Mathematics Education Conference, Dublin.
 • Önder, F., & Sılay, İ. (2016). Zenginleştirilmiş e-kitapla desteklenen laboratuvar etkinliklerinin öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumlarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 945-960.
 • Özer, S., & Türel, Y. K. (2015). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının e-kitap ve etkileşimli e-kitap kavramına ilişkin metaforik algıları. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(2), 1-23.
 • Özoğlu, Y., Kaysi, F., & Özoğlu, F. (2014). Mobil cihazlar için epub standardında müfredat ders içerik üretimi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 196-206.
 • Özöğüt Erorta, Ö., & Kayabaş, İ. (2015, Şubat). Anadolu üniversitesi etkileşimli e-Kitap projesi. Akademik Bilişim, Eskişehir, Türkiye.
 • Phadung, M. (2015, December). Interactive e-book design and development to support literacy learning for language minority students. 2015 World Congress on Sustainable Technologies (WCST), London.
 • Sarı, U., & Güven, G. B. (2013). Etkileşimli tahta destekli sorgulamaya dayalı fizik öğretiminin başarı ve motivasyona etkisi ve öğretmen adaylarının öğretime yönelik görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(2), 110-143.
 • Shih, B. Y., Chen, T. H., Cheng, M. H., Chen, C. Y., & Chen, B. W. (2013). How to manipulate interactive E-book on learning natural catastrophe—an example of structural mechanics using power machine. Natural Hazards, 65(3), 1637-1652.
 • Sing, K. M., & Chew, C. (2009, November). An inquiry approach in learning science with engaging web-based multimedia interactive resources. International Science Education Conference, Singapore.
 • Soga, T., Nakahara, T., Kawana, N., Fuse, I., & Nakamura, Y. (2015, October). Interactive learning using e-books connected with moodle and development of sharing environments for teaching materials. E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education.
 • Songer, N. B., Lee, H. S., & Kam, R. (2002). Technology‐rich inquiry science in urban classrooms: What are the barriers to inquiry pedagogy? Journal of Research in Science Teaching, 39(2), 128-150.
 • Steininger, R., & Lembens, A. (2012). Involving students in research on the use and construction of concept cartoons for chemistry classes. ESERA 2011 Conference, Science Learning and Citizenship, Lyon, France.
 • Stephenson, P., & Warwick, P. (2002). Using concept cartoons to support progression in students' understanding of light. Physics Education, 37(2), 135-141.
 • Tania, L., & Fadiawati, N. (2015). Development of interactive e-book based on chemical representation refer to curriculum 2013. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 4(2), 164-169.
 • Tatar, N., & Kuru, M. (2009). Açıklamalı yöntemlere karşı araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımı: İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 153-165.
 • TUSİAD (2017). 2023’e doğru Türkiye’de STEM gereksinimi. http://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/9735-2023-e-dog-ru-tu-rkiye-de-stem-gereksinimi adresinden 26.03.2018 tarihinde edinilmiştir.
 • Türkmen, H. (2009). An effect of technology based inquiry approach on the learning of" Earth, Sun, & Moon" subject. Asia-Pacific Forum on Science Learning & Teaching, 10(1), 1-20.
 • Varol, F., Özer, S., & Türel, Y. K. (2014). ARCS motivasyon modeline yönelik tasarlanan z-kitaplara ilişkin görüşler. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(3), 1-8.
 • Wirawan, I., & Unesa, J. K. F. (2012). The development of international standard curriculum interactive chemistry e-book on acids, bases and salts topic at grade VII OF SMP. UNESA Journal of Chemical Education, 1(1), 230-234.
 • Wu, P. L., Wu, L. C., Shih, W. L., & Wu, M. L. (2014). A comparison study on the influence of implementing inquiry-based instruction on science learning motivation and interest. Asian Journal of Management Sciences & Education, 3(3), 74-82.
 • Yakışan, M., Yel, M., & Mutlu, M. (2013). Biyoloji öğretiminde bilgisayar animasyonlarının kullanılmasına yönelik öğrenci görüşleri. Turkish Journal of Education, 2(3), 30-39.
