Dergi Kurulları

Editor-in-Chief

Prof. Dr. Mehmet AYDIN Ordu University, Fatsa Faculty of Marine Science, Fatsa, Ordu, Turkey 0000-0003-1163-6461 Türkiye
Uygulamalı Bilgi İşleme, Balıkçılık Yönetimi, Hidrobiyoloji, Sucul Kültür ve Balıkçılık

Technical Editor

Dr. Öğr. Üyesi Enes Fatih PEHLİVAN ORDU ÜNİVERSİTESİ, FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 0000-0003-4956-1098 Türkiye Web
Türbülanslı Akışlar, Akışkan Akışı, Isı ve Kütle Transferinde Hesaplamalı Yöntemler (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Dahil), Makine Mühendisliği, Gemi Ana ve Yardımcı Makineleri
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Gıda Teknolojileri, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Güvenliği, İzlenebilirliği, Sertifikasyonu ve Özgünlüğü, Et Teknolojisi, Avlanma Sonrası Balıkçılık Teknolojileri (Ulaşım dahil), Gıda Bilimleri
Arş. Gör. Fırat SİVRİ ORDU UNIVERSITY, FATSA FACULTY OF MARINE SCIENCES, DEPARTMENT OF MARINE TRANSPORTATION MANAGEMENT ENGINEERING 0000-0002-3666-0284 Türkiye
Deniz Ulaştırma Mühendisliği
Arş. Gör. Fatih TONOĞLU ORDU UNIVERSITY, FATSA FACULTY OF MARINE SCIENCES, DEPARTMENT OF MARINE TRANSPORTATION MANAGEMENT ENGINEERING 0000-0003-3372-2977 Türkiye
Deniz Ulaştırma Mühendisliği

Marine Sciences Section Editors

Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi 0000-0001-5456-0925 Türkiye
Hidrobiyoloji, Su Ürünleri Teknolojileri, Sucul Kültür ve Balıkçılık
Prof. Dr. Sevim KÖSE Karadeniz Teknik Üniversitesi 0000-0001-6029-0458 Türkiye
Avlanma Sonrası Balıkçılık Teknolojileri (Ulaşım dahil)
Zafer TOSUNOĞLU Ege University 0000-0002-1168-9611 Türkiye
Avlanma Sonrası Balıkçılık Teknolojileri (Ulaşım dahil), Sucul Kültür ve Balıkçılık
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Prof. Dr. Nuket SİVRİ İstanbul University-Cerrahpasa, Environmental Engineering 0000-0002-4269-5950 Türkiye Web

Dr. Nüket Sivri, 2003 yılından beri öğretim üyesi olduğu İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Çevre Mühendisliği Bölümü’nde halen Profesör olarak görev yapmaktadır. Doktora derecesini de aldığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi'nde 1990-2003 yılları arasında akademisyen olarak çalışmıştır. Doktora sonrası araştırmalarını, İngiltere’de Plymouth Marine Laboratuvarı (PML)'nda tamamlayan Dr. Nüket Sivri, Doçentlik aşamasında, kıyısal alanların çevresel etkileşimleri ve mikrobiyal değişimler, farklı çevresel ortamlarda antibiyotik direnç mekanizmaları ana başlıklarında proje ve çalışmalar yürütmüştür. Özellikle son 20 yıldır takip ettiği “İstanbul kıyısal alanında”, antropojenik baskılar ve etkileri konusunda farklı projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. Bölgesel ve küresel ölçekte sucul ekosistemler ile kıyı alanı çevresel etki değerlendirmesi, sucul ekosistemlerde antibakteriyel direnç, su sanitasyonu ve su kalitesi, iç-dış ortam mikrobiyal hava kalitesi ana çalışma konularıdır. Son dönemlerde çalışma ekibi ile dünyada güncel araştırma konuları olan “denizel ekosistemlerde endüstriyel ve evsel atık suların toksisitesinin tespitinde hızlı yöntemler geliştirmek” ve “mikroplastiklerin sucul mikroorganizmalar üzerindeki etkilerini belirlemek” üzerine hem ulusal ve hem de uluslararası nitelikte projelere odaklanmıştır.
Çalışma alanında, 280’den fazla ulusal ve uluslararası bilimsel yayını ile 6 adet kitap bölümü yazarlığı bulunan, 10'dan fazla dergide editör, editor yardımcısı, alan editörü, yayın kurulu üyesi gibi farklı görevler üstlenen Dr. Sivri, Türkiye’de 6 üniversitede yurt dışında ise 2 üniversitede, lisans ve lisansüstü olmak üzere, branşı ile ilgili 14 farklı ders vermiştir. Akademik gelişimin temel anlamı olan Lisans üstü öğrenci yetiştirme ilkesine bağlı olarak, 15 tezin tamamlanmasında danışmanlık görevi üstlenmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 14 numaralı başlığı olan “Sudaki Yaşam”a ilişkin tüm alt başlıklarda çalışmalar yaptığı için, 2021 tarihinde TULIP Çevre Ödülü almaya hak kazanmıştır.  Halen Marmara Belediyeler Birliği, TUBITAK ve Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından oluşturulan “Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu” üyesidir. Aynı zamanda, TÜBA-Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu aktif üyesi olarak çalışmaktadır. 

