Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 430 - 449 2019-05-22

Çeviri: 21. YÜZYILDA KALİTELİ TARİH EĞİTİMİ: PRENSİPLER ve KILAVUZLAR

Avrupa KONSEYİ [1]


Avrupa Konseyi tarafından Eylül 2018 tarihinde "Quality history education in the 21st century: Principles and guidelines" başlığı ile yayınlanan rehberin tercümesidir.

Avrupa Konseyi, Tarih Eğitimi, Prensipler, Kılavuzlar
  • Avrupa Konseyi. (2018). Quality history education in the 21st century: Principles and guidelines. Erişim (20.05.2019): https://rm.coe.int/prems-108118-gbr-2507-quality-history-education-web-21x21/16808eace7
Birincil Dil tr
Bölüm Çeviri Makale
Yazarlar

Yazar: Avrupa KONSEYİ
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Çevirmenler

Çevirmen: Sibel YALI

Tarihler

Başvuru Tarihi : 5 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 16 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 22 Mayıs 2019

APA Konseyi̇, A . (2019). Çeviri: 21. YÜZYILDA KALİTELİ TARİH EĞİTİMİ: PRENSİPLER ve KILAVUZLAR (S. Yalı, Çev.) . Turkish History Education Journal , 8 (1) , 430-449 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tuhed/issue/43050/568778