 • Yang, K. T., Wang, T. H., & Kao, Y. C. (2012). How an interactive whiteboard impacts a traditional classroom. Education as Change, 16(2), 313-332.
 • Zhang-Kennedy, L., & Chiasson, S. (2016, June). Teaching with an interactive e-book to improve children's online privacy knowledge. 15th International Conference on Interaction Design and Children, Manchester, United Kingdom.

Uygulamaları Gerçekleştiren Öğretmen ve Öğrencilerin Fen Eğitiminde Etkileşimli E-Kitap Kullanımına İlişkin Görüşleri

Yıl 2020, Cilt 11, Sayı 2, 247 - 279, 30.04.2020
https://doi.org/10.17569/tojqi.569211

Öz

Bilişim ve iletişim teknolojilerinde gelişime paralel olarak fen bilimleri öğretim programlarına ve ders ortamlarına teknoloji entegrasyonu yapılmaya başlanmış ve kitapların teknoloji destekli öğretime uyumlu hale getirilerek Milli Eğitim ve ilgili kuruluşlar tarafından eğitsel e-içerikler oluşturulmaya başlanmıştır. Bu duruma paralel olarak yapılan çalışmada, uygulamaları gerçekleştiren öğretmen ve öğrencilerin etkileşimli e-kitaba ilişkin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Durum çalışmasına uygun olarak gerçekleştirilen bu araştırma, Bursa ilindeki üç farklı ortaokulda görev yapan üç öğretmen ve onların sınıflarında öğrenim gören 71 öğrenci ile sürdürülmüştür. Çalışmada HTML formatında hazırlanan etkileşimli e-kitap araştırmacı tarfından geliştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak öğrenci görüş formu, öğrenci görüşme formu ve öğretmen görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik ve betimsel analize uygun olarak analiz edilmiştir. Öğretmenlerden elde edilen bulgularda; etkileşimli e-kitabın öğretmenler tarafından beğenildiği, faydalı bulunduğu anlaşılmıştır. Bu durumun temel nedeninin; etkileşimli e-kitabın düzenli, sistemli ve kazanımlara paralel olarak aşamalı bir sistem şeklinde hazırlanmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bununla birlikte yapılan çalışmada öğrencilerin etkileşimli e-kitabı beğendikleri ve güzel bulduklar ifade etmişlerdir. Bu bağlamda farklı fen konularında benzer etkileşimli e-kitap örneklerinin oluşturulabileği söylenebilir.

Kaynakça

 • Akbaş, O., & Pektaş, H. (2011). The effects of using an interactive whiteboard on the academic achievement of university students. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 12(2), 1-19.
 • Alfrijat, A. M., Al-Msie’deen, R., & Alhalhouli, Z. T. (2010). Interactive book as e-training material for the eduwave system in jordan. Advances in Computer Science and Engineering, 5(1), 97-104.
 • Al-Qassabi, H., & Al-Samarraie, H. (2013). Applying Gagne’s nine events in the design of an interactive ebook to learn 3D animation. Advances in Computing, 3(3), 60-72.
 • Arslan, A. S. (2014). Halk kültürü ve zenginleştirilmiş kitaplar: Digital araçlarla zenginleştirme araçlarını örneklerle değerlendirme “E-Anagnosis”. Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 4(4), 87.
 • Aydın, G. (2015). The effects of computer-aided concept cartoons and outdoor science activities on light pollution. International Electronic Journal of Elementary Education, 7(2), 143-156.
 • Barate, A., Ludovico, L. A., & Mangione, G. R. (2014, July). A new paradigm for music education: Creating active e-books through the IEEE 1599 Standard. Advanced Learning Technologies (ICALT), 2014 IEEE 14th International Conference, Athens, Greece.
 • Başarmak, U., & Mahiroğlu, A. (2015). Çevrimiçi öğrenme ortamında kullanılan karikatür animasyonuna ilişkin öğrenci görüşleri. International Journal of Eurasia Social Sciences, 6(19), 234-253.