Su Kalitesi ve Su Kirliliği, Çevresel Biyojeokimya, Çevre Mühendisliği
Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi Türkiye
Su Ürünleri Teknolojileri
Prof. Dr. Bülent VEREP University of Recep Tayyip Erdoğan, Faculty of Fisheries and Aquatic Sciences, Department of Basic Fisheries Sciences, Marine Biology 0000-0003-4238-8325 Türkiye Web
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Prof. Dr. Evren TUNCA ORDU ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2842-2411 Türkiye
Hidrobiyoloji
Prof. Dr. Ali Muzaffer FEYZİOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi 0000-0003-1171-5493 Türkiye Web
Uygulamalı Bilgi İşleme, Deniz ve Nehir Ağzı Ekolojisi , Hidrobiyoloji
Prof. Dr. Önder YILDIRIM MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 0000-0003-2591-0310 Türkiye Web
Balık Yetiştiriciliği
Prof. Dr. Semih ENGİN İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 0000-0002-2918-2552 Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Prof. Dr. Hacer SAĞLAM KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Su Ürünleri Teknolojileri
Prof. Dr. Cengiz MUTLU Giresun University 0000-0002-9741-4167 Türkiye
Hidrobiyoloji
Prof. Dr. Ahmet Mutlu GÖZLER RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ Türkiye Web
Hidrobiyoloji
Prof. Dr. Deniz ERGÜDEN Iskenderun Technical University, Marine Sciences and Technology Faculty, Deparment of Marine Sciences, Iskenderun, Turkey 0000-0002-2597-2151 Türkiye Web

I have been working on Alien and Invasive Species for over 17 years and also Marine biodiversity for over 20 years.

Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri, Çevre Ekonomisi, Biyoemniyet Bilimi ve İstilacı Türler Ekolojisi, Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik, Sucul Kültür ve Balıkçılık (Diğer), Su Ürünleri Teknolojileri, Hayvan Sistematiği ve Taksonomi, Ekoloji, Biyoloji
Doç. Coşkun ERÜZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü, Çamburnu, Sürmene, Trabzon 0000-0002-2384-9010 Türkiye Web
Su Kalitesi ve Su Kirliliği, Turizm, Oşinografi, Doğal Kaynak Yönetimi, Yüzey Suyu Kalite Süreçleri ve Bozulmuş Tortu Ölçümü, Çevre Mühendisliği
Doç. Dr. Rahşan Evren MAZLUM RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9556-2679 Türkiye
Balıkçılık Yönetimi, Balık Biyolojisi, Su Ürünleri Teknolojileri, Sucul Kültür ve Balıkçılık
Doç. Dr. Yılmaz ÇİFTCİ Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Türkiye
Popülasyon genetiği, Filogenetik, Moleküler genetik
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Doç. Dr. Hüseyin SEVGİLİ ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Su Ürünleri Teknolojileri, Kabuklu Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Sucul Kültür ve Balıkçılık
Hayvan Sistematiği ve Taksonomi
Prof. Dr. Hakkı DERELİ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi 0000-0002-1240-8922 Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık (Diğer), Balıkçılık Yönetimi, Su Ürünleri Teknolojileri
Doç. Dr. Sibel ALAGÖZ ERGÜDEN Cukurova University Türkiye
Uygulamalı Bilgi İşleme, Hidrobiyoloji
Doç. Dr. Serpil SERDAR Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Türkiye
Hayvansal Üretim, Sucul Kültür ve Balıkçılık, Gıda Bilimleri, Çevre Mühendisliği
Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR Sinop University, Fisheries Faculty, Department of Fishing and Processing Technology 0000-0002-2247-0703 Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık (Diğer), Balıkçılık Yönetimi, Balık Biyolojisi, Su Ürünleri Teknolojileri, Sucul Kültür ve Balıkçılık
Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ Cukurova University Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Dr. Öğr. Üyesi Koray KORKMAZ ORDU ÜNİVERSİTESİ, FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Türkiye
Balık Yetiştiriciliği
Dr. Öğr. Üyesi Adil SÖZER ORDU ÜNİVERSİTESİ, FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Türkiye
Mühendislik
Doç. Dr. Serap SAMSUN ORDU UNIVERSITY, FATSA FACULTY OF MARINE SCIENCES Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Doç. Uğur KARADURMUŞ BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5827-0404 Türkiye Web
Uygulamalı Bilgi İşleme, Su Ürünleri Teknolojileri, Sucul Kültür ve Balıkçılık, Hidrobiyoloji, Balıkçılık Yönetimi, Balık Biyolojisi, İklim Değişikliğinin Ekolojik Etkileri ve Ekolojik Adaptasyon, Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik
Doç. Dr. Demet BİLTEKİN Istanbul Technical University 0000-0003-2976-0321 Türkiye
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği, Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Ebru YILMAZ ORDU ÜNİVERSİTESİ, FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 0000-0002-4090-558X Türkiye
Balık Yetiştiriciliği

Maritime Transportation Section Editors

Prof. Dr. Ersan BAŞAR KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 0000-0002-1458-4102 Türkiye Web
Deniz İşletmeciliği, Ulaşım ve Trafik, Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği, Oşinografi, Deniz Ulaştırma Mühendisliği, Deniz Teknolojisi, Deniz Mühendisliği, Yüzey Suyu Kalite Süreçleri ve Bozulmuş Tortu Ölçümü, Mühendislik
Prof. Dr. Özkan UĞURLU Ordu Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 0000-0002-3788-1759 Türkiye
Deniz Ulaştırma Mühendisliği
Doç. Ünal ÖZDEMİR Mersin University 0000-0001-9682-4239 Türkiye
Deniz Taşımacılığı ve Nakliye Hizmetleri, Deniz Mühendisliği (Diğer), Güverte ve Seyir Mühendisliği, Gemi Yönetimi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı, Gemi Ana ve Yardımcı Makineleri, Gemilerde Enerji Ekonomisi, Deniz İşletmeciliği, Deniz Ulaştırma Mühendisliği, Deniz Mühendisliği, Yüzey Suyu Kalite Süreçleri ve Bozulmuş Tortu Ölçümü
Dr. Remzi FIŞKIN Ordu Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Türkiye
Deniz Ulaştırma Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Ercan YÜKSEKYILDIZ Samsun University, Faculty of Economic, Administrative and Social Sciences, Department of Maritime Business Administration, 55080, Samsun, Turkey 0000-0001-7199-8267 Türkiye
Deniz Teknolojisi, Deniz Mühendisliği, Mühendislik, Gemi Yönetimi, Deniz Ulaşımı, Deniz İşletmeciliği, Deniz Ulaştırma Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Umut YILDIRIM Karadeniz Teknik Üniversitesi 0000-0002-3991-5457 Türkiye Web
Deniz Ulaştırma Mühendisliği

