Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 426 - 429 2019-05-22

Çeviri: TARİH TEDRİSATI - Abdullah CEVDET

Nurşah GÖZ [1]


Genç maarif nazırımız Vasıf Bey mühim bir adım attı. Amerikalı terbiye mütehassıslarından Mister (John Deweyi) celb edecek; bu karar vakıa’dır, pek mühimdir. Anglosakson usul-i terbiye ve talimi! Anglosakson usul talimi! Bunu pek çok senelerden beri yazıyor ve bundan dolayı yüz türlü su-i tefsirlere maruz kalıyorduk.

Genç maarif nazırımız Vasıf Bey mühim bir adım attı. Amerikalı terbiye mütehassıslarından Mister (John Deweyi) celb edecek; bu karar vakıa’dır, pek mühimdir. Anglosakson usul-i terbiye ve talimi! Anglosakson usul talimi! Bunu pek çok senelerden beri yazıyor ve bundan dolayı yüz türlü su-i tefsirlere maruz kalıyorduk.

Abdullah Cevdet
  • Tarih Tedrisatı. (1 Temmuz 1924). İçtihad Dergisi, No: 167, ss. 3390-3391.
Birincil Dil tr
Bölüm Çeviri Makale
Yazarlar

Yazar: Nurşah GÖZ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Mayıs 2019

APA GÖZ, N . (2019). Çeviri: TARİH TEDRİSATI - Abdullah CEVDET. Turkish History Education Journal , 8 (1) , 426-429 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tuhed/issue/43050/568770