Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1302-1370 | e-ISSN 1302-1370 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1990 | Yayıncı Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği |


Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi http://pdrdergisi.org adresi üzerinden yayın faaliyetlerini sürdürmektedir. Lütfen başvurularınızı dergi adresimiz üzerinden gerçekleştiriniz.

Saygılarımızla,

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

ISSN 1302-1370 | e-ISSN 1302-1370 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1990 | Yayıncı Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği |
Kapak Resmi


Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi http://pdrdergisi.org adresi üzerinden yayın faaliyetlerini sürdürmektedir. Lütfen başvurularınızı dergi adresimiz üzerinden gerçekleştiriniz.

Saygılarımızla,

Cilt 9 - Sayı 53 - Haz 2019
 1. Birey Merkezli Terapiye Dayalı Bir Psiko-Eğitim Programı Akademik Erteleme Davranışı Üzerinde Ne Kadar Etkili? Bir Değerlendirme Çalışması
  Sayfalar 261 - 295
  Özgür Salih Kaya, Hatice Odacı
 2. Çocuk ve Ergenlerde Siber Zorbalıkla Başa Çıkmada Gerçeklik Terapisinin Etkililiğinin İncelenmesi
  Sayfalar 297 - 315
  Gülen Uygarer
 3. Examination of School Counselors' Statewide Listserv Interactions
  Sayfalar 317 - 341
  Rex Stockton, Sabri Doğan
 4. Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğinin (Psychological Maltreatment of Women Inventory) Türk Kültürüne Uyarlanması
  Sayfalar 341 - 371
  Senem Ezgi Vatandaşlar, Zeynep Hatipoğlu Sümer
 5. Kurum Deneyimi Dersi Kapsamında Günlük Yazmanın Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) Adaylarının Mesleki Gelişimine Katkısının İncelenmesi
  Sayfalar 373 - 409
  Abdullah Sürücü, Ali Ünal, Atila Yıldırım
 6. Psikolojik Danışmanların Yabancılaşması Üzerinde Algıladıkları Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Rolünün İncelenmesi
  Sayfalar 411 - 449
  Okan Yılmazlar, Fatih Camadan
 7. Türk ve Amerikan Üniversite Öğrencilerinin Duygularını Tanıma ve İfade Etme Zorluğunun Pozitif-Negatif Duygu Durumlarını Yordama Gücü
  Sayfalar 451 - 482
  Behire Kuyumcu, Mehmet Güven, Fatma İnceman Kara
 8. Sınıf Öğretmenleri ve Okul Psikolojik Danışmanları Birbirlerini Nasıl Algılamaktadır?
  Sayfalar 482 - 521
  Zehra Kılıç Özmen, Yücel Kabapınar
 9. Turkish Adaptation of Mathematics Achievement Emotions Questionnaire (AEQ-M): Reliability and Validity Study
  Sayfalar 523 - 545
  Başak Çalık, Yeşim Çapa Aydın
 10. Guilt and School Satisfaction among Turkish Adolescents: The Mediating Role of Self-esteem
  Sayfalar 547 - 563
  Begüm Satıcı, Emine Göçet Tekin, Mehmet Engin Deniz
 11. Yaşam Doyumu ile Sıkıntıyı Tolere Etme Arasındaki İlişkide İyimserliğin Aracı Etkisi
  Sayfalar 565 - 588
  Selahattin Avşaroğlu, Hayri Koç