BibTex RIS Kaynak Göster

TURKEY FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL MIGRATION PROBLEM

Yıl 2014, Cilt: 181 Sayı: 181, 175 - 204, 01.02.2014

Öz

International migration and illegal migration are the most important reflections of migration phenomenon which accepted starting with human history in present day. Illegal migration is seen as a security threat because of changed security perceptions especially after the September 11th. Turkey, due to its geographic location and development with respect to surrounding countries, take over as a target country and trannsit country regarding international migration and illegal migration events. There are many problems recording data and reaching data related to irregular migration as a result of not having tight border precautions as Fronteex by European Union. In this study, basic concepts related to international migration were explained, after that spatial (regional and territorial) distribution of international migration problem in the world. Furthermore, it is mentioned political, socioeconomical, and security problems that caused by migration in related countries. Turkey’s position in international migration problem due to geographical location was also explained. And finally, it was mentioned that Turkey’s lived process and problems between 1923-2013 related to migration as source, transit, and target country. The lack of research about international migration and illegal migration with a broad perspective in geographical studies towards living foreigners in Turkey was a motivation fort his study. The aim of the study was to put forward the migration problems which is international problem presently and Turkey’s position in international migration problem periodically. In this aim, it was searched native and foreign literature study related to the research. It was found that statistically data was taken from formal institutions, publications, and web sites. It was prepared tables and graphics, and tryed to interprete by visualized data. When the subject evaluated in terms of findings, it is hoping that it will be a source for political geography, tourism geography, and the other social studies literature, and it will be give direction related to the opinios.

Kaynakça

  • ABADAN, Unat N., (1989), Türklerin Bulgaristan’dan Zorunlu Göçü, Uluslar arası Hukuk ve İnsan Hakları Açısından Bulgar Zulmü, Tebliğler Kitabı, 29.06.1989, Ankara Ünv. Rektörlüğü Yayınları, Ankara, s: 27-34.
  • UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği), Son Erişim: 28.07.2013 ; http://www.unhcr.org.tr/?content=523
  • Yunanistan’da Yaşayan Türklerin Türkiye’ye Göçleri, Son erişim: 29.07.2013 /m%C3%BCbadele.jpg
  • Bulgaristan’da Yaşayan Türklerin Türkiye’ye Göçleri, Son erişim: 24.04.2012 ; http://www.timeturk.com/tr/2012/05/24/1989-da-baslayan-aci-ve- huzun.html
  • ROSSTAT (Rusya Federal İstatistik Servisi) Rusya’dan Türkiye’ye Göçler, Son erişim: 11.12.2013 ; http://cherkessia.net/news_detail.php?id=4988

ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE

Yıl 2014, Cilt: 181 Sayı: 181, 175 - 204, 01.02.2014

Öz

İnsanlık tarihi ile başladığı kabul edilen göç olgusunun günümüzdeki en önemli yansımalarının başında, uluslar arası göç ve yaşa dışı göç gelmektedir. Yasa dış özellikle 11 Eylül Saldırıları’nın ardından değişen güvenlik algılamaları nedeniyle artık güvenlik tehdidi olarak görülmektedir. Türkiye, coğrafi konumunu ve çevre ülkelere göre gelişmişliği nedeniyle uluslar arası göç ve yasa dışı göç olaylarında hem hedef ülke hem de transit ülke olarak ön plana çıkmaktadır. Ancak AB (Avrupa Birliği) kurumu Frontex kadar sıkı sınır tedbirlerine henüz sahip olmaması sonucu özellikle düzensiz göç ile ilgili veri kaydında ve verilere ulaşmada sıkıntılar yaşanmaktadır. Araştırmada, uluslar arası göçe ilişkin temel kavramlar açıklandıktan sonra dünyada yaşanan uluslar arası göç sorunun mekânsal (bölgesel ve ülkesel) dağılımına, gerçekleştiği ülkelerde neden olduğu siyasi, sosyo-ekonomik ve güvenlik sorunlarına, coğrafi konumu nedeniyle Türkiye’nin uluslar arası göç sorunundaki durumuna ve son olarak Türkiye’nin gerek kaynak ve transit gerekse de hedef ülke olarak uluslar arası göç konusunda 1923 – 2013 yılları arasında yaşadığı sürece ve sorunlara değinilmiştir. Türkiye’de yaşayan yabancılara yönelik coğrafi çalışmalarda, uluslar arası göç ve yasa dışı göçün geniş bir perspektifle fazla araştırılmamış olması, bu çalışmanın yapılma gerekçesidir. Araştırmanın amacı, günümüzde uluslar arası bir sorun haline dönüşen göç unsurunun yarattığı sorunları ve Türkiye’nin uluslar arası göç sorunundaki konumunu dönemler itibari ile ortaya koymaktır. Bu amaçla araştırma konusuyla ilgili yerli ve yabancı literatür çalışması yapılmış, sayısal veriler konu ile ilgili resmi kurumlardan, bu kurumlara ait yayımlardan ve internet sitelerinden temin edilmiştir. Elde edilen sayısal veriler tablo ve grafikler ile görselleştirilerek daha anlaşılır ve rahatça yorumlanabilir şekle dönüştürülmüştür. Araştırma konusu ve ortaya konan bulgular açısından değerlendirildiğinde, araştırmanın siyasi coğrafya ve turizm coğrafyası başta olmak üzere konu ile ilgili sosyal bilimler literatürüne kaynaklık edeceği ve konuya ilişkin fikirlere yön verebileceği umut edilmektedir.

Kaynakça

  • ABADAN, Unat N., (1989), Türklerin Bulgaristan’dan Zorunlu Göçü, Uluslar arası Hukuk ve İnsan Hakları Açısından Bulgar Zulmü, Tebliğler Kitabı, 29.06.1989, Ankara Ünv. Rektörlüğü Yayınları, Ankara, s: 27-34.
  • UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği), Son Erişim: 28.07.2013 ; http://www.unhcr.org.tr/?content=523
  • Yunanistan’da Yaşayan Türklerin Türkiye’ye Göçleri, Son erişim: 29.07.2013 /m%C3%BCbadele.jpg
  • Bulgaristan’da Yaşayan Türklerin Türkiye’ye Göçleri, Son erişim: 24.04.2012 ; http://www.timeturk.com/tr/2012/05/24/1989-da-baslayan-aci-ve- huzun.html
  • ROSSTAT (Rusya Federal İstatistik Servisi) Rusya’dan Türkiye’ye Göçler, Son erişim: 11.12.2013 ; http://cherkessia.net/news_detail.php?id=4988

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Taşkın DENİZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2014
Gönderilme Tarihi 9 Ekim 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 181 Sayı: 181

Kaynak Göster

APA DENİZ, T. (2014). ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 181(181), 175-204. https://doi.org/10.20296/tsad.91144
AMA DENİZ T. ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. Şubat 2014;181(181):175-204. doi:10.20296/tsad.91144
Chicago DENİZ, Taşkın. “ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE”. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 181, sy. 181 (Şubat 2014): 175-204. https://doi.org/10.20296/tsad.91144.
EndNote DENİZ T (01 Şubat 2014) ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 181 181 175–204.
IEEE T. DENİZ, “ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 181, sy. 181, ss. 175–204, 2014, doi: 10.20296/tsad.91144.
ISNAD DENİZ, Taşkın. “ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE”. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 181/181 (Şubat 2014), 175-204. https://doi.org/10.20296/tsad.91144.
JAMA DENİZ T. ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2014;181:175–204.
MLA DENİZ, Taşkın. “ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE”. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 181, sy. 181, 2014, ss. 175-04, doi:10.20296/tsad.91144.
Vancouver DENİZ T. ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2014;181(181):175-204.