Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Algılanan Destinasyon Yiyecek İçecek İmajının Tekrar Ziyarete Etkisi

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 2, 185 - 195, 01.11.2019

Öz

Günümüzde çeşitli sebeplerle seyahatlerin artması, bölge turizmini geliştirmekte, bölge halkına turizm bilincini aşılamakta, gelen ziyaretçilere de farklı deneyim kazandırmaktadır. Gerçekleştirilen bu turistik faaliyetlerde yiyecek ve içecek tüketimi günlük yeme-içme alışkanlıklarının bir tekrarı olmayıp, farklı ve daha önce tadılmamış lezzetler/gıdaları tatmayı kapsayan çekici bir deneyimi oluşturmaktadır. Yüksek tatmin sağlanmış bir tatil deneyimi turistlerin destinasyon algısına pozitif yönde etki etmekte ve aynı zamanda tekrar ziyaret niyetinde de etkili olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı farklı motivasyonlar ile turistik faaliyetlere katılan turistlerde, ziyaret edilen bölgedeki yiyecek ve içeceklerin lezzetinin nasıl bir algı yarattığını incelemek ve destinasyon seçiminde yöresel yemeklerin rolünü ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Mardin ve Şanlıurfa illerini farklı amaçlarla ziyaret eden turistler arasından seçilen 390 ziyaretçi oluşturmaktadır. Araştırmada nicel veri toplama yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizinde mutlak ve yüzde değer faktör analizi, basit regresyon ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan ziyaretçilerin yarısından fazlası 18-44 yaş aralığında, ön lisans ve lisans eğitime sahiptir. Ziyaretçilerin %84’ü bulundukları destinasyonu daha önce ziyaret ettiklerini belirtmişlerdir. Yapılan basit regresyon analizine göre destinasyon imajı üzerinde yöresel yemeklerin anlamlı pozitif bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. 

Kaynakça

 • Ab Karim, M. S. (1994). Culinary Tourism as a Destination Attraction: An Empirical Examination of the Destination's Food Image and Information Sources. New York University, New York, USA.
 • Ab Karim, M. S., & Chi, C. G. (2010) Culinary Tourism as a Destination Attraction: An Empirical Examination of Destinations' Food Image. Journal of Hospitality Marketing & Management, 19 (6), 531-555.
 • Aslan, Z., Güneren, E. & Çoban, G. (2014). Destinasyon Markalaşma Sürecinde Yöresel Mutfağın Rolü: Nevşehir Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2 (4), 3-13.
 • Balcı, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma. 9. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Baloğlu, S. & McClearly, K. W. (1999). A Model of Destination Image Formation. Annals of Tourism Research, 26 (4), 868-897.
 • Beerly, A. & Martin, J. D. (2004). Factors Influencing Destınatıon Image. Annals of Tourism Research, 31 (3), 657–681.
 • Chen, Q. (2013). An Investigation of Food Tourism in Chongqing. International Journal of Management Cases, 15 (4), 110-122.
 • Gallarza, M. G., Saura, I. G. & Garcia, H. C. (2002). Destination Image: Towards a Conceptual Framework, Annals of Tourism Research, 29 (1) 56-78.
 • Hatipoğlu, A., Zengin, B., Batman, O. & Şengül, S. (2013). Yöresel Yemeklerin, Kırsal Turizm İşletmeleri Mönülerinde Kullanım Düzeyleri: Gelveri Örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3 (1), 06-11.
 • Hu, Y. & Ritchie, J. (1993). Measuring destination attractiveness: A contextual approach. Journal of Travel Research, Fall, 25-34.
 • Hunt, J. (1975). Image as a factor in tourism development. Journal of Travel Research, 13(3), 1-7.
 • Kocaman, S. (2012). Destinasyon Yönetimi Kapsamında Marka Kimliğine Etki Eden Faktörlerin Marka İmajına Etkisi: Alanya Örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Lee, I. & Arcodia, C. (2011). The Role of Regional Food Festivals for Destination Branding. International Journal of Tourism Research, 13, 355-367.
 • Lertputtarak, S. (2012). The Relationship between Destination Image, Food Image, and Revisiting Pattaya, Thailand. International Journal of Business and Management, 7 (5), 111-122.
 • Leong, Q. L., Othman, M., Mohd Adzahan, N. & Ab Karim, M. S. (2012). A Model of Malaysian Food Image Components: Towards Building a Sustainable Tourism Product. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 20 (2), 301-315.
 • Lin, Y. (2006). Food Images in Destination Marketing. Purdue University, West Lafayette, Indiana.
 • Quan, S. & Wang, N. (2004). Towards a Structural Model of the Tourist Experience: An Illustration from Food Experiences In Tourism. Tourism Management, 25, 297-305.
 • Özdamar, K., Odabaşı, Y., Hoşcan, Y., Bir, A. A., Kırcaali-İftar, G., Özmen, A. & Uzuner, Y. (1999). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri). www.anadolu.edu.tr/aos/kitap/ioltp/2294/unite01.pdf adresinden alınmıştır.
 • Renko, S., Renko, N. & Polonijo, T. (2010). Understanding the Role of Food in Rural Tourism Development in a Recovering Economy. Journal of Food Products Marketing, 16 (3), 309-324.
 • Seo, S., Yun, N. & Kim, O. Y. (2014). Destination Food Image and Intention to Eat Destination Foods: A View from Korea. Current Issues in Tourism, 1-22. Erişim Adresi: http://dx.doi.org/10.1080/13683500.2014.934210.
 • Serçeoğlu, N. (2014). Yöre Halkının Mutfak Kültürünü Tanıma Durumunun Tespit Edilmesi: Erzurum İli Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2 (4), 36-46.

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 2, 185 - 195, 01.11.2019

Öz

Kaynakça

 • Ab Karim, M. S. (1994). Culinary Tourism as a Destination Attraction: An Empirical Examination of the Destination's Food Image and Information Sources. New York University, New York, USA.
 • Ab Karim, M. S., & Chi, C. G. (2010) Culinary Tourism as a Destination Attraction: An Empirical Examination of Destinations' Food Image. Journal of Hospitality Marketing & Management, 19 (6), 531-555.
 • Aslan, Z., Güneren, E. & Çoban, G. (2014). Destinasyon Markalaşma Sürecinde Yöresel Mutfağın Rolü: Nevşehir Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2 (4), 3-13.
 • Balcı, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma. 9. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Baloğlu, S. & McClearly, K. W. (1999). A Model of Destination Image Formation. Annals of Tourism Research, 26 (4), 868-897.
 • Beerly, A. & Martin, J. D. (2004). Factors Influencing Destınatıon Image. Annals of Tourism Research, 31 (3), 657–681.
 • Chen, Q. (2013). An Investigation of Food Tourism in Chongqing. International Journal of Management Cases, 15 (4), 110-122.
 • Gallarza, M. G., Saura, I. G. & Garcia, H. C. (2002). Destination Image: Towards a Conceptual Framework, Annals of Tourism Research, 29 (1) 56-78.
 • Hatipoğlu, A., Zengin, B., Batman, O. & Şengül, S. (2013). Yöresel Yemeklerin, Kırsal Turizm İşletmeleri Mönülerinde Kullanım Düzeyleri: Gelveri Örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3 (1), 06-11.
 • Hu, Y. & Ritchie, J. (1993). Measuring destination attractiveness: A contextual approach. Journal of Travel Research, Fall, 25-34.
 • Hunt, J. (1975). Image as a factor in tourism development. Journal of Travel Research, 13(3), 1-7.
 • Kocaman, S. (2012). Destinasyon Yönetimi Kapsamında Marka Kimliğine Etki Eden Faktörlerin Marka İmajına Etkisi: Alanya Örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Lee, I. & Arcodia, C. (2011). The Role of Regional Food Festivals for Destination Branding. International Journal of Tourism Research, 13, 355-367.
 • Lertputtarak, S. (2012). The Relationship between Destination Image, Food Image, and Revisiting Pattaya, Thailand. International Journal of Business and Management, 7 (5), 111-122.
 • Leong, Q. L., Othman, M., Mohd Adzahan, N. & Ab Karim, M. S. (2012). A Model of Malaysian Food Image Components: Towards Building a Sustainable Tourism Product. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 20 (2), 301-315.
 • Lin, Y. (2006). Food Images in Destination Marketing. Purdue University, West Lafayette, Indiana.
 • Quan, S. & Wang, N. (2004). Towards a Structural Model of the Tourist Experience: An Illustration from Food Experiences In Tourism. Tourism Management, 25, 297-305.
 • Özdamar, K., Odabaşı, Y., Hoşcan, Y., Bir, A. A., Kırcaali-İftar, G., Özmen, A. & Uzuner, Y. (1999). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri). www.anadolu.edu.tr/aos/kitap/ioltp/2294/unite01.pdf adresinden alınmıştır.
 • Renko, S., Renko, N. & Polonijo, T. (2010). Understanding the Role of Food in Rural Tourism Development in a Recovering Economy. Journal of Food Products Marketing, 16 (3), 309-324.
 • Seo, S., Yun, N. & Kim, O. Y. (2014). Destination Food Image and Intention to Eat Destination Foods: A View from Korea. Current Issues in Tourism, 1-22. Erişim Adresi: http://dx.doi.org/10.1080/13683500.2014.934210.
 • Serçeoğlu, N. (2014). Yöre Halkının Mutfak Kültürünü Tanıma Durumunun Tespit Edilmesi: Erzurum İli Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2 (4), 36-46.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şeyhmus DEMİRCAN Bu kişi benim
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-2475-0207
Türkiye


Çağla ÖZER> (Sorumlu Yazar)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8471-8607


Gözde Nur COŞKUN Bu kişi benim

0000-0002-5703-9198


Hüseyin ÇEKEN>
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6614-3018

Yayımlanma Tarihi 1 Kasım 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { touraj632392, journal = {Turizm Akademik Dergisi}, eissn = {2149-1690}, address = {}, publisher = {Muharrem TUNA}, year = {2019}, volume = {6}, number = {2}, pages = {185 - 195}, title = {Algılanan Destinasyon Yiyecek İçecek İmajının Tekrar Ziyarete Etkisi}, key = {cite}, author = {Demircan, Şeyhmus and Özer, Çağla and Coşkun, Gözde Nur and Çeken, Hüseyin} }
APA Demircan, Ş. , Özer, Ç. , Coşkun, G. N. & Çeken, H. (2019). Algılanan Destinasyon Yiyecek İçecek İmajının Tekrar Ziyarete Etkisi . Turizm Akademik Dergisi , 6 (2) , 185-195 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/50389/632392
MLA Demircan, Ş. , Özer, Ç. , Coşkun, G. N. , Çeken, H. "Algılanan Destinasyon Yiyecek İçecek İmajının Tekrar Ziyarete Etkisi" . Turizm Akademik Dergisi 6 (2019 ): 185-195 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/50389/632392>
Chicago Demircan, Ş. , Özer, Ç. , Coşkun, G. N. , Çeken, H. "Algılanan Destinasyon Yiyecek İçecek İmajının Tekrar Ziyarete Etkisi". Turizm Akademik Dergisi 6 (2019 ): 185-195
RIS TY - JOUR T1 - Algılanan Destinasyon Yiyecek İçecek İmajının Tekrar Ziyarete Etkisi AU - ŞeyhmusDemircan, ÇağlaÖzer, Gözde NurCoşkun, HüseyinÇeken Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Turizm Akademik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 195 VL - 6 IS - 2 SN - -2149-1690 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turizm Akademik Dergisi Algılanan Destinasyon Yiyecek İçecek İmajının Tekrar Ziyarete Etkisi %A Şeyhmus Demircan , Çağla Özer , Gözde Nur Coşkun , Hüseyin Çeken %T Algılanan Destinasyon Yiyecek İçecek İmajının Tekrar Ziyarete Etkisi %D 2019 %J Turizm Akademik Dergisi %P -2149-1690 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Demircan, Şeyhmus , Özer, Çağla , Coşkun, Gözde Nur , Çeken, Hüseyin . "Algılanan Destinasyon Yiyecek İçecek İmajının Tekrar Ziyarete Etkisi". Turizm Akademik Dergisi 6 / 2 (Kasım 2019): 185-195 .
AMA Demircan Ş. , Özer Ç. , Coşkun G. N. , Çeken H. Algılanan Destinasyon Yiyecek İçecek İmajının Tekrar Ziyarete Etkisi. Turizm Akademik Dergisi. 2019; 6(2): 185-195.
Vancouver Demircan Ş. , Özer Ç. , Coşkun G. N. , Çeken H. Algılanan Destinasyon Yiyecek İçecek İmajının Tekrar Ziyarete Etkisi. Turizm Akademik Dergisi. 2019; 6(2): 185-195.
IEEE Ş. Demircan , Ç. Özer , G. N. Coşkun ve H. Çeken , "Algılanan Destinasyon Yiyecek İçecek İmajının Tekrar Ziyarete Etkisi", Turizm Akademik Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 185-195, Kas. 2019