Cilt: 17 - Sayı: 3

Yıl: 2014

Araştırma Makalesi

7. 2012 YILINDA DÜZCE KETEM’E BAŞVURAN KADINLARDA KOLPOSKOPİ SONUÇLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

8. NADİR BİR VAKA: JUVENİL GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR

Olgu Sunumu

1. SENKRONİZE ÜÇLÜ PRİMER SERVİKS, ENDOMETRİYUM VE TUBA KANSERİ: OLGU SUNUMU

2. SERVİKSİN CAMSI HÜCRELİ KARSİNOMU: NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU SUNUMU

3. SERTOLİ LEYDİG HÜCRELİ TÜMÖR: 4 OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

4. KOMPLET MOL VE CANLI FETUSUN BİRLİKTE BULUNDUĞU İKİZ GEBELİK: OLGU SUNUMU