 • Baughman, M., Ehmann, M., & Vilcheck, A. (2013). The effects of iBooks biology on student science achievement and motivation. Always Learning, Pearson.
 • Bayram, Z. (2015). Öğretmen adaylarının rehberli sorgulamaya dayalı fen etkinlikleri tasarlarken karşılaştıkları zorlukların incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 15-29.
 • Belveal, L. K. (2016). No Nā Hale: Developing an interactive iBook to promote learning for the Hawaiian ımmersion lower elementary classroom. https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/40216/2/TCCPaper2.pdf adresinden 21.09.2016 tarihinde edinilmiştir.
 • Bozkurt, A. (2013). Açık ve uzaktan öğrenmeye yönelik etkileşimli e-kitap değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Bozkurt, A., & Bozkaya, M. (2013). Bir öğrenme malzemesi olarak etkileşimli e-kitap hazırlama adımları. Eğitimde Politika Analizi, 2(2), 8-20.
 • Brajković, M. (2014). Tools and methodologies for developing interactive electronic books. Doctoral dissertation, Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • Campbell, C., & Martin, D. (2010). Interactive whiteboards and the first year experience: Integrating IWBs into pre-service teacher education. Australian Journal of Teacher Education, 35(6), 68-75.
 • Chen, C. C., & Chen, C. M. (2011, July). The application of interactive media display technology in environmental science learning. HCI International 2011, Japan.
 • Choiriyah, N. (2015). Developing of interactive e-book media on subject matter of chemicals in daily life for high school deaf student. UNESA Journal of Chemical Education, 4(1), 119-125.
 • Çepni, S., & Çil, E. (2009). Fen ve teknoloji programı (tanıma, planlama, uygulama ve SBS’yle ilgili ilişkilendirme) ilköğretim 1. ve 2. kademe el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Dalacosta, K., Kamariotaki-Paparrigopoulou, M., Palyvos, J. A., & Spyrellis, N. (2009). Multimedia application with animated cartoons for teaching science in elementary education. Computers & Education, 52(4), 741-748.
 • Daşdemir, İ., Uzoğlu, M., & Cengiz, E. (2012). 7. sınıf vücudumuzdaki sistemler ünitesinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 54-62.
 • Doğan, D., Murat, Ç., & Seferoğlu, S. S. (2016). “Her çocuğa bir bilgisayar” projeleri ve Fatih projesi: karşılaştırmalı bir değerlendirme. SDU International Journal of Educational Studies, 3(1) 1-26.
 • Emron, S., & Dhindsa, H. S. (2010). Integration of interactive whiteboard technology to improve secondary science teaching and learning. International Journal of Research and Engineering (IJRE), 28, 1-24.
 • Erdoğdu, E. (2016). Açık ve uzaktan öğrenme kapsamında etkileşimli ekitaplar: etkileşim, teknoloji, üretim boyutu ve örnekleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(3), 88-114.
 • Erduran, A., & Tataroğlu, B. (2009, Mayıs). Eğitimde akıllı tahta kullanımına ilişkin fen ve matematik öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. 9th International Educational Technology Conference, Ankara, Türkiye.
 • Erişti, S. D., Uluuysal, B., & Dindar, M. (2013). Görsel algı kuramlarına dayalı etkileşimli bir öğretim ortamı tasarımı ve ortama ilişkin öğrenci görüşleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 3(1), 47-66.
 • Gadbois, S. A., & Haverstock, N. (2012). Middle years science teachers voice their first experiences with interactive whiteboard technology. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 12(1), 121-135.
 • Garrison, D. R., & Cleveland-Innes, M. (2005). Facilitating cognitive presence in online learning: Interaction is not enough. The American Journal of Distance Education, 19(3), 133-148.
 • Gasouka, M., Kapaniaris, A., Arvanitidou, Z., Foulidi, X., & Raptou, E. (2013, March). Folk culture and digital enriched books: The case study of the digital enriched tool “e-anagnosis”. 7th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain.
