ISSN: 1302-1370
e-ISSN: 1302-1370
Başlangıç: 1990
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Kapak Resmi
       

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi DergiPark Sistemi üzerinden yayın faaliyetlerini sürdürmektedir.

Lütfen başvurularınızı DergiPark üzerinden gerçekleştiriniz.

TR DİZİN 2020 Etik Kriterleri doğrultusunda, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için "Etik Kurul Belgesi" zorunlu kılınmıştır. Bu bağlamda makalenin yöntem kısmında Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) eklenmesi gerekmektedir. Etik Kurul Onayı bulunmayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır. 


2020 yılı itibariyle dergimizin yayın dili yalnızca İngilizcedir. 

Saygılarımızla,

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Kasım 2022

2022 - Cilt: 12 Sayı: 67

Araştırma Makalesi

6. The Effect of Psychodrama on The Burnout Level of School Counselors

Araştırma Makalesi

7. Revision Study of the Romantic Relationship Assessment Scale (RRAS-RF)

Araştırma Makalesi

Psychological Effects of the Pandemic on Turkish University Students During the Period of Return to Universities

Manual of submission system

Please view the manual of the Dergipark submission system before then submit your manuscript. 

English Guide