ISSN: 1302-1370
e-ISSN: 1302-1370
Başlangıç: 1990
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Kapak Resmi
       

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi http://turkpdrdergisi.com/index.php/pdr/index adresi üzerinden yayın faaliyetlerini sürdürmektedir.

Lütfen başvurularınızı dergi adresimiz üzerinden gerçekleştiriniz.

TR DİZİN 2020 Etik Kriterleri doğrultusunda, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için "Etik Kurul Belgesi" zorunlu kılınmıştır. Bu bağlamda makalenin yöntem kısmında Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) eklenmesi gerekmektedir. Etik Kurul Onayı bulunmayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır. 


2020 yılı itibariyle dergimizin yayın dili yalnızca İngilizcedir. 

Saygılarımızla,

2022 - Cilt: 12 Sayı: 66

Araştırma Makalesi

1. Counselors’ Views About Their Training Supervision: A Qualitative Survey

Araştırma Makalesi

3. Turkish Adaptation of Basic Psychological Needs For Energy Conservation: Reliability and Validity Study

Araştırma Makalesi

4. The Study of Adaptation of the Positive and Negative Rumination Scale into Turkish

Araştırma Makalesi

7. The Association Between Sports Character and Mental Well-Being

Araştırma Makalesi

8. Predicting Trait Anxiety and Depression Symptomatology in Young Adults: The Role of Positive Early Childhood Memories

Araştırma Makalesi

9. Examination of the Relationship Between Fears of Compassion and Anxiety in Adults