Yıl 2015, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 38 - 63 2015-10-24

Çokkültürlülük ve Yurtseverlik Bağlamında Azınlık Öğrencilerinin Tarih Dersleriyle İlgili Algıları

Fatih YAZICI [1] , Yücel KABAPINAR [2]


The purpose of this study is to evaluate perceptions of students who attend minority school with respect to history lessons in the context of multiculturalism and patriotism in Turkey. The study group consists of intentionally chosen 199 students attending at different minority schools in Istanbul. Survey method was used in this study. The Multiculturalism Attitude Scale, Patriotism Scale and a questionnaire, developed by the researchers, examining cultural diversity in history lessons were used. In analyzing date, t- test, arithmetic mean and standard deviation were used. The findings of the study indicated that existing cultural diversity in Turkey founds a very limited place in history lessons and a discriminatory or the other language or rhetoric toward different cultural groups was used in the history textbooks. For the same reason, history lessons were found too far from constituting patriotic emotions for culturally different students

Bu araştırmada, Türkiye’deki azınlık okullarına devam eden lise öğrencilerinin tarih dersleriyle ilgili görüşlerinin çokkültürlülük ve yurtseverlik bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu kasti örneklem yöntemiyle seçilen, İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki azınlık okulunda öğrenim gören 199 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışma grubundan veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen Çokkültürlülük Tutum Ölçeği, Yurtseverlik Ölçeği ve tarih derslerini kendi kimlikleri açısından değerlendirmelerini amaçlayan bir anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma ve t-testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu tarih derslerinde kendi kültürel kimliklerinin yeterince yer bulamadığını, bu kimliklere yer veren bölümlerde ise ötekileştirici bir söylemin kullanıldığını belirtmişlerdir. Tarih dersleri, kültürel farklılığa sahip öğrenciler için bu şekliyle, yurtseverlik duygusu oluşturmanın uzağında kalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tarih Öğretimi, Çokkültürlülük, Yurtseverlik, Çokkültürlü Eğitim, Azınlık Okulları

 

PERCEPTION of MINORITY STUDENTS about HISTORY LESSONS in the CONTEXT of MULTICULTURALISM and PATRIOTISM


Abstract: The purpose of this study is to evaluate perceptions of students who attend minority school with respect to history lessons in the context of multiculturalism and patriotism in Turkey. The study group consists of intentionally chosen 199 students attending at different minority schools in Istanbul. Survey method was used in this study. The Multiculturalism Attitude Scale, Patriotism Scale and a questionnaire, developed by the researchers, examining cultural diversity in history lessons were used. In analyzing date, t- test, arithmetic mean and standard deviation were used. The findings of the study indicated that existing cultural diversity in Turkey founds a very limited place in history lessons and a discriminatory or the other language or rhetoric toward different cultural groups was used in the history textbooks. For the same reason, history lessons were found too far from constituting patriotic emotions for culturally different students.

Keywords: Teaching History, Multiculturalism, Patriotism, Multicultural Education, Minority Schools

 • Avcıoğlu, H. (2007). Etkinliklerle sosyal beceri öğretimi, Ankara: Kök.
 • Bozkurt, G. (1993). Türk hukuk tarihinde azınlıklar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol. 43 (1–4), s. 49-59.
 • Breugelmans, S. M. ve Vijver, J. R. (2004). Antecedents and components of majority attitudes toward multiculturalism in Netherlands, Applied Psychology: An International Review, 53(3), s. 400-422.
 • Büyüköztürk, Ş., (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Ankara: Pegema.
 • Copeaux, E. (1998). Tarih ders kitaplarında (1931-1993) türk tarih tezinden türk islam sentezine, ( Çev. A. Berktay), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt.
 • Çapar, M. (2006). Türkiye’de eğitim ve “öteki türkler”, Ankara: Özgür Üniversite Kitaplığı.
 • De Vaus, D., (2002). Analyzing social science data, London: Sage Publication.
 • Giddens, A. (2008). Sosyoloji (Yay. Haz. Güzel, C.), İstanbul: Kırmızı.
 • Karasar, N., (2005). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel.
 • Kosterman, R. ve Feshbach, S. (1989). Toward a measure of patriotic and nationalistic attitudes, Political Psychology, 10(2), s. 257-274.
 • Kymlicka, W. (1998). Çokkültürlü yurttaşlık azınlık haklarının liberal teorisi, İstanbul: Ayrıntı.
 • Müller, J. W. (2012). Anayasal yurtseverlik, Ankara: Dost Kitabevi.
 • Okutan, M. Ç. (2009). Tek parti döneminde azınlık politikaları, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Oran, B. (2010). Türkiye’de azınlıklar, İstanbul: İletişim.
 • Osler, A. (2009). Patriotism, multiculturalism and belonging: political discourse and the teaching of history, Educational Review, 61:1, s. 85-100.
 • Parekh, B. (2005). Çokkültürcülük nedir? (Çev. Özge Olcay), Bülten, 5, s. 99-109.
 • Şencan, H., (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik, Ankara: Seçkin.
 • Taylor, S. E., Peplau, L. A. ve Seers, O. (1994). Social psychology, ABD: Perentice Hall.
 • TCMEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2007). Tarih dersi öğretim programı (9. Sınıf), http://ogm.meb.gov.tr/belgeler/tarih9.pdf adresinden 22.09.2013 tarihinde edinilmiştir.
 • Tekeli, İ. (2007). Birlikte yazılan ve öğretilen bir tarihe doğru, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt.
 • Toth, J. A. ve Vijver, J. R. (2003). Multiculturalism and acculturation: Views of Dutchland Turkish-Dutch, European Journal of Social Psychology, 33 (2), s. 249-266.
 • Tüy, S. P. (1999). 3-6 yaş arasındaki işitme engelli ve işiten çocukların sosyal beceri ve problem davranışları yönünden karşılaştırılmaları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Yazıcı, F. (2015). Azınlık okullarında tarih eğitimi ve çokkültürlülük, İstanbul: Yeni İnsan.
 • Yıldız, A. (2010). “Ne mutlu Türküm diyebilene” Türk ulusal kimliğinin etno-seküler sınırları (1919-1938), İstanbul: İletişim.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma ve İnceleme Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Fatih YAZICI