 • Gebya Oktammeria, H., & Novita, D. (2012). The assessment of student’s mind mapping result on limited trial towards bilingual interactive e-book media through mind mapping strategy on chemical bonding matter for SMA RSBI. Unesa Journal of Chemical Education, 1(1), 115-123.
 • Gibson, H. L., & Chase, C. (2002). Longitudinal impact of an inquiry-based science program on middle school students' attitudes toward science. Science Education, 86(5), 693-705.
 • Gümüş, S., Güler, E., Güler, C., & Erorta, Ö. (2012, Kasım). Mobil cihazlar için etkileşimli e-kitap tasarım araçları. XVII. Türkiye'de İnternet Konferansı, Eskişehir, Türkiye.
 • Hakkari, F., Yeloğlu, T., Tüysüz, C., & İlhan, N. (2017). Zenginleştirilmiş kitap (z-kitap) kullanımı için dokuzuncu sınıf kimya dersi “kimyasal türler arası etkileşimler” ünitesi ile ilgili materyal geliştirme ve geliştirilen materyalin etkisinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 42(192), 327-348.
 • Hakverdi-Can, M., & Sönmez, D. (2012). Learning how to design a technology supported inquiry-based learning environment. Science Education International, 23(4), 338-352.
 • Hall, I., & Higgins, S. (2005). Primary school students' perceptions of interactive whiteboards. Journal of Computer Assisted Learning, 21(2), 102-117.
 • Hennessy, S., Deaney, R., Ruthven, K., & Winterbottom, M. (2007). Pedagogical strategies for using the interactive whiteboard to foster learner participation in school science. Learning, Media and Technology, 32(3), 283-301.
 • Kara, M., & Keş, Y. (2016). Bir öğrenme aracı olarak etkileşimli e-kitap. Art-e Sanat Dergisi, 9(17), 189-209.
 • Karakuş, U. (2006). Coğrafyada iklim konularının öğretiminde deney yönteminin öğrenci başarı düzeyine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Karakuyu, Y., Bilgin, İ., & Sürücü, A. (2013). Araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımlarının üniversite öğrencilerinin genel fizik laboratuvarı I dersindeki başarı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 237-250.
 • Khan, B. H. (Ed.). (1997). Web-based instruction. New Jersey: Educational Technology Publications.
 • Kırbağ Zengin, F., Kırılmazkaya, G., & Keçeci, G. (2012). Akıllı tahta kullanımının fen ve teknoloji dersindeki başarı ve tutuma etkisi. E-Journal of New World Sciences Academy, 7(2), 526-537.
 • Kızılaslan, A., Sözbilir, M., & Yaşar, M. D. (2012). Inquiry based teaching in Turkey: A content analysis of research reports. International Journal of Environmental and Science Education, 7(4), 599-617.
 • Kwasu, I. A., Yalams, S. M., & Ema, E. (2016). Using design & animation concepts to produce animated instructional resources that can facilitate open distance learning in science and technology education. Journal of Education and Practice, 7(17), 166-170.
 • Laili, M. I., & Novita, D. (2014). The assessment result of mind mapping in implementation of bilingual interactive e-book media through mind mapping strategy on chemical bonding. UNESA Journal of Chemical Education, 3(1), 83-87.
 • Llewellyn, D. (2014). Inquiry within: Implementing inquiry- based science standarts. USA: Corwinn Pres, Inc. A Sage Publications Company.
 • Luaran, J. E., Rom, K. B. M., Nadzri, F. A., & Jain, J. (2016). E-Book usage in teaching science: The perspectives of science teachers in secondary schools in Selangor. Malaysian Journal of Distance Education, 18(1), 13-27.
 • Mayer, R. E., & Moreno, R. (2002). Animation as an aid to multimedia learning. Educational Psychology Review, 14(1), 87-99.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2010). Eğitimde fırsatları artırma teknolojiyi iyileştirme hareketi projesi (FATİH). Ankara: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.
 • O'Mahony, N. (2014). Cognitive learning and motivation of first year secondary school students using an interactive and multimedia-enhanced e-book made with ibooks author. Irish Journal of Academic Practice, 3(1), 1-34.
