Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 632 - 642 2019-10-25

Yayın Kritiği: GERÇEKTE(N) ÖYLE Mİ OLMUŞ? POST-TRUTH ZAMANLARDA TARİHİN TEMSİLİ

İbrahim TURAN [1]


Hakikat arayışında insanlığın gördüğü en büyük krizi yaşıyoruz. İskenderiye ve Bağdat kütüphanelerinin yakılması dahi yolumuza bu kadar büyük bir engel koyamamıştı. Hakikat, haz ile olan mücadelesini kaybetti. İnsanların büyük çoğunluğu bilinçli veya bilinçsiz olarak tercihini “mavi hap”tan yana kullandı. Hakikat davasında hâlâ ısrarcı olanlar için ise rotada kalmak giderek zorlaşıyor. Şimşek ve Yalı, bu krizin iki temel boyutunu şu sorularla ortaya koyuyorlar: “a) Gerçeği istiyor muyuz? b) İstiyorsak bu karmaşa içinde nasıl elde ederiz?” (s.173). Kitap, post-truth anlayışın hakikat arayışı için neden ve nasıl bir tehdit olduğunu, sosyal medya başta olmak üzere her türlü yayının bu anlayışın yayılmasındaki etkisini ortaya koymaktadır. Kitapta yine bu duruma bir çözüm olarak tarihçilik becerilerinden istifade edilmesinin faydalı olabileceği tezi öne sürülmektedir.  

Book Review
  • Cause and Effect. (t.y.). Writing on History. Erişim (28.08.2019): https://qcpages.qc.cuny.edu/writing/history/considerations/cause.html.
  • Güler, M. (2019). [Yayın kritiği: Gerçekte(n) öyle mi olmuş? Post-truth zamanlarda tarihin temsili, A. Şimşek ve S. Yalı]. Tarihyazımı, 2019, 1(1), ss. 136-147.
  • Judt, T. (2005). Postwar: A History of Europe since 1945. New York: Penguin.
  • Lee, A. D., Green, B. N., Johnson, C.D. ve Nyquist, J. (2010). How to write a scholarly book review for publication in a peer-reviewed journal: A review of the literature. The Journal of Chiropractic Education, Vol. 24(1), ss. 57-69.
  • Miller W. (2016, Ocak 20). “Science vs. everything else” [Karikatür]. Erişim (20.08.2019): http://comics.roderickmann.org/ShowComic.do?id=12&o=1191
  • Moskowitz, C. (2010). Do we dare let aliens know we're here? Erişim (01.08.2019): https://www.space.com/8955-aliens.html
  • Obeng-Odoom, F. (2014). Why write book reviews? Australian Universities’ Review, Vol. 56(1), ss. 78-82.
  • Örs, E. (2019). [Yayın kritiği: Gerçekte(n) öyle mi olmuş? Post-truth zamanlarda tarihin temsili, A. Şimşek ve S. Yalı]. Turkish HistoryEducation Journal, 8(1), ss. 342-355.
  • Popper, K. R. (1998). Bilimsel araştırmanın mantığı (çev. İ. Aka, İ. Turan). İstanbul: YKY.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Kritik Temelli Çalışmalar
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5823-2742
Yazar: İbrahim TURAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Ekim 2019
Kabul Tarihi : 21 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 25 Ekim 2019

APA Turan, İ . (2019). Yayın Kritiği: GERÇEKTE(N) ÖYLE Mİ OLMUŞ? POST-TRUTH ZAMANLARDA TARİHİN TEMSİLİ . Turkish History Education Journal , 8 (2) , 632-642 . DOI: 10.17497/tuhed.638439