Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 1309-6591 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Abdullah KUZU |


TOJQI, eğitim bilimleri alanında nitel araştırma, karma araştırma ya da eylem araştırması yöntemleri ile gerçekleştirilmiş nitelikli ve orijinal araştırma makaleleri yayınlayan açık erişimli, hakemli, uluslararası bir dergidir. TOJQI, yılda dört kez yayınlanmaktadır (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim)

TOJQI, Cilt 5, Sayı 1 (2014 Ocak sayısı)'ndan itibaren Tübitak Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında taranmaya başlanmıştır.

158 TOJQI'nin Ekim 2019 sayısı (Cilt 10, Sayı 3) konuk editörlüğünü  Prof.Dr. S. Şengül Anagün yürütecektir.

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry

e-ISSN 1309-6591 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Abdullah KUZU |
Kapak Resmi


TOJQI, eğitim bilimleri alanında nitel araştırma, karma araştırma ya da eylem araştırması yöntemleri ile gerçekleştirilmiş nitelikli ve orijinal araştırma makaleleri yayınlayan açık erişimli, hakemli, uluslararası bir dergidir. TOJQI, yılda dört kez yayınlanmaktadır (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim)

TOJQI, Cilt 5, Sayı 1 (2014 Ocak sayısı)'ndan itibaren Tübitak Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında taranmaya başlanmıştır.

158 TOJQI'nin Ekim 2019 sayısı (Cilt 10, Sayı 3) konuk editörlüğünü  Prof.Dr. S. Şengül Anagün yürütecektir.

Dizinler