 • Ourania, P., Symeon, R., Ioannis, P. George, S., & Spyridoula, L. (2014, June). Inquiry based learning in primary education: a case study using mobile digital science lab. Thinking Assessment in Science and Mathematics - Science And Mathematics Education Conference, Dublin.
 • Önder, F., & Sılay, İ. (2016). Zenginleştirilmiş e-kitapla desteklenen laboratuvar etkinliklerinin öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumlarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 945-960.
 • Özer, S., & Türel, Y. K. (2015). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının e-kitap ve etkileşimli e-kitap kavramına ilişkin metaforik algıları. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(2), 1-23.
 • Özoğlu, Y., Kaysi, F., & Özoğlu, F. (2014). Mobil cihazlar için epub standardında müfredat ders içerik üretimi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 196-206.
 • Özöğüt Erorta, Ö., & Kayabaş, İ. (2015, Şubat). Anadolu üniversitesi etkileşimli e-Kitap projesi. Akademik Bilişim, Eskişehir, Türkiye.
 • Phadung, M. (2015, December). Interactive e-book design and development to support literacy learning for language minority students. 2015 World Congress on Sustainable Technologies (WCST), London.
 • Sarı, U., & Güven, G. B. (2013). Etkileşimli tahta destekli sorgulamaya dayalı fizik öğretiminin başarı ve motivasyona etkisi ve öğretmen adaylarının öğretime yönelik görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(2), 110-143.
 • Shih, B. Y., Chen, T. H., Cheng, M. H., Chen, C. Y., & Chen, B. W. (2013). How to manipulate interactive E-book on learning natural catastrophe—an example of structural mechanics using power machine. Natural Hazards, 65(3), 1637-1652.
 • Sing, K. M., & Chew, C. (2009, November). An inquiry approach in learning science with engaging web-based multimedia interactive resources. International Science Education Conference, Singapore.
 • Soga, T., Nakahara, T., Kawana, N., Fuse, I., & Nakamura, Y. (2015, October). Interactive learning using e-books connected with moodle and development of sharing environments for teaching materials. E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education.
 • Songer, N. B., Lee, H. S., & Kam, R. (2002). Technology‐rich inquiry science in urban classrooms: What are the barriers to inquiry pedagogy? Journal of Research in Science Teaching, 39(2), 128-150.
 • Steininger, R., & Lembens, A. (2012). Involving students in research on the use and construction of concept cartoons for chemistry classes. ESERA 2011 Conference, Science Learning and Citizenship, Lyon, France.
 • Stephenson, P., & Warwick, P. (2002). Using concept cartoons to support progression in students' understanding of light. Physics Education, 37(2), 135-141.
 • Tania, L., & Fadiawati, N. (2015). Development of interactive e-book based on chemical representation refer to curriculum 2013. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 4(2), 164-169.
 • Tatar, N., & Kuru, M. (2009). Açıklamalı yöntemlere karşı araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımı: İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 153-165.
 • TUSİAD (2017). 2023’e doğru Türkiye’de STEM gereksinimi. http://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/9735-2023-e-dog-ru-tu-rkiye-de-stem-gereksinimi adresinden 26.03.2018 tarihinde edinilmiştir.
 • Türkmen, H. (2009). An effect of technology based inquiry approach on the learning of" Earth, Sun, & Moon" subject. Asia-Pacific Forum on Science Learning & Teaching, 10(1), 1-20.
 • Varol, F., Özer, S., & Türel, Y. K. (2014). ARCS motivasyon modeline yönelik tasarlanan z-kitaplara ilişkin görüşler. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(3), 1-8.
 • Wirawan, I., & Unesa, J. K. F. (2012). The development of international standard curriculum interactive chemistry e-book on acids, bases and salts topic at grade VII OF SMP. UNESA Journal of Chemical Education, 1(1), 230-234.
 • Wu, P. L., Wu, L. C., Shih, W. L., & Wu, M. L. (2014). A comparison study on the influence of implementing inquiry-based instruction on science learning motivation and interest. Asian Journal of Management Sciences & Education, 3(3), 74-82.
