Cilt: 11 - Sayı: 4

Yıl: 2020

Sayı Editör Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Elif Buğra KUZU DEMİR Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye 0000-0003-1779-5340
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Açık ve Uzaktan Öğrenme, Bilişim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Teknolojileri, Materyal Geliştirme, Öğretim Tasarımı, Uzaktan Eğitim Tasarımı ve Yönetimi
Prof. Dr. Abdullah KUZU ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Açık ve Uzaktan Öğrenme, Eğitim Teknolojileri, Materyal Geliştirme, Öğretim Tasarımı, Uzaktan Eğitim Tasarımı ve Yönetimi, Bilişim Sistemleri, Sosyal Medya Uygulamaları ve Analizi, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Prof. Dr. Işıl KABAKÇI YURDAKUL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme