ISSN: 1302-1370
e-ISSN: 1302-1370
Başlangıç: 1990
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Kapak Resmi
       

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi http://turkpdrdergisi.com/index.php/pdr/index adresi üzerinden yayın faaliyetlerini sürdürmektedir.

Lütfen başvurularınızı dergi adresimiz üzerinden gerçekleştiriniz.

TR DİZİN 2020 Etik Kriterleri doğrultusunda, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için "Etik Kurul Belgesi" zorunlu kılınmıştır. Bu bağlamda makalenin yöntem kısmında Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) eklenmesi gerekmektedir. Etik Kurul Onayı bulunmayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır. 


2020 yılı itibariyle dergimizin yayın dili yalnızca İngilizcedir. 

Saygılarımızla,

2021 - Cilt: 11 Sayı: 62

Araştırma Makalesi

3. The Disease Process Experiences of Women Diagnosed with Breast Cancer in the Psycho-Social Context

Araştırma Makalesi

5. Association between Social Connectedness and Well-Being: A Study of the Mediating Role of Psychological Vulnerability

Araştırma Makalesi

6. Investigation of the Relationship Among Childhood Traumas and Self-Harming Behaviours, Depression, Psychoform and Somatoform Dissociation in Female University Students

Araştırma Makalesi

7. Psychological Resilience and Life Satisfaction of Healthcare Professionals in Turkey: The Mediating Role of Fear of COVID