ISSN: 1302-1370
e-ISSN: 1302-1370
Başlangıç: 1990
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Kapak Resmi
       

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi http://turkpdrdergisi.com/index.php/pdr/index adresi üzerinden yayın faaliyetlerini sürdürmektedir.

Lütfen başvurularınızı dergi adresimiz üzerinden gerçekleştiriniz.

TR DİZİN 2020 Etik Kriterleri doğrultusunda, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için "Etik Kurul Belgesi" zorunlu kılınmıştır. Bu bağlamda makalenin yöntem kısmında Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) eklenmesi gerekmektedir. Etik Kurul Onayı bulunmayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır. 


2020 yılı itibariyle dergimizin yayın dili yalnızca İngilizcedir. 

Saygılarımızla,

2022 - Cilt: 12 Sayı: 64

Araştırma Makalesi

5. Investigation of Deadly and Caring Habits in Romantic Relationships

Araştırma Makalesi

6. Validity and Reliability of Turkish Version of Skills Confidence Inventory