Maritime Business Administration Section Editors

Prof. Dr. İsmet BALIK Akdeniz University, Kemer Maritime Faculty 0000-0003-2168-8572 Türkiye Web
Deniz İşletmeciliği
Doç. Dr. Ali TEHCİ ORDU ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9949-2794 Türkiye
Deniz İşletmeciliği
Dr. Öğr. Üyesi Nihan SENBURSA ORDU ÜNİVERSİTESİ, FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 0000-0001-5144-4240 Türkiye
Deniz İşletmeciliği
Deniz İşletmeciliği

Naval Architecture and Marine Engineering Section Editors

Prof. Dr. Murat ÖZKÖK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Gemi İnşaatı
Doç. Dr. Ali Ekber ÖZDEMİR ORDU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Elektrik Mühendisliği
Doç. Dr. İsmail ALTIN KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY, FACULTY OF MARINE SCIENCES, SURMENE 0000-0002-7587-9537 Türkiye Web
Gemi Ana ve Yardımcı Makineleri, İçten Yanmalı Motorlar
Dr. Öğr. Üyesi Samet GÜRGEN İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ, GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0000-0001-7036-8829 Türkiye
Gemi Ana ve Yardımcı Makineleri, İçten Yanmalı Motorlar
Dr. Öğr. Üyesi Çağatay KANDEMİR ORDU UNIVERSITY, FATSA FACULTY OF MARINE SCIENCES 0000-0001-6518-7249 Türkiye
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Arş. Gör. Murat ÖZDEMİR ORDU ÜNİVERSİTESİ, FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Türkiye
Gemi İnşaatı

Marine Sciences Editorial Board

Prof. Dr. Ahmet Mutlu GÖZLER, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey

Prof. Dr. Alexander BOLTACHEV, NAS of Ukraine, Ukraine

Prof. Dr. Ali Muzaffer FEYZİOĞLU, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Prof. Dr. Athanasios EXADACTYLOS, University of Thessaly, Greece

Prof. Dr. Bülent CİHANGİR, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Prof. Dr. Bülent VEREP, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey

Prof. Dr. Cemal TURAN, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey

Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey

Prof. Dr. Cengiz MUTLU, Giresun University, Giresun, Turkey

Prof. Dr. Davut TURAN, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey

Prof. Dr. Deniz ERGÜDEN, İskenderun Technical University, Hatay, Turkey

Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Prof. Dr. Evgeniya KARPOVA, NAS of Ukraine, Ukraine

Prof. Dr. Evren TUNCA, Ordu University, Ordu, Turkey

Prof. Dr. Firdevs Saadet KARAKULAK, İstanbul University, İstanbul, Turkey

Prof. Dr. Gülsün ÖZYURT, Çukurova University, Adana, Turkey

Prof. Dr. Hacer SAĞLAM, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Prof. Dr. Hakkı DERELİ, İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Turkey

Prof. Dr. Hüseyin SEVGİLİ, Isparta University of Applied Sciences, Isparta, Turkey

Prof. Dr. Hüseyin ÖZBİLGİN, Mersin University, Mersin, Turkey

Prof. Dr. İlhan ALTINOK, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Prof. Dr. Levent BAT, Sinop University, Sinop, Turkey

Prof. Dr. Mehmet Cengiz DEVAL, Akdeniz University, Antalya, Turkey

Prof. Dr. Nüket SİVRİ, İstanbul University-Cerrahpasa, İstanbul, Turkey

Prof. Dr. Okan AKYOL, Ege University, İzmir, Turkey

Prof. Dr. Önder YILDIRIM, Mugla Sıtkı Kocman University, Muğla, Turkey

Prof. Dr. Sedat YERLİ, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Prof. Dr. Semih ENGİN, İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Turkey

Prof. Dr. Sevim KÖSE, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR, Sinop University, Sinop, Turkey