Yazar: Yücel KABAPINAR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Ekim 2015

Bibtex @ { tuhed185635, journal = {Turkish History Education Journal}, issn = {}, eissn = {2147-4516}, address = {}, publisher = {Ahmet ŞİMŞEK}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {38 - 63}, doi = {10.17497/tuhed.185635}, title = {Çokkültürlülük ve Yurtseverlik Bağlamında Azınlık Öğrencilerinin Tarih Dersleriyle İlgili Algıları}, key = {cite}, author = {YAZICI, Fatih and KABAPINAR, Yücel} }
APA YAZICI, F , KABAPINAR, Y . (2015). Çokkültürlülük ve Yurtseverlik Bağlamında Azınlık Öğrencilerinin Tarih Dersleriyle İlgili Algıları. Turkish History Education Journal , 4 (2) , 38-63 . DOI: 10.17497/tuhed.185635
MLA YAZICI, F , KABAPINAR, Y . "Çokkültürlülük ve Yurtseverlik Bağlamında Azınlık Öğrencilerinin Tarih Dersleriyle İlgili Algıları". Turkish History Education Journal 4 (2015 ): 38-63 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tuhed/issue/17722/185635>
Chicago YAZICI, F , KABAPINAR, Y . "Çokkültürlülük ve Yurtseverlik Bağlamında Azınlık Öğrencilerinin Tarih Dersleriyle İlgili Algıları". Turkish History Education Journal 4 (2015 ): 38-63
RIS TY - JOUR T1 - Çokkültürlülük ve Yurtseverlik Bağlamında Azınlık Öğrencilerinin Tarih Dersleriyle İlgili Algıları AU - Fatih YAZICI , Yücel KABAPINAR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17497/tuhed.185635 DO - 10.17497/tuhed.185635 T2 - Turkish History Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 63 VL - 4 IS - 2 SN - -2147-4516 M3 - doi: 10.17497/tuhed.185635 UR - https://doi.org/10.17497/tuhed.185635 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turkish History Education Journal Çokkültürlülük ve Yurtseverlik Bağlamında Azınlık Öğrencilerinin Tarih Dersleriyle İlgili Algıları %A Fatih YAZICI , Yücel KABAPINAR %T Çokkültürlülük ve Yurtseverlik Bağlamında Azınlık Öğrencilerinin Tarih Dersleriyle İlgili Algıları %D 2015 %J Turkish History Education Journal %P -2147-4516 %V 4 %N 2 %R doi: 10.17497/tuhed.185635 %U 10.17497/tuhed.185635
ISNAD YAZICI, Fatih , KABAPINAR, Yücel . "Çokkültürlülük ve Yurtseverlik Bağlamında Azınlık Öğrencilerinin Tarih Dersleriyle İlgili Algıları". Turkish History Education Journal 4 / 2 (Ekim 2015): 38-63 . https://doi.org/10.17497/tuhed.185635
AMA YAZICI F , KABAPINAR Y . Çokkültürlülük ve Yurtseverlik Bağlamında Azınlık Öğrencilerinin Tarih Dersleriyle İlgili Algıları. TUHED. 2015; 4(2): 38-63.
Vancouver YAZICI F , KABAPINAR Y . Çokkültürlülük ve Yurtseverlik Bağlamında Azınlık Öğrencilerinin Tarih Dersleriyle İlgili Algıları. Turkish History Education Journal. 2015; 4(2): 63-38.