Cilt: 6 - Sayı: 1, 01.11.2020

Yıl: 2020

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

3. Giresun ili Balıkçılık Kıyı Yapıları

Kısa Bilimsel Çalışma

Derleme Makale

Creative Commons Lisansı

This Journal is licensed with Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0).