Prof. Dr. Şükran ÇAKLI, Ege University, İzmir, Turkey

Prof. Dr. Tacnur BAYGAR, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey

Prof. Dr. Yılmaz ÇİFTÇİ, Ordu University, Ordu, Turkey

Prof. Dr. Zafer TOSUNOĞLU, Ege University, İzmir, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Ali MİROĞLU, Ordu University, Ordu, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Coşkun ERÜZ, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Demet BİLTEKİN, İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ, Çukurova University, Adana, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Rahşan MAZLUM, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Serap SAMSUN, Ordu University, Ordu, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Sibel ALAGÖZ ERGÜDEN, Cukurova University, Adana, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Uğur KARADURMUŞ, Bandırma On Yedi Eylül University, Balıkesir, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Zekiye BİRİNCİ ÖZDEMİR, Sinop University, Sinop, Turkey

Dr. Adil SÖZER, Ordu University, Ordu, Turkey

Dr. Francoise CAVADA, Zoological Society of London, UK

Dr. Hüseyin KÜCÜKTAS, Auburn University, USA

Dr. Mehmet Arif ZORAL, Michigan State University, USA

Dr. Mercedes GONZÁLEZ-WANGÜEMERT, CCMAR, Spain

Dr. Ebru YILMAZ, Ordu University, Ordu, Turkey

Dr. Sergey BOGORODSKY, Station of Naturalists, Omsk, Russia

Maritime and Marine Technology Editorial Board

Emeritus Prof. Dr. Ayşe Güldem CERİT, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Emeritus Prof. Dr. Tetsuya YAO, Osaka University, Japan

Prof. Dr. Abdul KAKHİDZE, Batumi State Maritime Academy, Georgia

Prof. Dr. Ahmet ERGİN, İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey

Prof. Dr. Ahmet TASDEMİR, Piri Reis University, İstanbul, Turkey

Prof. Dr. Aysen ERGİN, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

Prof. Dr. Bahri SAHİN, Yıldız Teknik University, İstanbul, Turkey

Prof. Dr. Cengiz DENİZ, İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey

Prof. Dr. Durmus Ali DEVECİ, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Prof. Dr. Ender ASYALI, Maine Maritime Academy, USA

Prof. Dr. Ercan KÖSE, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Prof. Dr. Ersan BAŞAR, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Prof. Dr. Irakli SHARABIDZE, Batumi State Maritime Academy, Georgia

Prof. Dr. Jerolim ANDRIC, University of Zagreb, Croatia

Prof. Dr. Kadir SEYHAN, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Prof. Dr. Muhammet DUMAN, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Prof. Dr. Oğuzhan ÖZÇELEBİ, İstanbul University, İstanbul, Turkey

Prof. Dr. Okan TUNA, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Prof. Dr. Özcan ARSLAN, İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey

Prof. Dr. Özkan UĞURLU, Ordu University, Ordu, Turkey

Prof. Dr. Selcuk NAS, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Prof. Dr. Serdar KUM, İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey

Prof. Dr. Sezer ILGIN, Piri Reis University, İstanbul, Turkey

Prof. Dr. Şakir BAL, İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Ali Ekber ÖZDEMİR, Ordu University, Ordu, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Barış KULEYİN, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Assoc. Prof. Dr. İsmail ALTIN, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Ünal ÖZDEMİR, Mersin University, Mersin, Turkey

Dr. Apostolos GRAMMATIKOPOULOS, University of Southampton, UK

Dr. Birsen KOLDEMİR, İstanbul University, İstanbul, Turkey

Dr. Cemile SOLAK FIŞKIN, Ordu University, Ordu, Turkey

Dr. Gamze ARABELEN, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Dr. Gilang Muhammad GEMILANG, University of Pertamina, Indonesia

Dr. Inga Bartusevičienė, World Maritime University, Malmö, Sweden

Dr. Mehmet Ali AKKAYA, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey

Dr. Murat ÖZDEMİR, Lloyds Register, England

Dr. Nihan ŞENBURSA, Ordu University, Ordu, Turkey

Dr. Oğuz ATİK, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Dr. Remzi FIŞKIN, Ordu University, Ordu, Turkey

Dr. Serim PAKER, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Dr. Umut YILDIRIM, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Creative Commons Lisansı

This Journal is licensed with Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0).