 • Yakışan, M., Yel, M., & Mutlu, M. (2013). Biyoloji öğretiminde bilgisayar animasyonlarının kullanılmasına yönelik öğrenci görüşleri. Turkish Journal of Education, 2(3), 30-39.
 • Yang, K. T., Wang, T. H., & Kao, Y. C. (2012). How an interactive whiteboard impacts a traditional classroom. Education as Change, 16(2), 313-332.
 • Zhang-Kennedy, L., & Chiasson, S. (2016, June). Teaching with an interactive e-book to improve children's online privacy knowledge. 15th International Conference on Interaction Design and Children, Manchester, United Kingdom.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ümmühan ORMANCI> (Sorumlu Yazar)

0000-0003-3669-4537
Türkiye


Salih ÇEPNİ>

0000-0003-2343-8796

Teşekkür Bu çalışma, birinci yazarın doktora tezinden türetilmiştir.
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2020
Başvuru Tarihi 23 Mayıs 2019
Kabul Tarihi 29 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tojqi569211, journal = {Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry}, eissn = {1309-6591}, address = {}, publisher = {Abdullah KUZU}, year = {2020}, volume = {11}, number = {2}, pages = {247 - 279}, doi = {10.17569/tojqi.569211}, title = {Views on Interactive E-Book Use in Science Education of Teachers and Students Who Perform E-book Applications}, key = {cite}, author = {Ormancı, Ümmühan and Çepni, Salih} }
APA Ormancı, Ü. & Çepni, S. (2020). Views on Interactive E-Book Use in Science Education of Teachers and Students Who Perform E-book Applications . Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry , 11 (2) , 247-279 . DOI: 10.17569/tojqi.569211
MLA Ormancı, Ü. , Çepni, S. "Views on Interactive E-Book Use in Science Education of Teachers and Students Who Perform E-book Applications" . Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 11 (2020 ): 247-279 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tojqi/issue/54063/569211>
Chicago Ormancı, Ü. , Çepni, S. "Views on Interactive E-Book Use in Science Education of Teachers and Students Who Perform E-book Applications". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 11 (2020 ): 247-279
RIS TY - JOUR T1 - Uygulamaları Gerçekleştiren Öğretmen ve Öğrencilerin Fen Eğitiminde Etkileşimli E-Kitap Kullanımına İlişkin Görüşleri AU - ÜmmühanOrmancı, SalihÇepni Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17569/tojqi.569211 DO - 10.17569/tojqi.569211 T2 - Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry JF - Journal JO - JOR SP - 247 EP - 279 VL - 11 IS - 2 SN - -1309-6591 M3 - doi: 10.17569/tojqi.569211 UR - https://doi.org/10.17569/tojqi.569211 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry Views on Interactive E-Book Use in Science Education of Teachers and Students Who Perform E-book Applications %A Ümmühan Ormancı , Salih Çepni %T Views on Interactive E-Book Use in Science Education of Teachers and Students Who Perform E-book Applications %D 2020 %J Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry %P -1309-6591 %V 11 %N 2 %R doi: 10.17569/tojqi.569211 %U 10.17569/tojqi.569211
ISNAD Ormancı, Ümmühan , Çepni, Salih . "Views on Interactive E-Book Use in Science Education of Teachers and Students Who Perform E-book Applications". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 11 / 2 (Nisan 2020): 247-279 . https://doi.org/10.17569/tojqi.569211
AMA Ormancı Ü. , Çepni S. Views on Interactive E-Book Use in Science Education of Teachers and Students Who Perform E-book Applications. TOJQI. 2020; 11(2): 247-279.
Vancouver Ormancı Ü. , Çepni S. Views on Interactive E-Book Use in Science Education of Teachers and Students Who Perform E-book Applications. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2020; 11(2): 247-279.
IEEE Ü. Ormancı ve S. Çepni , "Views on Interactive E-Book Use in Science Education of Teachers and Students Who Perform E-book Applications", Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, c. 11, sayı. 2, ss. 247-279, Nis. 2020, doi:10.17569/tojqi.569211