Cilt: 64 Sayı: 240, 20.08.2000

Yıl: 2000

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

1. Urartu Bahçeleri

Araştırma Makalesi

2. Urartian Gardens

Araştırma Makalesi

5. Şine-Usu Yazıtı'nda Geçen Yer Adları Üzerine

Araştırma Makalesi

6. Eretnalı Beyliğinin Paraları

Araştırma Makalesi

7. Timur Sâdece Bir Asker mi idi?

Çeviriler

Çeviri

14. Memlûkler Devrinde Mekke'de Fiyatlar

Nekroloji

Kitap İncelemesi